KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Huopakaton ja bitumikaton aluskate asennettuna antaa lisäsuojaa

Huopakaton ja bitumikaton aluskate toimii vuotosuojana ja varmistaa, ettei katteen mahdollisista vaurioista läpi pääsevä vesi päädy yläpohjan puurakenteisiin ja eristeisiin. Huopakattojen rakenne on erilainen, kuin tiili- ja peltikattojen rakenne. Tämän vuoksi myös niiden aluskateratkaisut ovat melko erilaisia. Kaikilla katoilla aluskate on hyvin hyödyllinen, jopa välttämätön katon toiminnan kannalta. Huopakaton ja bitumikaton aluskate estää vettä pääsemästä kattorakenteisiin ja yläpohjan eristeisiin kaikissa tapauksissa, joissa vesi syystä tai toisesta vesikatteen läpäisee. Huopakatoilla aluskate asennetaan suoraan umpilaudoituksen tai alusvaneroinnin päälle, ja vesikate asennetaan suoraan aluskatteen päälle. Aluskatteen tukikerros voi huopakaton aluskatteessa olla esim. polyesteriä tai lasikuitua.

Meiltä saat laadukkaan ja toimivan aluskateratkaisun huopa- ja bitumikatolle. Suunnittelemme ja toteutamme aina kattokohtaisesti parhaan mahdollisen aluskatteen, eli sekä tuote että asennustapa valitaan aina katon erityispiirteiden sekä vesikatteen mukaan. Huopakatteissakin on eroja, samoin kattorakenteissa. Esimerkiksi hitsattava bitumikermi käy hyvin tasaisillekin kattomalleille ja on uutena, oikein asennettuna äärimmäisen vedenpitävä kate. Senkin alle me asennamme aluskatteen. Myös bitumikermi voi vuosien kuluessa vuotaa ja ilman vuotosuojana toimivaa aluskatetta varsinkin tasaisimmat, yläpohjattomat kattomallit ovat hankalia sekä riskialttiita tapauksia. Jyrkemmissä huopakatoissahan kattoa pääsee tarkistamaan usein myös yläpohjan kautta, jos on epäilyksiä siitä, että katto voisi vuotaa. Kaikki huopakatteet eivät kuitenkaan ole aivan yhtä varmatoimisia uutenakaan, kuin vaikka bitumikermi. Esimerkiksi palahuopakatto voi tihkua hieman kosteutta läpi, kuten monet peltikatteet ja tiilikatteetkin. Tällöin aluskatteen olemassaolo onkin tärkeää katon vedenpitävyyden takaamiseksi. Koska huopakatteita ja kattomalleja on monia, täytyy näissäkin tapauksissa miettiä kattoa aina tapauskohtaisesti. Näin me toimimme kaikissa kattotöissä. Huopakaton aluskate kuuluu meillä aina asiaan.

Huopakattoja pidetään itsessään hyvin vedenpitävinä. Osa huopakatteista sitä onkin, osassa ominaisuudet kuitenkin tässä suhteessa vastaavat hyvin monia muita kattoja. Huopakatteet myös kuluvat ja ikääntyessään alkavat menettämään joustoaan, tämä nostaa riskiä mitä erilaisempien vaurioiden syntymiselle. Kun kate hajoaa tai sen sauma aukeaa, syntyy vuotokohta. Tämän vuoksi aluskate on hyvin tärkeä osa myös kaikkein vedenpitävimmässä huopakatossa, se estää vuotojen synnyn silloin, kun vesikate vaurioituu tai sen sauma hajoaa. Bitumikaton aluskate onkin nimenomaan vuotosuoja.

Avaimet käteen -palvelu ja takuutyöt kuuluvat meillä kaikkiin kattotöihin, eikä huopakaton ja bitumikaton aluskate tässä suhteessa ole poikkeus. Yleensähän aluskatetyöt liittyvät varsinkin huopakatolla kattoremonttiin, sillä katteet ovat tiiviisti yhdessä aluslaudoituksen tai vaneroinnin päällä. Kun on aika uusia huopakattoa, tavoitat meidät verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeella, voit lähettää myös sähköpostin ja nämä yhteydenottotavat ovat käytössäsi kellon ympäri, kaikkina vuoden päivinä. Koska huopakaton tapauksessa aluskatetöissä on kyse ainakin molempien katteiden uusimisesta, toisinaan myös laajemmasta kattoremontista, lähdemme ensin kartoittamaan sinun toiveitasi kattosi töiden suhteen. Usein käymme jo tarjouspyyntö vaiheessa kurkkaamassa katsoa ja sen kuntoa. Tällä saamme hinnan mahdollisimman tarkasti todellisia tarpeita vastaavaksi, etkä joudu maksamaan oletetuista kattotöistä.

Meillä katon tarkistus kuuluu jokaiseen kattotyöhön, jonka meiltä tilaat. Mm. huoltojen ja pienempien korjausten yhteydessä saat ilmaisen katon tarkistuksen, joka kattaa kaiken oleellisen vesikatteesta yläpohjaan ja kaikkeen siltä väliltä. Käymme katolla läpi kattotuotteet, sadevesijärjestelmän ja läpiviennit. Mikäli löydämme korjaustarpeita, jätämme niistä korjausehdotuksen ja tarjouksen. Meillä teetetty työ oikeuttaa laajasti kotitalousvähennyksiin henkilökohtaisessa verotuksessa. Voit myös hakea kotisivujemme kautta rahoitusta, mikäli se kattotöiden teettämiseksi on tarpeen.

Huopakaton ja bitumikaton aluskate

Katto ja sen alapuoliset rakenteet vaikuttavat huopakaton aluskateratkaisun valintaan

Sama aluskateratkaisu ei sovi jokaiselle katolle. Me lähdemme miettimään aluskatetta kattokohtaisesta näkökulmasta, eli mikä on parasta juuri sinun katollesi. Tämä pätee oikeastaan ihan kaikkien vesikatteiden ja kattomallien tapauksissa, katon malli ja rakenteet voivat riippua hyvin pitkälle katon erityispiirteistä. Vaikkapa katon jyrkkyys voi vaihdella samankin vesikatteen katoilla, käytännössä vaikkapa bitumikermi käy ihan mille tahansa kattomallille tasaisimmista katoista lähtien. Palahuopakatto vaatii puolestaan aina hieman jyrkempää kattomallia toimiakseen. Kunkin katteen valmistaja antaa suosituksensa katon minimijyrkkyydestä ja me noudatamme näitä suosituksia tarkkaan, paristakin eri syystä. Katto toimii varmimmin ja saat pidettyä tuotevalmistajien tuotetakuut voimassa asennussuosituksia noudattamalla. Eri mallisilla katoilla katon rakenteet voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia, vaikkapa jyrkemmissä katoissa on käytännössä aina jonkinlainen yläpohja, tasaisissa katoissa ei välttämättä ole. Katon malli ja vesikate yhdessä ratkaisevat sen, millainen aluskate toimii kussakin kohteessa varmimmin ja parhaiten.

Useampikerroksiset bitumikatteet sekä oikein tehty, tiivissaumainen bitumikermi ovat erittäin vesitiiviitä. Kun ne ovat ehjiä, ne kestävät seisovaa vettä. Periaatteessa näille katteille aluskate onkin tarpeen lähinnä vesikatteen vaurioita ja myöhempiä vuotoja ajatellen. Pääosa muista huopakatteista ei ihan niin vesitiiviitä ole, ne pitänyt hyvin valuvaa vettä, mutta esimerkiksi lumen sulamisvesi voi päästä tihkumaan katteen rakenteista. Sulamisvesi ei painavan lumen vuoksi pääse kovin tehokkaasti hyödyntämään katon kaltevaa pintaan ja poistu valumissuuntaan. Tällaisia katteita ovat mm. kattolaatoista eli palahuovasta, kolmiorimahuovasta tai bitumiaaltolevyistä asennetut huopakatteet. Näille katteille aluskate on oleellinen jo uutena ja ehjänä, sen lisäksi että ne voivat myöhemmin katteen kuluessaan vaurioitua eri tavoin ja vuotaa myöhemmin. Vaikka kate itsessään olisi uutena niin tiivis, ettei se periaatteessa tarvitsisi aluskatetta, me emme tällaista tapaa kuitenkaan suosittele. Uutuudenkarheana täysin pitävillä huopakatteilla on ikääntyessään kuitenkin aina voimistuva riski vuotoihin, jolloin aluskatteen puuttuminen voi olla kohtalokas puute.

Aluskatteen valintaan ja hieman asennukseenkin liittyy katon rakenne. Kaikissa rakennuksissa, joissa on yläpohja, sen tuuletus on osa katon vedenpoistoa ja se liittyy suoraan myös aluskatteen valintaan sekä toimintaan. Me voimme vaikuttaa myös yläpohjan tuuletukseen, jotta katto kuin katto toimisi ihanteellisesti ja kosteus poistuisi rakennuksesta kuten kuuluukin. Yläpohjan tuuletuksen parantelu voi edesauttaa katon toimivuutta ja pitää rakenteet kuivina myös rakennuksen sisältä kohoavan kosteuden varalta. Toisin kuin muissa vesikatteissa, huopakatteessa ei ole kondensiotaipumusta samalla tavalla, kuin vaikkapa peltikatteissa on. Rakennuksen sisältä voi kuitenkin kohota kosteutta kohti kattoa ja tämän ilmiön ratkaisee yläpohjan tuuletus.

Muita yläpohjan toimivuuteen vaikuttavia parannustöitä ovat eristeremontit, joita voimme tehdä niin kattoremontin yhteydessä, kuin erikseenkin. Riittävä eristys auttaa rakennuksen energiansäästössä mutta omalta osaltaan myös helpottaa katon kunnossa pysymistä. Voimme eristää myös yläpohjan läpi kulkevat ilmastointiputket, sillä eristämättöminä niillä on taipumus tuottaa kondenssivettä ja erilaisia kosteusvaurioita yläpohjassa.

Joskus kunnossa oleva vanha vesikate voidaan se jättää aluskatteeksi uudelle vesikatteelle

Huopakatteilla on olemassa sellainen optio, että vanha vesikate voi jäädä toimittamaan aluskatteen virkaa, ilman että se puretaan pois katolta remontin yhteydessä. Tämä ei tietenkään ihan kaikissa tapauksissa onnistu. Varsinkin silloin, kun katto on vuotanut tai muuten huonommassa kunnossa, vanhan katteen jättäminen aluskatteeksi ei ole järkevää. Erityisesti kosteusvauriot täytyy aina huomioida kattoa remontoidessa. Ei ole kannattavaa asentaa uutta vesikatetta ja kuorruttaa näin vaurioitunut katto uudella pinnalla, sillä kosteus jatkaa tuhotöitään, pahimmillaan katto kärsii laho- ja homevaurioista. Todennäköisimmin tällaisessa tapauksessa uusi kattoremontti olisikin hyvin pian käsillä ja kulujen sekä korjausten määrä olisi moninkertainen. Me mietimmekin aina kattokohtaisesti parasta ratkaisua, kattoremontti on syytä mitoittaa katon kunnon mukaan ja tämän vuoksi meillä on tapana tutkia katon kuntoa jo tarjouspyynnön saatuamme. Tarkistuksen avulla voimme suunnitella ja toteuttaa katon kuntoa vastaavan remontin ilman ylimääräisiä juonenkäänteitä.

Jos katon tarkistus osoittaa, että katto on riittävän hyvässä kunnossa, voimme suunnitella ja toteuttaa remontin, jossa vanha vesikate jätetään purkamatta. Tällöin vesikate on usein kulunut, mutta katto ei ole suuremmin vaurioitunut, kuten vuotanut tai notkahtanut. Huopakatteiden purkaminen on melko työlästä, katteet ovat sitkeitä, joustavia ja erittäin tiiviisti kiinni alustassa. Jos katetta ei tarvitse purkaa, säästyy huomattava työaika. Tietysti silloin, kun kattoa vielä myöhemmin mahdollisesti remontoidaan, edessä on kaksin verroin purkamista, sillä temppua ei voi uusia montaa kertaa peräkkäin.

Jos vanha vesikate jätetään kattoon, puhdistamme ja tasoitamme sen huolellisesti. Katteelta täytyy poista roska ja mahdolliset sammaleet, kaikki erilaiset vauriot, varsinkin kaikki pullistumat on tasoitettava huolellisesti, sillä uusi kate levitetään suoraan vanhan päälle. Mitä tasaisempi pohja on, sitä paremmin vesikatteen asennus vanhan päälle huopakatolla onnistuu. Sen täytyy myös olla vesitiivis, kuten aluskatteen ylipäätään. Me huolehdimme pohjatöistä ja asennamme uuden katteen vanhan päälle vasta, kun vanha kate on kunnostettu riittävässä mittakaavassa. Me myös tarkistamme, että katon kunto ja tukirakenteet kestävät lisääntyvän painon.

Katto täytyy tarkistaa huolellisesti ja kun sen kunto on todettu riittäväksi toimenpiteen onnistumista ajatellen, ovat vuorossa pohjatyöt, joilla onnistunut vesikatteen asennus saadaan toteutettua. Ellei katon kunto ole riittävä, siinä on vuotoja tai tukirakenteiden ongelmia, voi katon laajempi remontti olla järkevin ratkaisu. Se vie enemmän aikaa ja on kustannuksiltaankin suurempi, mutta lopputulos on myös pitkäikäinen ja teknisesti toimiva. Kattotyöt onkin syytä suhteuttaa katon kuntoon huolellisesti, näin voidaan säästyä turhilta ja lyhytikäisiltä ratkaisuilta, jotka lopulta tulevat kalliiksi, koske ne eivät ratkaise katon ongelmia kovin pitkäksi aikaa. Kokeneeseen kattoammattilaiseen turvautuminen kannattaa, arvioimme aina tilannetta ja vaihtoehtoja kattokotaisesti. Ehdotuksemme korjauksista ja remontin mittakaavasta riippuvat aina katon kunnosta, korjaamme sen mitä korjata täytyy. Tavoite on aina teknisesti toimiva ja kustannuksiin nähden kyllin pitkäikäinen lopputulos ilman turhien töiden teettämistä.

Scroll to Top