KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta

Aluskatteen korjaus savupiipun ympäriltä on välttämätön korjaustyö, jos piipun läpivienti on vuotanut ja syyksi paljastuu aluskatteen hajoaminen tai asennusvirhe. Aluskatteen korjaaminen vaatii kokenutta ammattilaista. Aluskatteen korjausmetodi riippuu paljon vaurioista ja kate ratkaisusta. Läpivientien ympäristöjä korjaamme usein ja ne saadaankin paikattua kestävillä ja teknisesti toimivilla tavoilla pidempääkin käyttöä ajatellen. Aluskatteen korjaus savupiipun ympäriltä tai jonkin muun katon läpiviennin ympäriltä vaatii osaamista aivan kuten aluskatteen ja läpivientien asennus muutenkin. Meiltä onnistuu aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta pitkän kokemuksen ja rautaisen osaamisen turvin.

Aluskatteen tehtävänä on kautta koko katon pitää huoli siitä, että useimpien vesikatteiden läpi pääsevät kosteudet eivät päädy tuhoamaan yläpohjan eristevilloissa ja puurakenteissa. Vettä voi tihkua useimmista vesikatteista läpi silloinkin, kun ne ovat ehjiä ja hyvin tehtyjä. Kyse onkin ennemmin katon ominaispiirteestä, kuin viasta. Monet vesikatot on suunniteltu toimimaan niin, että vedenpoistosta huolehtivat molemmat katteet yhdessä. Toimivasta katosta siis löytyy vesikate ja aluskate. Vaikkapa peltikattojen parista löytyy täysin vedenpitävä konesaumakate, mutta käytännössä sekin tarvitsee aluskatteen ilmankosteuden kondenssitaipumuksen vuoksi. Aluskatteen toinen tehtävä onkin huolehtia vesikatteen alapinnalle tiivistyvän eli kondensoituvan vedin poistamisesta. Jäähtyessään ilmankosteus tiivistyy vedeksi ja pelti- sekä tiilikatteiden alapinnoilta se sataa herkästi alas. Oikein tehdyssä katossa aluskate ottaa veden vastaan. Ellei aluskatetta ole tai se vuotaa, vesi päätyy kattorakenteisiin ja eristeisiin aiheuttaen kosteusvaurioita. Jos tilanne jatkuu kyllin pitkään, kattoon voi muodostua laho- ja homevaurioita.

Aluskatteen vuotoarimpiin kohtiin lukeutuvat juurikin läpiviennit mutta myös sisätaitteet eli jiirit. Katolla voi olla monia läpivientejä. Savupiiput ovat yleisiä, lisäksi erilaisia ilmastointiputkia, hormeja liesituulettimia sekä kattoluukkuja ja kattoikkunoita löytyy monilta katoilta. Nämä kaikki vaativat läpivientiä. Savupiippu on yksi haastavimmista läpivienneistä, sillä piiput ovat hyvin persoonallisia mittasuhteisiltaan, lisäksi piipun pinta on epätasainen ja sen ympäristössä myös lämpötilavaihtelut ovat suuria. Katto siis elää eri tavoin. Aluskatteen vuotaminen juurin savupiipun tuntumasta on melko tavallinen korjaustyö, jota meitä tilataan katolle tekemään, vesikatteesta, kattomallista tai rakennuksesta riippumatta. Me toteutamme takuulla toimivat aluskatteen korjaukset ja asennukset, yksi näistä töistä on aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta. Vastaavat työt saat muidenkin läpivientien kunnossapitämiseen. Toimimme kaikissa kattotöissä täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella ja takuutyön puitteissa.

Tee yhteydenotto tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla ihan milloin tahansa, näihin voit molempiin liittää myös kuvia, jos olet ottanut sellaisia havainnollistaaksesi katon kuntoa. Tavoitat meidät myös soittaen. Katon tilanteesta riippuu, kuinka jatkamme prosessia sen jälkeen, kun olet ottanut meihin yhteyttä.

Tarvittaessa käymme tutkimassa katon kuntoa jo tarjouspyyntövaiheessa selvittääksemme, kuinka laajoihin toimiin katon kunnostamiseksi on ryhdyttävä. Joissain korjauksissa voimme kuitenkin sopia korjausajan suoraan ja saat katon tarkistuksen silloin, kun saavumme korjaustöitä suorittamaan. Katon kunnon yleistarkistus sisältyy meillä kaikkiin kattotöihin, joko suunnitteluvaiheessa tai töiden yhteydessä suoritettuna. Molemmissa tapauksissa kartoitamme ensin sinun toiveesi. Katon kuntokartoitus kattaa kaiken vesikatteesta yläpohjaan ja kattotuotteista läpivienteihin, aluskatetta unohtamatta. Jos muun työn ohessa tehdyssä tarkastuksessa löydämme jotain korjattavaa, jätämme korjausehdotuksen sekä tarjouksen.

Kotisivujemme kautta löydät yhden mahdollisen rahoituksen kattotöiden teettämiseen. Voit hakea sitä omassa aikataulussa meistä riippumatta, jos tarvitset rahoitusta tai hieman joustoa talouteesi. Kotitalousvähennys on haettavissa hyvin monista meillä teetetyistä kattotöistä ja sen voi hakea omassa henkilöverotuksessa eli veroilmoituksen ilmoitusosassa, kun ilmoituksen aika taas koittaa.

Aluskatteen korjaus savupiipun kohdalta

Saat meiltä asennukset ja korjaukset myös ilmanvaihtoläpivienteihin sekä pellitykset ilmanvaihtokoneisiin

Me palvelemme sinua yhtä omistautuneesti kaikissa kattoosi liittyvissä töissä. Asennamme, huollamme ja korjaamme kaikki muutkin katon läpiviennit, kuten ilmanvaihtoläpiviennit tai asennamme ja uusimme pellitykset vaikkapa ilmanvaihtokoneisiin. Katollahan voi olla useita erilaisia läpivientejä, ilmanvaihtoputkien, liesituulettimien ja vastaavien putkien sekä hormien läpiviennit ovat rakennusten katoilla sangen yleisiä. Savupiippuja on usein vain yksi mutta ilmanvaihtoon liittyviä putkia voi olla enemmänkin jopa yhdellä katolla. Kaikki katon läpiviennit vaativat huolellista asennusta sekä vesitiivistä lopputulosta, usein juuri aluskate on hyvin merkittävässä roolissa erilaisten läpivientien toteutuksessa. Me huolehdimme aina riittävistä aluskatteen ylösnostoista ja sopivien tiivisteosien asennuksista, läpiviennin toteutus riippuu usein läpiviennin koosta ja luonteesta.

Kun olemme korjaamassa hajonnutta läpivientiä, selvitämme tarkkaan, johtuuko vuoto läpiviennistä vai aluskatteesta. Joissain kattotuotteissa myös itse tuote voi vuotaa. Esimerkiksi kattoikkunan aukeavan osan tiiviste voi kulua ja hajota, tällöin vuoto kuitenkin tapahtuu alla olevaan tilaan, ei kattorakenteisiin. Selvitämme vuodon syyn ja korjaamme sen. Silloin kun kyse on läpiviennin tai vaikkapa kattotuotteen tiivisteestä, voimme korjata viat kuntoon lähes poikkeuksetta eri tavoin.

Silloin kun läpiviennin ympäristön ongelma on aluskate, on mahdollista, että vian syy on asennusvirhe. Tai vika on voinut syntyä aluskatteen hajoamisen ja kulumisen seurauksena. Kummassakin tapauksessa aluskate täytyy korjata ja silloin, kun kattoon on syntynyt muitakin vaurioita vuodon seurauksena, nekin on laitettava kuntoon. Me paneudumme aina huolella korjaustyöhön ja laitamme kuntoon katon sen vaurioiden vaatimassa mittakaavassa. Avaamme tarvittaessa vesikatetta päästäksemme käsiksi aluskatteeseen ylhäältäpäin, jolloin aluskatteen korjaaminen uusimalla sitä läpiviennin ympäriltä on mahdollista tehdä vesitiiviisti. Kun työ suoritetaan ylhäältäpäin, voimme tehdä kyllin kattavat limitysliitokset muun aluskatteen yli ja taata näin katteen vedenpitävyyden. Mikäli katon muissa materiaaleissa tai eristeissä on vuodon aiheuttamia tuhoja, korjaamme ja vaihdamme kaiken tarvittava, jotta katto on jälleen toimiva ja yhtenäinen.

Aluskatteen toiminnan A ja O on se, että kate muodostaa yhtenäisen, ehjän kokonaisuuden koko katon pinta-alalle. Tämän vuoksi aluskatteen korjaukset tulisikin useimmiten suorittaa ylhäältä päin. Yläpohjan kautta voidaan kyllä jotain toimia tehdä, ja varsinkin väliaikaispaikkausta pohdittaessa, voi tämä olla kustannustehokkain ratkaisu. Vahinkojen minimoiminen on kannattavaa, vuodon jatkuminen viikkojen ajan voi aiheuttaa remonttiin lisäkorjauksia ja -kustannuksia. Silloin kun vika on läpiviennissä sen uusiminen ja tiivistäminen on oikeastaan poikkeuksetta mahdollista korjata hyvinkin pitkäikäisellä ratkaisulla.

Katolla voi olla muutakin korjattavaa ja me palvelemme kaikissa kattoasioissa. Tarvittaessa pellitämme katolle asennetut ilmanvaihtokoneet, suojapellityksiä on hyvin mahdollista tehdä ja niistä voi olla paljon hyötyä katon yksityiskohtien suojauksessa. Jiiripellitykset, seinällenostopellitykset, päätypellitykset ja muut vastaavat ovat saatavilla kauttamme. Unohtamatta piipuntyvipellityksiä, piipunhattuja ja muita vastaavia savupiipun toimintaa tukevia ja suojaavia varusteita. Voimme asentaa ja korjata myös pieneläinesteitä, asentaa oman lumiesteen piipulle tai kattoikkunalla, jotta ne pysyvät suojassa lumen tekemiltä tuhoilta. Monilla näilläkin asennustöillä voimme parantaa savupiipun kestävyyttä ja katon toimivuutta eri tavoin.

Uuden aluskatteen laadukas asennus takaa katon vedenpitävyyden

Saat meiltä katolle kuin katolle uuden aluskatteen asennuksen, kun vanhasta aika jättää. Käytännössä aluskatteen oikeaoppinen vaihtaminen tarkoittaa katon remontointia, sillä aluskatetta on mahdotonta vaihtaa tai asentaa kestävällä tavalla alakautta. Useimpien aluskatteiden käyttöiät ovat samaa luokkaa vesikatteiden kanssa ja ne erääntyvätkin usein yhtä aikaa vaihdettavaksi. Joskus toinen katteista pärjäisi vielä jonkin aikaa käytössä, mutta toinen luovuttaa, tällöin kattoremontti voi kuitenkin olla tarpeen. Molempien katteiden tulisi toimia, jotta katto toimii, kuten kuuluukin. Joskus koko katto on remontoitava, jos aluskate hajoaa ja aika tavallista on uusia aluskate silloin, kun vesikatetta uusitaan. Vaikka aluskate olisi suhteellisen hyväkuntoinen, sen ei useinkaan voi odottaa kestävän käytössä vielä toisenkin vesikatteen käyttöikää. Koska sen vaihto ja korjaaminen on haastavaa, on aluskate kustannustehokasta ja varminta vaihtaa kattoremontin yhteydessä.

Meillä on laaja kokemus aluskatteista ja niiden asennuksista. Valitsemme aluskatteen aina katon ominaisuuksien, kuten vesikatteen ja kattorakenteiden perusteella. Saat meiltä toimivat aluskateratkaisut huopakatoille sekä tiili- ja peltikatoille. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin asentaa aluskate oikein ja tässä kohdin osaavan ammattilaisen työpanos näkyy. Meillä pitkä kokemus ja hyvä osaaminen auttavat aluskatteen asennuksen sudenkuoppien yli, aluskatteissa on paljon muistettavaa ja monia mahdollisuuksia asennusvirheille. Koska aluskatteen vaihtaminen ja korjaaminen jälkikäteen on työlästä, osin mahdotontakin, on työn onnistumiseen kerralla kannattavaa panostaa. Oikean aluskatteen valinnan lisäksi aluskate täytyy asentaa oikein päin ja sopivalle kireydelle, jotta se toimii hyvin myös katon lämpöeläessä. Aluskatekerrokset limitetään huolellisesti ja asennetaan vuotoriskin minimoimiseksi räystäältä kohti katon harjaa etenevässä järjestyksessä.

Hyvin oleellinen osa toimivaa aluskatetta ovat myös kaikki läpiviennit ja jiirirakenteet. Niiden osalta aluskatteen asennuksessa on muutamia muistettavia seikkoja, joiden onnistuminen takaa toimivan ja vedenpitävän katon. Esimerkiksi läpivientien ylösnostot ovat tärkeitä läpivientien vesitiiveyden takaamiseksi. Jiirirakenteissa aluskatteiden riittävät limitykset ja kerrostaminen takaavat äärimmäisellä rasitteella olevan rakenteen vedenpitävyyden. Aluskate on aika monen osan ja tekijän summa. Sen asentaminen vaatiikin ymmärrystä katon toiminnasta, koska useat eri kohdat ja osat vaikuttavat aluskatteen kokonaistoimintaan eli vedenpitävyyteen ja vedenpoistokykyyn.

Me käsitämme jokaisen katon yksilönä ja toimimme sen mukaan. Käytettävä aluskatetuote valitaan juuri sinun kattosi ominaisuuksien mukaan ja toteutetaan aina avaimet käteen -palvelun ja laajan työtakuun puitteissa. Teemme kattoremontista sinulle sekä helppoa että turvallista. Palvelumme takaa sen, että me huolehdimme puolestasi aivan kaikesta ja tarjouksemme kattaa kaikki kattotöihin sisältyvät kulut kaikissa töissä. Materiaalit, työvälineet ja työvoiman, unohtamatta kaikkia työvaiheita työmaansuojauksesta purkutöihin ja asennuksista kattavaan loppusiivoukseen. Hävitämme työssä syntyneet jätteetkin puolestasi. Saat toimivan aluskatteen katollesi kerralla oikein asennettuna. Laaja työtakuu on hyvä tae siitä, että työ kannattaa tehdä jo alun perin mahdollisimman hyvin ja kestävällä tavalla. Jos joku puute kuitenkin ilmenisi, me tulemme korjaamaan jälkemme, kunhan ilmoitat asiasta.

Scroll to Top