KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Aluskate asennettu väärin, väärinpäin tai liian tiukalla

Joskus kattoa tehdessä on aluskate asennettu väärin. Tavallisimpia ongelmia ovat aluskatteiden ylösnostot, väärinpäin tai väärälle kireydelle asennetut katteet. Liian tiukka mutta toisaalta myös liian löysä aluskate tuo mukanaan omia ongelmiaan. Se, onko aluskate asennettu väärin, ei yleensäkään selviä katon pinnalla. Tilanne on kuitenkin mahdollista selvittää käymällä yläpohjassa ja se sisältyy kaikkiin meidän tekemiimme kattotarkistuksiin aina, kun yläpohjaan on pääsy. Joskus aluskate on asennettu väärin kiireessä tai osaamattomuuttaan. Osa aluskatteista toimii tiettyyn suuntaan, ne siis voivat päästää kosteutta läpi toiseen suuntaan, mutta eivät toiseen. Tällöin katteen tulisi päästää rakennuksen sisältä kohoava kosteus ylöspäin katteiden väliseen tuuletustilaan ja samanaikaisesti pitää vettä vesikatteen suunnalta tulevan kosteuden uhatessa. Tällöinhän ongelma on ilmeinen. Jos aluskate asennettu väärin, varsinkin väärinpäin eli kondenssipinta ylöspäin, pääsee kosteus yläpohjaan. Ongelmia on käsillä koska kosteus ei pääse sisältä pois vaan päin vastoin, aluskatteellekin päätyvä kosteus tihkuu yläpohjaan. On mahdollista, että tällöin selvitään vielä jonkin aikaa, jos välipohjassa on pitävä höyrysulku, katon tuuletus on tehokasta ja muut asiat ovat kunnossa. Aluskatetta on kuitenkin tällöin tarkkailtava kaikkien ongelmien varalta.

Silloinkin kun aluskate on haihduttavaa mallia, ja nukkapinta jää yläpinnaksi, on omat ongelmansa käsillä. Nukkapinta jää ylös eikä vesi pääse valumaan pinnalla, kuten kuuluisi. Alapinnaksi jää liukas pinta, johon kondensoituva, rakennuksen sisältä höyrynä noussut kosteus ei jää pitkäksi aikaa, vaan sataa alas eristeisiin aiheuttaen kosteusongelmia.

Jos asennuskireys on väärä, on tällöinkin aluskate asennettu väärin. Liian kireä aluskate voi revetä katon lämpöelämisen myötä, se voi johtaa vettä myös ruoteisiin aiheuttaen kosteusvaurioita. Liian löysä aluskate voi puolestaan kerätä vettä pusseiksi ja johtaa myös kosteutta imeytymään ruoteisiin. Myös erilaiset poimut ja asennusvaiheessa tulleet, korjaamatta jääneet vauriot ovat aluskatteessa ongelmallisia ja voivat aiheuttaa erilaisia vaivoja. Aluskatteen asentaminen ei oikeastaan ole vaikeaa, haastavaa siitä kuitenkin tekee se tosiasia, että muistettavaa ja huomioitavaa riittää. Lisäksi laajentunut tuotevalikoima voi aiheuttaa omia ongelmiaan, sillä erilaiset aluskatteet toimivat hieman eri tavoin. Eli oikean tuotteen valinta on tärkeää mutta on vielä tärkeämpää käyttää sitä oikein. Takuulla toimivat aluskateratkaisut kerralla oikein tehtynä saat Kattokorjaus Pro:lta. Meiltä löytyy osaamista kaikkien aluskatetyyppien käyttöön ja valitsemme aina katollesi parhaan tuotteen.

Pahimmillaan väärin asennettu aluskate johtaa katon purkamiseen ja ennenaikaiseen kattoremonttiin. Kattoon voi syntyä erilaisia kosteusvaurioita ja aluskate on hyvin vaikea kokonaisuudessaan vaihtaa uuteen muulloin, kuin kattoremontin yhteydessä. Jos asennusvirheet ovat paikallisia, esimerkiksi läpivientien kohdalla, niin silloin korjaus on suhteellisen helppoa osaavalla ammattilaiselle.

Oikeaoppisesti aluskatteen asennus tapahtuu ylhäältä käsin, ennen vesikatteen asennusta. Mikäli epäilet kattosi toimintaa, vaikkapa sitä onko aluskate asennettu väärin, tilaa meidät tutkimaan tilannetta. Katon ongelmat ovat ratkaistavissa ja mitä nopeammin niihin puututaan, sen pienemmillä vaurioilla ja kuluilla tilanne saadaan ratkaistua. Viimeistään siinä vaiheessa, kun katossa on asennusvirheitä, kannattaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen tilanteen ratkaisemiseksi. Meiltä saat kaikki aluskatetyöt täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella sekä kattavan työtakuun puitteissa. Huolehdimme siitä, että kattosi tulee kuntoon ja toimii, kuten kuuluukin. Asennamme aluskatteen kerralla oikein.

Aluskate asennettu väärin tai mikä tahansa muu katon ongelma on käsillä, avun saat Kattokorjaus Pro:lta. Tavoitat meidät tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai vaikkapa soittaen. Kun olet ottanut yhteyttä, lähdemme kartoittamaan tarkemmin katon tilannetta. Aina kun on tarpeen, käymme jo tarjouspyyntövaiheessa tutkimassa katon kunnon omin silmin. Kaikissa tapauksissa sinun toiveesi kuullaan ja otetaan töiden suunnittelussa sekä toteutuksessa huomioon. Katon tarkistus aluskatteineen kuuluu meillä kaikkiin kattotöihin, joita tilaat. Tilaustöiden yhteydessä tarkistus on ilmainen ja se kattaa aluskatteen ohessa vesikatteen, sadevesijärjestelmän, yläpohjan, läpiviennit sekä muut oleelliset osat katossa. Katon kunto määrää usein tarvittavien toimenpiteiden laajuuden sekä hinnan. Rutiinihuoltojen ohessa tehdystä tarkastuksesta jätämme korjausehdotuksen ja tarjouksen, jos vikoja löytyy.

Kotitalousvähennystä voit hakea omassa veroilmoituksessasi lähes kaikista meillä teetetyistä kattotöistä. Silloin kun rahoitus on tarpeen kattotöiden teettämiseksi, löydät yhden mainion ja nopean vaihtoehdon verkkosivujemme kautta.

Aluskate asennettu väärin

Läpivientien asentaminen ja tiivistäminen ovat tarkkoja töitä aluskatteen ohessa

Aluskate on yksi suhteellisen yleinen ongelmakohta katolla, jos mietitään asennusvirheiden mahdollisuutta. Toisaalta sen asentaminen ei ole kovin vaikeaa tai raskasta, mutta työssä on todella paljon huomioitavia asioita ja virheiden mahdollisuus kasvaa varsinkin kiireessä tai heikommalla osaamistasolla. Sama pätee muutamiin muihin katon yksityiskohtiin, varsinkin läpiviennit ja jiirit vaativat oman osaamisensa onnistuakseen hyvin. Katon toimivuuden kannalta sen vedenpitävyys on hyvin keskeistä. Vedenpitävyyttä vesikatteen aisaparina toteuttaa aluskate mutta myös niitä läpäisevät rakenteet täytyy saada vesitiiviiksi.

Meillä läpivientien tekemiseen ja tiivistämiseen paneudutaan aina erityisellä huolella, sillä ymmärrämme vallan hyvin, millaisia riskejä ja vaurioita läpivienteihin voi liittyä. Oikea asennustapa ja hyvin tehty työ eivät kuitenkaan aina riitä takaamaan koko katon käyttöhistorian kestävää tulosta, vaan läpiviennit vaativat huolenpitoa siinä missä muukin katto. Niitä täytyy siis tarkistaa, huoltaa ja tarpeen mukaan korjata niin pitkään, kuin katto on käytössä.

Aluskatteen asennuksessa juurikin läpiviennit ovat yksi ratkaisevan tärkeä yksityiskohta, läpivienneissä aluskatteen ylösnostoilla saadaan taattua vedenpitävyys. Ylösnosto tarkoittaa sitä, että aluskatetta on kyllin pitkästi läpiviennin kohdalla niin, että se saadaan nostettua ylöspäin läpivientiä vaativaa piippua, hormia tai muuta osaa vasten. Sen avulla saamme estettyä veden pääsyn läpivientiä vaativat osan kohdalta katon rakenteisiin. Ylösnosto on suhteellisen yksinkertainen mutta tehokas tapa tiivistää läpivientiä. On läpivientien tiivistämiseen myös muita tiivistystapoja, mutta aluskatteen ylösnosto pitää aluskatteen yhtenäisenä myös läpiviennin osalta ja se onkin mainio tapa taata katon vedenpitävyys. Osaamaton tekijä voi jättää ylösnostot kokonaan tekemättä ajatellen, että tiivistys tapahtuu jollain muulla keinolla. On läpivientien tiivistämiseen myös erilisiä tiivisteitä, riippuen itse läpiviennistä. Niissäkin on omat erityispiirteensä, varsinkin tarkka koon valinta kullekin tuotteelle on tarpeen.

Koska useimmilla katoilla on läpivienti tai useitakin niin kokonaisuudessaan ne voivat aiheuttaa suurenkin vuotoriskin, ellei niitä ole asennettu kunnolla tai jos niistä ei huolehdita vuosien varrella. Läpivienteihin lukeutuvat erilaiset ilmastointiputket ja hormit, savupiiput, liesituulettimet ja viemärintuuletusputket. Läpivientiä voivat vaatia myös jotkin kattotuotteet, kuten kattoluukku, kattovalokupu tai kattoikkuna. Näin ollen yhdeltäkin katolta voi löytyä useita erilaisia läpivientejä. Haastavimpia lienevät savupiiput, sillä ne ovat usein hyvinkin vaihtelevan kokoisia, mallisia sekä pinnoiltaan epätasaisia. Erilaiset luukut ja ikkunat ovat haastavia sillä niiden läpiviennit ovat isohkoja ja niissä voivat vuotaa myös kattotuotteen aukeavan osan tiivisteet, joiden kunnosta täytyy myös huolehtia. Esimerkiksi silloin, kun jokin läpivienti poistetaan katolta tai silloin kun kattoon on muodostunut läpiviennin ympärille vuotoa ja lahovaurioita, huolehdimme siitä, että kattoa korjataan kyllin laajasti läpiviennin ympäriltä, varsinkin aluskatteen osalta. Ota yhteyttä niin Kattokorjaus Pro tulee ratkomaan kattosi läpivientien ongelmat pitkällä asiantuntemuksella. Aluskatteiden asennukset, korjaukset, jiirityöt ja läpiviennit -kaikille katteille ja kattomalleilla kuuluvat palveluvalikoimaamme.

Aluskatteen korjaaminen on tehtävä oikeaoppisesti

Aluskatteen korjaaminen ei ole yksinkertaisin mahdollinen kattotyö. Oikeaoppisesti ja teknisesti täysin toimivan aluskatteen asennus vaatii useimmiten, että se asennetaan ylhäältäpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että vesikate on purettu pois tieltä tai sitä ei ole vielä asennettu. Aluskate oikein asennettuna peittää seinälinjat, on asennettu tietystä suunnasta ja kerrokset kyllin pitkälle toistensa yli limittäen. Lisäksi aluskate kiinnitetään ruoteisiin sopivalle kireydelle. Näin vältytään mm. aluskatteen repeämiseltä lämpöelämisen vuoksi, eli silloin kun kylmällä ilmalla materiaalit supistivat kasaan. Jos aluskate unohtuu, se on väärinpäin tai se hajoaa käytössä vaikkapa repeämällä pakkasten tullen niin aluskatetta ei täysin tyylipuhtaasti voi alakautta vaihtaa.

Jos aluskate asennettu väärin ja se on väärällä kireydellä, sitä on lähes mahdoton saada kiristettyä, mutta varsinkaan löysennettyä alakautta. Usein tilanne huomataankin vasta silloin, kun aluskate on jo revennyt ja katossa on jonkinlaisia ongelmia kosteuden kanssa. Aluskatetta on myös hyvin vaikeaa paikata pitkäaikaisemmin, väliaikaiset paikat onnistuvat ja niitä kannattaa teettääkin, jotta kosteus saadaan pidettyä poissa yläpohjasta. Yleensä paikkaus siis on väliaikaisratkaisu katon suurempaa kunnostusta odotellessa. Paikkausta täytyy muistaa myös tarkkailla, sillä aluskatteen paikkaamiseen ei ole olemassa mitään idioottivarmaan keinoa, lopulta paikkaus todennäköisimmin pettää, varsinkin jos kohtaan pääsee kerääntymään kosteutta.

Kutsu kattoammattilaisemme paikalle tarkastamaan aluskatteen kunnon. Me suunnittelemme parhaan tavan korjata aluskate tiiviisti sekä pitkäikäisesti.

Silloin kun aluskatteessa on jokin perustavanlaatuinen ongelma, eli kun aluskate puuttuu kokonaan, se on asennettu väärinpäin ja yläpohjaan alkaa kertyä kosteutta korjaukset on tehtävä ylhäältä päin. Samoin silloin, kun aluskate on kauttaaltaan repeillyt, poimuilla tai roikkuu löysänä täynnä vettä, vesikate on avattava. Toisinaan paikallisen ongelman, kuten läpiviennin ympäristön korjaaminen voi onnistua teknisesti toimivalla tavalla myös paikallisesti. Tällöin avaamme kattoa läpiviennin, kuten savupiipun ympäriltä ja korjaamme kattoa kyllin laajasti sen ympäriltä. Näin voimme asentaa mm. aluskatetta kyllin pitkälle muun aluskatekerroksen reunojen yli limittäen ne kunnolla. Tällä tavalla myös aluskatteen ylösnostot ja muut tiivistysmenetelmät saadaan takuuvarmasti toteutettua kunnolla. Joissain tapauksissa aluskatetta on mahdollista uusia myös esim. yhden kattotuolivälin verran avaamatta vesikatetta sen laajemmalta alalta. Mutta silloin kun aluskate on kauttaaltaan ongelma, mitään muuta pitkäaikaista ratkaisua ei ole, kuin purkaa vesikate pois tieltä ja asentaa huolellisesti uusi aluskate tällä kertaa oikein päin, oikealle kireydelle ja kaikki läpiviennit, jiirit, seinälinjan ja limitykset huomioiden.

Meiltä saat pitkällä osaamisella kaikkien kattojen aluskatetyöt. Emme harrasta puoskarointia vaan tähtäämme siihen, että katto on teknisesti toimiva ja kestää mitä kuuluukin. Vaikka katon korjaaminen varsinkin ennen aikojaan voi harmittaa, voi se kuitenkin olla tarpeen, jotta rakennus pysyy käyttökelpoisena. Jos kosteusongelmien annetaan jatkua kyllin pitkään, luvassa voi olla vielä paljon suurempi kattotyö, kun edessä on laho- ja homevaurioidenkin korjaamista. Me huolehdimme siitä, että katto tulee kerralla kuntoon, hyvin tehdyn työn takeena on kattava työtakuumme. Jos sattuisi käymään jonkinlainen virhe niin me korjaamme, mutta ennen kaikkea laaja työtakuu muistuttaa jo alun perin hyvin tehdyn työn tärkeydestä ja kannattavuudesta.

Scroll to Top