KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Katto ilman aluskatetta ei toimi pitkään

Katto ilman aluskatetta on ongelmallinen tapaus, ellei kyseessä ole jokin avoin rakenne, kuten autokatos tai grillikatos. Varsinkin asuttavat ja lämmitettävät rakennukset vaativat aluskatteen, sillä ne ovat rakenteeltaan ja vaatimuksiltaan aivan erilaisia, kuin erilaiset katokset. Kosteus täytyy pitää poissa rakennuksesta ja aluskatteella on oma roolinsa tässä.

Läheskään kaikki vesikatteet eivät ole täysin vesitiiviitä. Lähinnä vain hyvin asennetut konesaumakatot ja hitsattavat bitumikatteet ovat ehjinä täysin vedenpitäviä. Ne voivat kuitenkin jossain vaiheessa hajota ja varsinkin konesaumakatto muiden peltikatteiden tavoin kondensoi ilmankosteutta. Aluskatteita tarvitaan monista eri syistä. Aluskate asennetaan kattoon ensinnäkin kondenssiveden vuoksi. Kondenssivettä muodostuu niin ulkoa, kuin rakennuksen sisältäkin tulevan ilmankosteuden muodostaessa sitä. Toiseksi, aluskatetta tarvitaan vuotosuojaksi sekä katon vuotojen mutta monien vesikatteiden tapauksessa myös ehjän katteen läpi mahdollisesti tihkuvan kosteuden vuoksi. Lähes kaikista katteista siis voi päästä hieman vettä läpi oikein tehtyinä ja ehjinäkin, varsinkin lumen sulamisen aikoihin ja joskus muutenkin. Katto ilman aluskatetta on siis ongelma, sillä aluskatteella on monta tehtävää.

Silloinkin, kun vastassa on katto ilman aluskatetta, me toimimme avaimet käteen -palvelun periaattein kaikissa kattotöissä. Laitamme kattosi kuntoon sinulle helpolla ja turvallisella tavalla. Kun on aika asennuttaa katto tai aluskate, saat meidät kiinni verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen. Kartoitamme ensimmäisenä toiveesi. Käymme myös usein tarkistamassa kattosi jo tarjouspyyntövaiheessa, varsinkin jos kyse on jostain suuremmasta kattotyöstä tai katon kunto on tarjouspyyntöä tehdessä epäselvä. Katon tarkistus kuuluu meillä kuitenkin jokaiseen meiltä tilattuun kattotyöhön ja tarkistus sisältää mm. vesikatteen kaikkine yksityiskohtineen läpivienneistä kattotuotteisiin sekä yläpohjan, mukaan lukien aluskatteen ja eristeet. Näin voimme suunnitella paremmin juuri sinun kattosi tilanteeseen vastaavat toimenpiteet. Jos katolta löytyy jotain muutakin kunnostettavaa tai huollettavaa, kuin se mitä varten meidät on alun perin kutsuttu, jätämme tästäkin hyvä tarjouksen.

Meillä teettämästäsi työstä voit hakea kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Rahoitus on puolestaan haettavissa verkkosivujemme kautta, mikäli sellaista tarvitset.

Katto ilman aluskatetta
Asennamme aluskatteet kerralla oikein ja kattosi ominaisuudet huomioiden.

Jos katto on ilman aluskatetta, pääsee vesikatteen läpäissyt vesi, vuodot ja vesikatteen alapintaan tiivistynyt kosteus tippumaan alas eristeisiin ja puurakenteisiin. Kattoon muodostuu nopeasti vesivaurioita ja pikkuhiljaa ne muuttuvat laho- ja homevaurioiksi. Katto ilman aluskatetta on ongelma, mutta myös hajonnut tai väärin asennettu aluskate voi aiheuttaa saman tyyppisiä vaurioita. Aluskatteen asennuksessa täytyykin olla tarkkana. Sen kuntoa täytyy myös tarkkailla ja kattoa yleisesti huoltaa sen käyttövuosien aikana.

Ellei aluskatetta kattoon ole asennettu, tai se on hajonnut, vesi pääsee katon sisään. Aluskatetta tarvitaan myös muista syistä, kuin vesikatteen vuotojen tai ehjänkin katon rakenneliitosten läpi tihkuvan kosteuden vuoksi. Esimerkiksi rakennuksen sisältä kohoava kosteus tulee ylös lämpimän ilman mukana juurikin höyrystyneessä muodossa ja kun ilman ylös noustessaan jäähtyy, höyry alkaa tiivistyä jälleen vedeksi. Myös vesikatteen alapinnalle tiivistyvä ilmankosteus toimii vastaavasti. Näissä tapauksissa kyseessä on kondenssivesi ja aluskatteen tehtävä on huolehtia myös sen poistamisesta joko niin, että kosteus pääsee aluskatteen läpi vain alhaalta ylöspäin valuakseen tai haihtuakseen katteiden välisessä tuuletustilassa pois. Tai toisessa aluskatetyypissä kosteus kerääntyy aluskatteen alapinnan nukkakerrokseen ja haihtuu yläpohjan tehokkaan tuuletuksen avulla pois.

Tarvitseeko peltikatto, tiilikatto tai huopakatto aluskatetta? Me asennamme!

Asennamme aluskatteitta kaikkiin kattoihin riippumatta siitä, mikä kattomalli, vesikate tai rakennustyyppi on kyseessä. Jonkin verran eroja kuitenkin eri kattojen välillä on. Eli riippuu vesikatteesta ja katon mallista sekä rakenteista, millainen aluskateratkaisu kullekin katolle on paras. Aluskatteita on muutamaa eri laatua niin valmistusmateriaalin, kuin toimintaperiaatteenkin perusteella. Oikean tuotteen valinnasta voi olla paljon etua katon toimintaa ajatellen, mutta kaikkein kriittisin tilanne on silloin, kun aluskate unohtuu katosta kokonaan.

Meiltä saat aina asiantuntevaa apua katon aluskateasioissa riippumatta siitä, mikä katto on kyseessä. Osa aluskatetuotteista soveltuu käytännössä tiilikatteille ja peltikatteille. Bitumikatteet vaativat ihan erilaisia ominaisuuksia katon rakenteiden vuoksi, huopakatteissa ei vastaavaa tuulettuvaa rakennetta löydy, kuin tiili- ja peltikatoissa. Tässä mielessä oikean tuotteen valinta on tärkeää. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on aluskatteen olemassaolo, eli se että se asennetaan, sillä katto ilman aluskatetta on vääjäämättä heikossa asemassa kaikenlaisen kosteuden vuoksi. Toisekseen on tärkeää, että aluskate toimii, tässä asiassa oikean tuotteen valinta nousee merkittävämpään rooliin. Tällöin myös aluskatteen oikea asennustapa on tärkeää, sillä se vaikuttaa herkästi katon toimivuuteen. Oikean tuotteen valinnan lisäksi me pidämme aina huolen siitä, että asennus tapahtuu oikein. Kate tulee oikeinpäin ja oikealle kireydelle ilman poimuja. Tarkka asennustapa riippuu valitusta katteesta, joissain on valmiiksi kätevä liimareuna, joka helpottaa asennusta ja vedenpitävää lopputulosta. Kaikki aluskatteet kiinnitetään vesikaton alusrakenteisiin täysin kattokotaisin menetelmin.

Peltikatot tarvitsevat aluskatteita. Vain konesaumakatto on täysin vedenpitävä, muista peltikatteista voi päästä hieman kosteutta läpi vaikka katto olisi kaikin puolin ehjä ja kunnossa. Kaikki peltikatteet myös kondensoivat ilmankosteutta ja aluskate auttaa myös rakennuksen sisältä lämpimän ilman mukana kohoavan, höyrystyneen kosteuden poistamisessa. Aluskate siis tarvitaan kaikkiin peltikatoihin. Aluskatteen asennus tapahtuu oikeasta suunnasta valumissuuntaa ajatellen, katteen kaistaleet limitetään kylliksi toistensa päälle vedenpitävyyden takaamiseksi ja myös jiiri- ja läpivientirakenteilla on oma merkityksensä aluskatteen ja näin koko katon vedenpitävyyden takaamisessa. Peltikaton alusrakenne vesikatteen alla perustuu aluskatteeseen, ruodelaudoitukseen ja tuuletusrimoihin. Aluskate kiinnitetään tyypillisesti ruoteisiin ja katossa on riittävä tuuletus kosteuden poistamiseksi.

Tiilikatto on hyvin saman tyyppinen, kuin keskimääräinen peltikatto jos miettii sitä aluskatteen kannalta. Limitettyjen kattotiilten välistä voi päästä tihkumaan hieman kosteutta, joskus jopa roskaa vesikatteen alle. Varsinkin sulamisvesi ja kova tuuli voivat puskea kaikenlaista katteen raoista, vaikka tavallisissa oloissa vesi hyvin sujuvasti valuukin katetta alaspäin. Tiilikaton aluskate noudattelee peltikaton linjaa, asennussuunta, limitykset sekä katon yksityiskohdat ovat oleellisia aluskatteen toimivuuden kannalta ajateltuna. Hoidamme sekä pelti- että tiilikatteiden aluskatteiden asennukset lujalla osaamisella ja parhaalla lopputuloksella.

Kolmas vesikatteiden tyyppi ovat erilaiset huopakatteet. Bitumikermi on ehjänä erittäin vedenpitävää, myös useampikerroksiset bitumikatteet kuuluvat kaikkein vedenpitävimpien kattojen joukkoon. Ne kestävät jopa seisovaa vettä. Muut huopakatteet, kuten palahuopakatto, rimakiinnitteinen bitumikermi tai bitumiaaltolevyt kestävät alaspäin valuvaa vettä mainiosti, mutta niissäkin piilee vuotoriski tuulella ja lumen vuoksi. Lisäksi huopakatteiden saumaukset voivat aueta tai itse kate vaurioitua mm. ikääntymisen ja kulumisen seurauksena. Vaikka huopakatteiden rakenne on erilainen, niin niihin voi vallan mainiosti asentaa lisäsuojaksi aluskatteen ja näin meillä on tapana katon asennusvaiheessa tehdä. Kaikkiin kattoihin on saatavilla toimivat aluskateratkaisut ja kun ne toteutetaan oikein, katto on turvassa vuodoilta ja kosteusvaurioilta.

Onko mahdollista asentaa aluskate jälkikäteen alakautta?

Aluskatetta ei voi asentaa jälkikäteen alakautta teknisesti täysin oikeassa ja toimivassa mielessä. Se tulisikin asentaa aina kattoa rakentaessa tai remontoidessa, kun vesikate on pois tieltä. Toimiva katto tehdään tietyssä järjestyksessä alhaalta ylöspäin edeten. Aluskatteen asennus tapahtuu oikeaoppisesti ennen vesikatteen asennusta ja tähän on syynsä. Toimiva aluskate vaatii tietyn asennussuunnan, se peittää rakennuksen seinälinjat, aluskatekaistaleet limitetään toistensa yli ja kate kiinnitetään kattoruoteisiin. Kaikki tämä onnistuu vain silloin, kun aluskate asennetaan yläkautta. Lisäksi aluskatteen asennuksessa tulee huomioida se, että kate tulee oikeinpäin ja sopivalle kireydelle. Se ei siis roiku lämpimilläkään keleillä löysänä vettä keräten tai repeä kylmällä säällä, kun materiaalit supistuvat ja kate kiristyy. Mikäli aluskate on tullut väärinpäin tai väärälle kireydelle, sitä on mahdotonta kääntää tai hyvin vaikeaa myöskään kiristää tai varsinkaan höllentää alakautta. Eli sekä aluskatteen puuttuminen että vakavat asennusvirheet ovat haastavampia korjattavia jälkikäteen.

Aluskatteen asennuksessa alakautta on monta mutkaa matkassa. Teoriassa aluskate voitaisiin naulata aluskatteen rimojen avulla kattotuoleihin. Ongelmia tuottaa tällaisessa ratkaisussa mm. katon tuulettuvuus ja se, ettei aluskatetta saada seinälinjojen yli antamaan suojaa niillekin. Riippuu kuitenkin katon kunnosta ja tilanteesta, voisiko tämä ratkaisu toimia, mutta emme kuitenkaan voi sitä suositella. Jos vahinko on kuitenkin jo sattunut ja etsit tietä ulos tilanteesta, ota yhteyttä ammattilaisiimme niin pohdimme parhaan ratkaisun kattosi turvaksi.

Kaikissa tällaisissa tapauksissa katon huoltotarve jatkossa korostuu. Katon ja varsinkin aluskatteen toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti, jotta se ei pääse hajoamaan huomaamatta. Nämä ratkaisut eivät ole yhtä kestäviä, kuin alusta saakka täysin moitteetta asennettu aluskate. Yleensä suosituksemme onkin ryhtyä remontoimaan kattoa kohtuullisen ajan sisällä varsinkin kokonaan puuttuvan aluskatteen tapauksessa. Näin on usein paras tapa toimia myös hankalimpien asennusvirheiden tapauksessa. Aluskatteen valintaan, oikeaan asennustapaan ja kunnon tarkkailuun kannattaa panostaa, sillä sen merkitys katon käytön ja käyttöiän kannalta on merkittävä. Vaikka kattoremontti aluskatteen vuoksi voi harmittaa niin yleensä se kannattaa ja saat pidettyä rakennuksesi suojassa vedeltä. Pahimmillaan edessä on laaja vesivaurioisen katon remontti hieman myöhemmin, ellei aluskatetta laiteta kuntoon ja se harmittaa vielä enemmän. Kannattaa ainakin pyytää meidät tarkistamaan tilannetta, jos aluskatteessa mitään puutteita ilmenee. Me autamme sinua pitämään rakennuksen kuivana.

 

Scroll to Top