KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Katto vuotaa piipun juuresta kattorakenteisiin

Kun katto vuotaa piipun juuresta, kyseessä on läpiviennin vuototapaus ja ongelmaan on syytä puuttua nopeasti sekä ammattilaisen keinoilla. Tilanne on voinut kyteä jo jonkin aikaa, eikä ongelma ratkea itsestään, katon tuhot voivat nopeasti pahentua jäädessään korjaamatta. Osaavat kattokorjaajamme saavat vian korjattua tehokkaasti niin tuoreeltaan kuin vielä sittenkin, kun vuoto on ehtinyt jatkua jonkin aikaa. Silloin kun katto vuotaa piipun juuresta kattorakenteisiin, vuotosyy on tyypillisesti läpiviennin asennusvirhe tai läpiviennin hajoaminen. Muitakin syitä vuotoon voi olla olemassa ja kaikki kattovuodot on syytä kartoittaa huolellisesti ongelman todellisen aiheuttajan sekä syntyneiden vaurioiden selvittämiseksi.

Parhaassa tapauksessa vuoto on tuore, eikä kattoon ole ehtinyt syntyä vielä juurikaan vaurioita. Tällöin vuotosyyn ratkaiseminen yleensä riittää ratkaisuksi. Jos suoritamme katon rutiinihuoltoa katollasi säännöllisesti, voimme usein jopa täysin ehkäistä vuodon alkamisen. Kaikkiin kattohuoltoihimme ja korjauskäynteihin sisältyy katon huolellinen tarkistaminen. Tarkistus kattaa niin katteen, kuin sen saumat, läpiviennit ja kattotuotteetkin. Tutkimme lisäksi katon yläpohjan aina kun sinne pääse ja tämä auttaa usein löytämään alkavatkin vuodot ennen suurempia tuhoja. Joskus katto vuotaa piipun juuresta huomaamatta ja vuoto ehtii jatkua pidempään ennen kuin katolla tai yläpohjassa käydään. Joskus vuoto havaitaan vasta siinä vaiheessa, kun vuotojäljet ilmestyvät näkyviin asuintiloissa eli vesi ilmestyy näkyviin valumajälkinä vaikkapa saunan puupaneloidussa seinässä tai savupiipun läheisyydessä katossa. Jos asuintiloihin alkaa ilmestyä kosteuden jälkiä ja lähellä niitä on savupiippu, on syytä tietysti tutkia piipuntyvi huolellisesti, sillä se on todennäköisesti ongelman syy.

Jos vuoto havaitaan vasta silloin, kun se ilmestyy näkyviin asuintilassa, vuoto on ehtinyt jatkua pitkään tai se on ollut runsasta. Tällöin katosta tavallisesti löytyy vaurioita ja rakenteetkin vaativat korjausta sekä kosteuden turmelemat materiaalit vaihtoa. Tilanteeseen on puututtava välittömästi, kun se havaitaan. Yleensä ammattilaisen apu on tarpeen, jotta katto saadaan taas kuntoon ja meiltä saat korkealaatuista palvelua siinäkin tapauksessa, että katto vuotaa piipun juuresta kattorakenteisiin. Hoidamme yhtä vakaalla osaamisella kaikki kattosi ongelmat vuotokorjauksista ja katon paikkauksista lahovauriokorjauksiin, tarvittaessa uusimme myös eristeet. Läpivientien tiivistäminen on usein tarpeen ja huolehdimme siitä viimeisen päälle tarkasti ja tutkimme korjausten yhteydessä kattosi kokonaistilanteen huolellisesti. Joskus käy ilmi, että katto on kauttaaltaan niin heikossa kunnossa, että se on syy myös sille, että katto vuotaa piipun juuresta. Katon yleisestä heikkokuntoisuudesta voimme päätellä, että seuraava vuoto on vain ajan kysymys ja muitakin ongelmia korjauslistalta löytyy kasvava määrä, tällöin jätämme tarjouksemme koko katon uusimisesta.

Meillä toimii aina avaimet käteen -palvelu ja kattava työtakuu, nämä koskevat myös piipun läpiviennin korjauksia sekä muita korjaustöitä, joita erilaisilla katoilla voi tulla vastaan. Täyden palvelun periaatteella huolehdimme puolestasi kaikesta, paitsi ensimmäisestä yhteydenotosta. Tietysti toivomme sinun myös kertovan omista mahdollisista toiveistasi, kun ryhdymme yhdessä korjauksia suunnitteleman mutta muuten me pidämme huolen kaikista työvaiheista ja osaavan työvoiman ja tarvittaessa erikoisosaajienkin saapumisesta paikalle. Unohtamatta myöskään työssä tarvittavia materiaaleja, työvälineitä ja työkoneita.

Kun katto vuotaa piipun tyvestä tai havaitset jonkin muun vian tai huoltotarpeen katossasi, tee yhteydenotto tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen. Sähköpostiin ja lomakkeelle voit liittää halutessasi myös kuvia ja ne toimivat ihan aina, kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Akuutimmassa tapauksessa tulee ehkä mieleen ensimmäisenä vain soittaa, puhelimellakin meidät tavoittaa hyvin. Kartoitamme katon tilannetta tarvittaessa tarkistuskäynninkin myötä, jolloin voimme hoitaa katon ensisuojauksen ja estää lisävaurioiden syntymisen. Korjaustarve kuitenkin riippuu täysin katosta ja meillä työt mitoitetaan aina tapauskohtaisesti räätälöiden. Katon kunnon tarkistaminen antaa meille tietoa siitä, mikä on paras ratkaisu. Tarkistus lukeutuu kaikkiin tilaamiisi kattotöihin eikä se tilaustöissä ole sinulle maksullinen. Mikäli jotain muutakin korjattavaa löytyy, jätämme tarjouksen ja korjausehdotuksen.

Kun teetät meillä kattotöitä, voit hakea niistä kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Muista lisäksi rahoitus, jota voit verkkosivujemme kautta hakea aina kun kattosi kunnostustyöt sitä vaativat.

Katto vuotaa piipun juuresta

Piipun tyven kattovuotoihin on useita mahdollisia syitä

Kun piipun läpivienti vuotaa, voi lopullinen vuodon aiheuttaja olla itse läpivienti, mutta myös katteen heikko kunto, piipunjuuripellitys tai piipunpellitys. Syy ei siis aina ole täysin itsestään selvä tai jonkin yhden, tietyn asian aiheuttama. Savupiipun yhteydessä kosteusongelma voi realisoitua jo niin pienestä asiasta, että kylmällä ilmalla lämmityksen ja savun nostama kosteus kondensoituu piipunhatun alapintaan ja kun vettä on tarpeeksi, se jäähtyy ja tippuu alas piippuun. Ellei piippu ole taas pian käytössä vesi ei haihdu piipusta kovinkaan tehokkaasti. Lämmittäminenhän kuivattaa piipun tehokkaasti mutta epäsäännöllisesti ja harvoin käytettävän tulisijan piipuissa piipunhattu on hyvin tarpeellinen apuväline. Piipunhattu täytyy kuitenkin olla toimiva ja sopiva eli oikean kokoinen. Lisäksi siinä pitää olla kunnollinen kaato, joka johtaa kondensoituvan veden johonkin muualle, kuin piippuun sisälle. Myös väärin asennettu piipunpellitys voi aiheuttaa ongelmia juurikin kondenssiveden suhteen. Tällöin luontainen ilmankosteus tiivistyy piipunjuuripellityksen sisäpuolelle, mutta pellitys on niin ahdas, että kosteus ei pääse haihtumaan pois. Vaikka kosteutta kertyisi pikkuhiljaa, on vuosien ja vuosikymmenten saatossa luvassa lahovaurioita ja huonokuntoinen läpivienti.

Erilaisten pellityksiin ja piipunhattuihin liittyvien ongelmien lisäksi varsinaisessa läpiviennissä voi olla omat ongelmansa. Varsinkin aluskatteen puutteellinen asennus eli yleisesti aluskatteen ylösnostojen puutteellisuus aiheuttaa läpiviennin vuotoja. Läpiviennit tulisi saada yhtä vesitiiviiksi kuin muukin katto mutta tässä piilee monien rakennusten heikkous. Asennus ei ole onnistunut joko kiireessä tai osaamattomuuttaan tai läpivienti yksinkertaisesti pettää esimerkiksi katon lumikuorman puskiessa sulamisvettä läpivientiin ja hajottaa sen. Jos läpivienti pettää, pääsee vesi eristeisiin ja yläpohjaan tekemään tuhojaan. Lisäksi puiset kattorakenteet voivat imeä kosteutta, jolloin pitkittyvä tilanne tuottaa lahovaurioita ja katto alkaa piipun ympärillä tuntua yhä pehmeältä. Joskus piipun läpiviennin ongelmat havaitaankin vasta sitten, kun katto kärsii piipun ympärille muodostuneesta lahovaurioista ja tilanne huomataan vaikkapa nuohouksen yhteydessä. Terve katto ei siis ikinä ole pehmeä tai jousta jalan alla. Jos katto joustaa, on syytä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin sen kunnostamiseksi. Katto on tässäkin tapauksessa yleensä täysin mahdollista korjata. Jos katto on kauttaaltaan jo huonokuntoinen, voi kattoremontti olla varmin ja kustannustehokkain ratkaisu. Myös paikalliset korjaukset voivat olla mahdollisia, mikäli katto on muuten hyväkuntoinen. Tässäkin toimimme täysin sen mukaan, mikä kyseiselle katolle on parasta.

Piipun läpiviennin ongelmia on helppo kuitenkin ehkäistä ennalta. Kun teettää asennukset ja korjaukset takuutyötä tekevällä, osaavalla ammattilaisella kuten meillä pääsee jo pitkälle. Katon läpivientejä tulee kuitenkin käyttövuosien kuluessa tarkistaa ja huoltaa, tarvittaessa niitä on tietysti myös korjattava. Säännöllinen tarkistusrutiini ehkäisee tehokkaasti ennalta monia muitakin katon vaurioita. Kun katolla kyllin usein käydään ei mikään vika pääse pahenemaan huomaamatta kovin suureksi ja kalliisti korjattavaksi. Katon lumenpudotus helpottaa myös läpivientien painetta, syksyllä talven varalle piipunjuuripellin tiivistäminen on hyvä apu. Runsaslumisella seudulla voi olla hyvä ratkaisu asennuttaa meillä piipulle oma lumieste, varsinkin jos piippu sellaisessa kohdassa katossa ja rakennuksessa on, että lumi sitä runtelee eri tavoin.

Piipunhattu suojaa hormia taivaalta satavan veden ja lumen pääsyltä sisään

Piipunhattu on yksinkertainen mutta toimiva keino estää vettä ja lunta satamasta savupiippuun sisään. Sen avulla sinulla on vähemmän kosteutta ja parempikuntoinen piippu riippumatta siitä, paljonko tulisijoja käytetään. Savupiippuun sataa sisään vettä ja lunta varsinkin silloin, kun se ei ole käytössä. Jos tulisijaa lämmitetään, savu ja kuuma ilma nousee voimalla ylöspäin eikä piippuun kovin helposti vettä päädy, ellei ole aivan poikkeuksellisen rankka sade. Kun tulisijaa ja sen mukana piippua käytetään, haihtuu piippuun päätyvä kosteus tehokkaasti. Käytössä oleva piippu harvoin siis kärsii vuodoista tai kosteusongelmista, ellei siinä ole jotain ihan perustavanlaatuista asennusvirhettä. Tällöin piipunseudun kosteusongelmat todennäköisimmin johtuvat katon tai itse kattoläpiviennin ongelmista eikä niinkään itse piipusta.

Silloin kun savupiippu ei ole kovin tiheässä ja säännöllisessä käytössä, antaa piipulle suojaa piipunhattu. Se on yleensä pellistä valmistettu pieni katos, joka asennetaan savupiipun yläpuolelle. Sopiva korkeus on tärkeä, liian lähelle piipun suuta ei voi asentaa, jotta savu ja kuuma ilma pääsevät piippu ollessa käytössä tehokkaasti poistumaan taivaalle. Liian korkeallekaan piipunhattua ei tulisi asentaa, jotta esimerkiksi tuulen ohjaama sade ei pääsisi piippuun sisään. Piipunhattu toimii siis piipun sateensuojana estäen vettä ja lunta satamasta piippuun sisään.

Jos piippuun pääsee jatkuvasti kosteutta, piipun hormit rapautuvat ja lopulta piippu voi alkaa vuotamaan katon rakenteisiin ja jopa asuintiloihin. Piipun kunnosta huolehtiminen on lopulta edullisin ja vähiten päänvaivaa aiheuttava tapa toimia, sillä piipun vuoto on kurja jo pelkän siivonkin vuoksi. Se ei aina ole myöskään helpoin mahdollinen korjattava ja niinkin yksinkertainen asia, kuin piipunhattu voi auttaa jo pitkälle. Piipunhatun asennus on erityisen tärkeää silloin, kun tulisijaa ei säännöllisesti käytetä, riippumatta siitä mikä rakennus on kyseessä. Esimerkiksi vain osan vuodesta käytössä olevat vapaa-ajan rakennukset ja pihasaunat voivat hyötyä piipunpellityksestä ja piipunhatusta. Myös silloin, kun piipunkäyttö syystä tai toisesta vähenee, on syytä muistaa asennuttaa piipunhattu, jotta ikäviltä yllätyksiltä ja turhilta korjauskuluilta säästytään.

Piipunhatun asennus ei sinänsä ole mikään suuri operaatio. Voimme suorittaa asennuksen mihin aikaan vuodesta tahansa niin muiden kattotöiden yhteydessä kuin erillisasennuksenakin. Valmiita piipunhattuja löytyy markkinoilta. Jos sopiva valmistuotteiden joukosta löytyy, voimme asentaa sellaisen. Piiput ovat kuitenkin hyvin vaihtelevan kokoisia ja muotoisia, joskus sopivaa ei löydy tai valmiiden tuotteiden ulkonäkö ei miellytä. Tällöin voimme valmistaa täysin mittatilauksena ja käsityönä tehdyn piipunhatun, se on takuulla toimiva ja tyylikäs ratkaisu. Meillä piipunhattuja ja -pellityksiä tekevät kokeneet kattopeltisepät, joiden käsissä syntyvät tarvittavat pellitystuotteet ja asennukset sujuvat lujalla osaamisella kaikkiin kohteisiin. Meidän piipunhattumme ovat aina sopivan kokoisia ja muotoisia, kaato on kunnossa eikä piipunhatun alapintaan vääjäämättä kondensoituva ilmankosteus päädy piippuun vaan valuu turvallisesti pois. Toiveidesi mukaan saat samalla kertaa niin piipunhatun kuin piipunpellityksen sekä kaikki muut tarvittavat suojapellitykset katollesi jiiripelleistä päätypelteihin ja seinällenostopellityksiin täysin rakennuskohtaisena kokonaisuutena.

Meiltä saat kaikkien kattojen kaikki vuotokorjaukset

Riippumatta kattovuodon syystä tai siitä, mikä rakennus, kattomateriaali tai katon malli on kyseessä, hoidamme katon vuotokorjaukset viimeisen päälle kunnolla. Saat meiltä kaikki kattosi vuotokorjaukset koko katon elinkaaren ajan. Useimmat katot vuotavat jossain vaiheessa jostain kohdasta. Katosta on tietysti mahdollista pitää hyvää huolta säännöllisten huoltojen ja tarkistusten sekä tarvittaessa tehtävien korjausten avulla, mutta katovuoto voi siitä huolimatta olla mahdollinen. Kun kattoa säännöllisesti huolletaan ja tarkistetaan, vuodot ja erilaiset vauriot kuitenkin paljastuvat varhaisessa vaiheessa, kun niitä on edullisempaa ja nopeampaa korjata. Pitkään jatkuneet vuodot voivat aiheuttaa laajoja tuhoja, jolloin korjattavaakin on enemmän. Meiltä katon kunnostus onnistuu laajojenkin vesivaurioiden paljastuttua, ainahan ei voi vaikuttaa kaikkiin muuttujiin ja vaikkapa perimänsä kiinteistön katon huoltoon. Tai elämäntilanteet vaativat niin paljon energiaa muualla, ettei katto ole saanut kaipaamansa huolenpitoa. Harvemmin on liian myöhäistä tarkistaa, huoltaa, korjata ja remontoida kattoa. Hyvin monissa tapauksissa voimme auttaa sinua mitä erilaisimpien kattojen ja ongelmien kanssa.

Kattovuoto ei ikinä ole leikin asia. Alkava ja pienikin vuoto on syytä laittaa kuntoon, heti kun sellainen havaitaan. Vuotokohdat eivät itsestään lakkaa vuotamasta vaan päinvastoin, vuoto ajan myötä vain pahenee. Pienikin vuotokohta voi päästää vuosien, jopa vuosikymmenten kuluessa uskomattoman määrän vettä katon rakenteisiin ja yläpohjaan, ellei tilanteeseen puututa. Aika tekee tehtävänsä myös laho- ja homevaurioiden muodossa, eli katon vuototapauksissa nopeus on valtti.

Tavallisimpia kattojen vuotosyitä pitkän kokemuksemme perusteella ovat heikkokuntoiset katot, jolloin vesikatteessa ja aluskatteessakin on erilaisia ongelmia. Katto voi olla ikääntynyt tai huoltamatta jäänyt. Joskus kattoa on hoidettu niin voimaperäisesti, että se on kulunut ennen aikojaan loppuun. Vain harvoin kyseessä ovat tuotevirheet, asennusvirheitä näkee useammin niin katteiden kuin myös läpivientien vuotosyinä. Huopakatto voi kulua mekaanisessakin kulutuksessa puhki. Lisäksi ikääntyvän bitumin jousto alkaa hävitä ja katteeseen syntyy repeämiä, erilaisia pullistumia ja muita muutoksia, jotka voivat vuotaa. Myös katesaumojen aukeilu on sangen tavallinen vuotosyy huopakatteilla. Peltikatolla pelti voi irrota ja päästää vettä saumakohdasta katteen alle. Myös kiinnikkeiden aiheuttamat vuodot ovat tavallisia. Tiilikaton yleisin vuotosyy on hajonneet tiilet ja monissa katteiden vuodoissa myös aluskatteessa on jonkinlainen ongelma, koska vesi pääsee senkin läpi.

Monet vesikatteethan toimivat aluskatteen kanssa, eikä vesikate itsessään ole ehjänäkään täysin vedenpitävä. Me tarkistamme vuototapauksissa mutta myös rutiinitarkistuksissa aluskatteen kunnon ja mm. läpiviennit, jotka ovat jopa vesikatteiden ongelmia yleisempiä. Katoissa myös jiirit vuotavat herkästi sillä ne joutuvat läpivientien tavoin kovalle rasitukselle katolla. Tällaiset katon yksityiskohdat voivat vuotaa aivan millä tahansa vesikatteella joko asennusvirheen tai yksinkertaisesti vain hajoamisen vuoksi. Me korjaamme kaikkia näitä, niin katteen vuodot, aluskateongelmat kuin läpiviennit ja jiiritkin tulevat käsissämme kuntoon. Takuutyönä ja täyden palvelun periaatteella, totta kai!

 

Scroll to Top