KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Kun aluskate vuotaa, nopea korjaus pelastaa katon

Kun aluskate vuotaa on tilanteen nopea ratkaiseminen valttia. Eli aluskatteen tilanteeseen kannattaa puuttua niin pian, kuin ongelmia havaitaan. Nopea toiminta auttaa minimoimaan syntyneitä vahinkoja, joskus ehkäisemään niitä jopa kokonaan. Aluskatteella on oma tehtävänsä katon vedenpoistoa ajatellen. Monilta vesikatteilta tihkuu jonkin verran kosteutta läpi mm. lumen sulaessa tai tuulen puhaltaessa sateella vähän kuin väärään suuntaan, eli katon normaalin valumasuunnan vastaisesti. Useimmista vesikatteista voikin päästä hieman vettä läpi eikä se vielä ole merkki siitä, että katossa olisi mitään vikaa. Näissä katoissa vesikate ja aluskate on suunniteltu toiminaan yhdessä, kummankin täytyy toimia, jotta katto toimii. Silloinkin, kun vesikate on täysin vedenpitävä ehjänä, voi kate kuitenkin kondensoida ilmankosteutta ja hajota, näissä tapauksissa aluskatteen olemassaolo on jälleen tarpeellinen lisä katon toimintavarmuutta ajatellen.

Aluskate on tarpeen myös rakennuksesta kohoavan, höyryn muodossa olevan kosteuden poistamiseksi. Rakennuksen sisältä kohoava kosteus kerääntyy aluskatteen nukkapintaan ja haihtuu siitä tuuletuksen avulla pois. Mikäli aluskate on hengittävä, sisältä kohoava kosteus pääsee kohoamaan aluskatteen läpi katteiden väliseen tuuletusväliin valuakseen ja haihtuakseen sieltä pois. Aluskate toimii siis sekä höyryn, kondenssiveden että vesikatteelta tihkuvan kosteuden poistajana, sen rooli katon vedenpitävyydessä on melko tärkeä juurikin useamman tehtävänsä vuoksi. Jos käy niin, että katon toiminnan kannalta tärkeä aluskate vuotaa, voit tilata apuun Kattokorjaus Pro:n. Me lähdemme aina kartoittamaan koton kokonaistilannetta ja miettimään parasta ratkaisua sen kunnostamiseksi tapauskohtaisesti. Tutkimme koko katon tilanteen ja mietimme aina kattokohtaisesti parasta ratkaisua.

Se, mitä aluskatteelle voi tehdä riippuu viasta, ongelman laajuudesta sekä koko katon yleiskunnosta. Aluskate vuotaa useista eri syistä. Siinä voi olla asennusvirheitä tai se on loppuun kulunut tai jonkinlaisen tapaturman vuoksi paikallisesti vaurioitunut. Korjausmahdollisuus riippuu täysin siitä, kuinka laaja ongelma on ja missä kunnossa aluskate kokonaisuudessaan on. Paikallisia vaurioita on helpompi korjata, kuin kokonaan väärin asennettua aluskatetta. Meillä on pitkä työkokemus kaikista aluskatetöistä. Saat meiltä tarvittaessa uuden aluskatteen asennuksen täsmällisesti kattosi ominaispiirteille ja tarpeille suunniteltuna ja toteutettuna kokonaisuutena. Teemme tarvittavat ja mahdolliset korjaukset, kun aluskate vuotaa. Toisinaan korjaukset ovat väliaikaisia suurempaa korjausta odotellessa, mutta sangen tarpeellisia, jotta katto pysyy kuivana sillä välin. Valtaosassa tapauksia kuitenkin aluskate ongelmat on ratkaistavissa laadukkaasti ja pitkäikäisesti varsin paikallisella korjaustyöllä.

Jos talousbudjetissa on yllättävän kattotyön vaje, voit hakea vaikkapa rahoitusta, jos sellaiselle on tarvetta katon kunnostamiseksi. Yhden hyvän rahoitusvaihtoehdon löydät suoraan verkkosivujemme kautta. Meillä teetetty työ oikeuttaa sinut hakemaan hyvin monissa tapauksissa myös kotitalousvähennystä.

Toimimme kaikissa kattotöissä avaimet käteen -palvelun periaatteella ja takuutyö kuuluu asiaa, näin toimimme myös silloin, kun aluskate vuotaa. Kun tarvitse ammattitaitoista ja kokenutta apua aluskatteen kanssa, saat meidät kiinni verkkosivuilta löytyvällä tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen. Lähdemme selvittämään kattosi tilannetta ja hoidamme sen kuntoon. Korjaussuunnitelma ja tarjous perustuvat meillä aina katon kuntoon ja korjaustarpeisiin mutta huomioimme aina myös sinun ajatuksesi töiden suhteen. Katon tarkistus kuuluu asiaan myös aluskatetöissä. Aluskatteen lisäksi tarkistamme jokaisen kattotyön yhteydessä vesikatteen läpivienteineen, sadevesijärjestelmän, yläpohjan eristeet ja kattorakenteet.

Aluskate vuotaa

Tavallisia aluskatteen vuotokohtia ovat läpiviennit, kuten savupiiput ja ilmastointiputket

Ellei aluskatteessa ole vakavia asennusvirheitä tai katto vaurioitunut vaikkapa sen päälle kaatuneen puun vuoksi niin tavallisimpia aluskatteiden vuotokohtia ovat erilaiset läpiviennit. Katossa voi olla useita läpivientejä, niihin lukeutuvat kaikki kattorakenteet läpäisevät ilmastointiputket, savupiiput, hormit ja liesituuletin. Myös kattoikkunat, kattovalokuvut ja kattoluukut muodostavat kookkaita läpivientejä kattoon ja jokaisen läpiviennin tekeminen vaatii oman osaamisensa sekä hieman työaikaa. Läpivienneissä asennusvirheet ovat tavallisia, aluskatteen ylösnostot unohtuvat tai jäävät vajaiksi. Läpivienti voi tietysti myös hajota varsinkin katteen ikääntyessä. Jos aluskate vuotaa, se voi vuotaa juurikin läpiviennin yhteydessä.

Läpivientejä voisi kyllä pitää tärkeämpinä, kuin aluskatteen asennuskireyttä tai monia muitakaan seikkoja, jos ryhtyy pohtimaan aluskatteen toimintavarmuutta kriittisesti. Usein aluskate kyllä toimii jollain tasolla, vaikka se olisi asennettu vaikkapa väärälle kireydelle tai välillä kokonaan väärinpäinkin. Se ei ehkä toimi loputtomiin mutta tilanne ei välttämättä ole täysin akuutti. Mutta silloin, kun läpivienti vuotaa mistä tahansa syystä, käsillä on kiireellinen korjaus. Kattovuoto voi pahentua nopeasti ja lisääntyvä veden määrä kattorakenteissa levittää vesivahinkoa yhä laajemmalle alueelle, vaikka se kuinka olisi lähtenyt liikkeelle hyvin paikallisesta katteen vauriosta. Savupiipun läpivienti on esimerkiksi melko tavallinen vuotokohta aluskatteen osalta, sillä sen tiivistäminen on monin tavoin haastavaa. Piiput ovat käytännössä aina eri kokoisia, joten valmiita tiivistepaketteja ei oikein voi käyttää, toisin kuin monissa ilmastointiputkissa valmiit tiivistesarjat ovat yleisiä ja toimivia. Piipun läpiviennin tiivistäminen vaatiikin osaamista, vaihtelevan koon ja mallin lisäksi muurattujen piippujen ulkopinnat ovat epätasaisia. Savupiippu voi tarvitaan aluskatteen ylösnostojen lisäksi piipuntyvipellitystä ja piipunhattua suojakseen. Kun tällaiset perusasiat ovat kunnossa, pysyy piippu itsessäänkin paremmassa kunnossa.

Aluskatteen korjaaminen on usein kuitenkin mahdollista erilaisten läpivientien ympäriltä, usein jopa helpompaa kuin erilaisten katteen keskelle tulleiden vaurioiden korjaaminen. Läpivientien kunnostaminen monin eri tavoin on melko tavallinen korjaustyö, jota meidät tilataan tekemään. Toisinaan ongelma on juurikin aluskatteessa. Läpiviennin ympäristö voi olla lahovaurioinenkin, mikäli vuoto on jatkunut kyllin pitkään. Tässäkin tapauksessa katto voi olla vielä paikallisesti korjattavissa.

Me korjaamme kattoa aina kyllin laajasti läpiviennin ympäriltä, kaikki kosteuden pilaama materiaali poistetaan ja uutta, ehjää materiaalia asennetaan tilalle. Aluskatteen korjauksessa hyvin oleellista on se, että kun läpiviennin ympäristöä kunnostetaan, uusi aluskate levitetään reilusti vanhan aluskatteen reunojen yli. Myös korjauksessa aluskatteen ylösnostot ja läpiviennin tiivistäminen kuuluvat asiaan, muuten vastassa on pian sama ongelma, kuin korjauksen syynäkin. Me huolehdimme aina siitä, että kun aluskate vuotaa läpiviennissä, se korjataan kyllin laajalta alalta. Läpivienti on käyntimme jälkeen vesitiivis. Katon huoltoa ja tarkistamista on kuitenkin jatkettava myös läpivientien osalta katon käytön loppuun saakka ihan normaaliin tapaan.

Käymme tarkistamassa katon muutkin läpiviennit, kun tilaat meidät korjaamaan yhtä. Jos kyseessä on asennusvirhe, kuten puutteelliset aluskatteen ylösnostot, on täysin mahdollista, että katon asentaja on tehnyt saman virheen jossain toisessakin läpiviennissä. Ellei ymmärrä, kuinka katto toimii ei välttämättä osaa ajatella, kuinka tärkeää on pitää aluskate vesitiiviinä ihan koko katon alalta ja että tähän lukeutuvat myös läpivientien tiiveyden varmistaminen.

Asennusvirheet ja aluskatteen kuluminen vuodon syinä

Aluskatteen vuoto voi olla seurausta monista eri asioista. Tavallisimpia vuotosyistä ovat erilaiset asennusvirheet, aluskatteen ikääntyminen ja kuluminen sekä tapaturmat kuten myrskyvauriot. Myös kattotöissä syntyneet vauriot ovat mahdollisia. Esimerkiksi asennusvaiheessa aluskatteen päälle astuminen tai sen läpi naulaaminen ovat mahdollisia, myöhemmin vuotoa aiheuttavia vaurioita. Ainahan tällaista vikaa ei tekovaiheessa huomata, vähän huolettomampi asentaja voi myös ajatella, ettei sillä ole merkitystä. Aluskatteen paikkaaminen on kuitenkin jälkikäteen vaikeampaa kuin ongelman korjaaminen tekovaiheessa. Meillä näihin puututaan heti, jos jotain vahinkoa työssä sattuu sillä aluskate ei oikein anna tällaisia vikoja anteeksi.

Aina aluskatteen vuotojen taustalla ei siis ole sama syy ja tästäkin syystä katon tutkiminen kannattaa, voimme suhteuttaa korjaukset juuri sinun kattosi tilanteen mukaan. Se, kuinka mahdollista aluskatteen vaurioita ja vuotoja on paikallisesti korjata, riippuu täysin siitä, mihin kohtaan katteessa vaurio syntyy. Tietysti vaurion koko ja katon, varsinkin aluskatteen yleiskunto vaikuttavat hieman myös korjausmadollisuuksiin. Aluskatteen keskelle syntynyt reikä ratkaistaan yleisimmin vaihtamalla huonokuntoinen osa aluskatetta uuteen. Akuuteissa tilanteissa voimme tehdä nopean väliaikaisen täsmäpaikkauksen. Liima ja teippiratkaisuissa vesi kuitenkin syö tiensä läpi. Väliaikainen paikkaus voi kuitenkin olla tarpeen vaurioiden minimoimiseksi ennen suurempaa korjausta, ellei sitä päästä aloittamaan välittömästi.

Mikäli aluskate on kauttaaltaan huonokuntoinen ja repeillyt mm. kulumisen ja ikääntymisen tai liian kireän asennuksen vuoksi, on aluskate vääjäämättä yleensä uusittava. Joskus on mahdollista harkita jonkinlaisen ruoteisiin kiinnitettävän aluskatteen asennusta jälkikäteen, mikäli katto on aivan uusi mutta siitä on vaikkapa unohtunut koko aluskate. Mutta tämäkään ratkaisu ei aina onnistu tai anna kovin pitkään suojaa rakennukselle ja järjestelyssä on omat ongelmansa mm. tuuletuksen ja seinälinjojen peittämisen kanssa.

Mitä laajemmin aluskate on mennyt vikaan, sitä laajempi korjauksin on. Ellei esimerkiksi väärinpäin asennettu aluskate aiheuta ongelmia, vaan katto toimii ja tuuletus pystyy poistamaan ylimääräisen kosteuden, sitä ei aina tarvitse heti korjata. Tällöin katon kuntoa ja toimintaa on kuitenkin tarkkailtava erityisen tiiviisti. Kosteutta voi alkaa pikkuhiljaa kertymään ja katon tuuletus voi heikentyä mm. tuuletusaukkojen tukkeutuessa. Aluskatteen vuotoja voivat aiheuttaa myös aluskatteeseen asennusvaiheessa jääneet poimut, jotka keräävät ja johtavat vettä tuuletusrakoihin.

Kaikkein onnistuneimpia korjauksia ovat katolta käsin tehdyt korjaukset, jolloin työ vaatii vesikatteen avaamista. Voimme usein yläkautta korjata läpiviennit mutta myös jiiripuiden välisestä raosta vuotavat aluskatteet. Aluskatteen paikkaaminen keskeltä katetta voi onnistua yläkautta eli tällöin voimme avata vesikatetta kattotuolivälin verran poistamalla kattotiilet tai pellin. Sitten voimme asentaa kyseisen kattotuolivälin verran uutta aluskatetta kattoon. Tällöin pystymme huolehtimaan riittävistä limityksistä katon muun aluskatteen kanssa sekä peittämään tarvittaessa myös seinälinjan. Vesikatteen avaaminen on aina hieman oma operaationsa, mutta jos katto on muuten hyväkuntoinen, voi tällainen paikallinen korjaus olla hyvin kannattava toimenpide katon pitämiseksi toimintakuntoisena.

Ellei aluskatteen korjaaminen ole mahdollista, asennamme uuden aluskatteen

Jos aluskate on tullut tiensä päähän, on se vaihdettava. Käytännössä aluskatteen vaihto tarkoittaa koko katon aavaamiset. Tavallisin vaihe ryhtyä uusimaan aluskatetta on se, kun katto muutenkin on elämänsä ehtoopuolella eikä tee enää työtään kunnolla. Joskus aluskate määrää kattoremontin ajankohdan mutta aivan yhtä hyvin kattoremontti voi tulla käsille, vaikka aluskate vielä olisi ehjäkin, tällöin katon muut osat pettävät. Aluskatteen vaihtaminen kattoremontin yhteydessä on järkevää, vaikka joskus eteen tuleekin tapauksia, että aluskate voisi palvella vielä vallan mainiosti uuden katon alla ja on tyydytty vaihtamaan vain vesikate, eli pellit tai kattotiilet. Me mietimmekin näissä tapauksissa sitä, onko mahdollista, että aluskate kestää vielä toisen vesikatteen käyttöiän. Osa vesikatteista kestää käytössä ainakin teoriassa jopa sata vuotta. Jos aluskate on ollut käytössä jo, sanotaan vaikka 40 vuotta, niin voiko se kestää vielä sata lisää.

Jos koko kattoremontti lähtee käyntiin aluskatteen ongelmista, ratkeaa tilanne vain vaihtamalla kyseinen kate uuteen. Joskus kattoremontti tulee käsille ennenaikaisesti juurikin aluskatteen ongelmien vuoksi. Kaikkein vakavimmat asennusvirheet, kuten aluskatteen puuttuminen kokonaan tai se, että aluskate tulee väärinpäin, ovat mahdollisia mutta evät onneksi kovin yleisiä. Jos aluskate on nurinpäin tai merkittävästi väärällä kireydellä, katto voi toimia välttävästi jonkin aikaa varsinkin, jos katto on muuten toimiva ja varsinkin tuuletukseltaan riittävä. Jossain vaiheessa tilanne voi kuitenkin vaatia järeämpiä toimia eli aluskatteen vaihtoa uuteen sekä kattoremonttia.

Eli silloin, kun aluskate vuotaa eikä sitä ole mahdollista enää korjata kuin ehkä väliaikaisesti kattoremonttia odotellessa, vaihdamme katollesi uuden ja toimivan aluskatteen. Katetuote valitaan katon mukaan. Katon malli ja varsinkin vesikate vaikuttavat siihen, minkä aluskatteen suosittelemme kattosi aluskatteeksi. Saat aina asiantuntevan ja viimeistellyn kokonaisuuden, jossa kaikki toimii. Vesikate ja aluskate, katon tuuletus, sadevesijärjestelmä ja muut katon vedenpoistoon liittyvät osa-alueet tulevat kuntoon tekemässämme kattoremontissa. Aluskatteen asennus vaatii osaamista mutta ennen kaikkea huolellisuutta. Osaamaton, välinpitämätön ja liiassa kiireessä työskentelevä asentaja voi tehdä monta virhettä, joista osa voi johtaa pian jopa ennenaikaiseen kattoremonttiin.

Me pidämme huolen, että aluskate ja koko katto asennetaan huolellisesti ja toimivasti. Saat pidettyä voimassa tuotevalmistajien usein pitkätkin tuotetakuut. Lisäksi me myönnämme omille asennustöillemme kattavat työtakuut, joita kannattaa myöntää vain illoin, kun oma vaatimustaso on yhtä korkealla kuin meillä. Tähtäimessä on kerralla oikein asennettu aluskate ja koko katto, suunnittelemme työt huolellisesti perustuen katon kuntoon sekä sinun toiveisiisi. Koko kattoremontti toteutuu kanssamme täyden palvelun periaatteella. Sinun kontollesi jää lähinnä yhteydenotto meihin prosessin aloittamiseksi sekä toiveidesi kertominen ja me hoidamme loput.

Scroll to Top