KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Kun katto vuotaa, nopea korjaus kannattaa

Katto vuotaa monista eri syistä. Ongelmaan on puututtava riippumatta siitä, miksi katto vuotaa. Erilaisten katemateriaalien vuotosyyt voivat olla katekohtaisiakin, mutta riippumatta vesikatteesta kuluminen, erilaiset tapaturmat ja asennusvirheet voivat aiheuttaa kattojen vuotoja. Varsinaisen vesikatteen ohessa myös aluskatteen ongelmat näkyvät kattovuodoissa, samoin katon läpiviennit, jiirit ja muut yksityiskohdat. Katosta puuttuva harjatiiviste tai vaurioitunut läpivienti voivat myös aiheuttaa kattovuotoa. Hormista voi tippua vettä puuttuvan piipunhatun, huonokuntoisen piipun tai piipunpellityksen johdosta. Rikkinäinen tiili voi päästää vettä lävitseen ja huopakatto vuotaa saumoistaa.  Katto vuotaa usein mm. piipun juuresta, kattoikkunan tai kattovalokuvun kohdalta tai muusta läpiviennistä, kuten kattoluukusta tai viemärinputken tyvestä. Jos katolla on kattolyhty, vuotoja kannattaa seurata myös suhteellisen tarkasti. Mahdollisten syiden nivaska on mittava kattovuodoissa.

Kun kattovuoto löytyy tai sitä edes epäillään, katon huolellinen tarkistaminen auttaa meitä hahmottamaan niin vuotokohdan kuin syynkin. Tarkistus auttaa myös siinä, että hahmotamme katon kärsimien vaurioiden laajuuden. Kun katto vuotaa, on tilanteen selvittäminen ja kokonaisvaltainen korjaaminen paras tapa toimia.

Kattovuotoa ei kannata missään tapauksessa sivuuttaa olankohautuksella, sillä pienikin vuoto voi varsinkin kyllin pitkän ajan saatossa tehdä laajaa tuhoa rakennuksessa. Vesi myös herkästi laajentaa vuotokohtaa päästessään läpi, joten pieni vuoto voi muuttua yhä suuremmaksi, kunnes siihen puututaan. Yksi suurimmista uhkatekijöistä on vesivaurio, joka johtaa laho- ja homevaurioihin ja hoitamattomana lopulta rakennuksen käyttökelvottomuuteen. Kun katto vuotaa, erityisesti katon puurakenteet ja eristeet kärsivät. Paljon on kuitenkin tehtävissä ennen tätä. Kun katto vuotaa, toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä nopeasti heti kun ongelma vain havaitaan. Katon säännöllinen huoltaminen ja tarkistaminen ehkäisee tehokkaasti kattovuotojen syntyä, mutta täysin niitä ei aina voi estää. Jos katto on jäänyt hetkeksi huoltamatta, sen huollon voi aina aloittaa uudestaan ja auttaa sitä kestämään pidempään. Usein tällaisten huoltojen yhteydessä löytyy viitteitä vuodoista ja silloin niihin on mahdollista puuttua. Mitä pidempään kattovuoto jatkuu, sitä laajempia tuhoja kattoon ehtii muodostua. Ajoissa puuttuminen pitää tuhot ja näin myös korjaukset ja kulut pienempinä.

Moni vesikate päästää hieman vettä läpi tai kondensoi ilmankosteutta, harvoja kattoja on siis edes suunniteltu täysin vesitiiviiksi ja tiiveimmilläkin katoilla voi olla kondensiotaipumuksia. Kaiken tämän varalle kattoon kuuluu myös aluskate. Aluskate pitää kattorakenteet kuivana niin sade- ja sulamisvesiltä kuin katteelle tiivistyvältä ilmankosteudeltakin. Aluskate auttaa lisäksi poistamaan rakennuksen sisältä luontaisesti kohoavaa kosteutta, jotta yläpohja ja kattorakenteet pysyvät kuivina ja kunnossa. Tähän tosin vaaditaan myös tehokasta yläpohjan tuuletusta. Toimivassa katossa on siis toimiva vesikate, aluskate ja tuuletus. Erityisesti lumi aiheuttaa painetta katolle, lumimassa puskee sulamisvettä painollaan kaikkiin katon koloihin ja vettä pääsee usein tihkumaan vesikatteen alle. Lumi voi samalla tavalla tehdä tuhoa myös läpivientien tiivistyksissä ja kummassakin tapauksessa aluskatteella on tärkeä tehtävä estää vettä pääsemästä kattorakenteisiin.

Kun katto vuotaa, me korjaamme. Tarjoamme pitkällä osaamisella kaikki kattojen vuotokorjaukset sekä läpivientien tiivistykset. Tarvittaessa saat meiltä kaikki muutkin katon huollot ja korjaukset riippumatta siitä, onko kattosi huopaa, peltiä vai tiiltä. Meillä on avaimet käteen -tasoinen palvelu ihan kaikissa kattotöissä suurimmista pienimpiin. Tämä palvelulupaus tarkoittaa kirjaimellisesti täyden palvelun kattourakointia, jossa sinun täytyy vain itse ottaa ensin yhteyttä sekä kertoa omista toiveistasi kattotöiden suhteen. Me huolehdimme kaikesta muusta, oli se sitten materiaalitilaus, työkalut tai työkoneet sekä osaava työvoima. Unohtamatta kaikkia työvaiheita suunnittelusta toteutukseen ja loppusiivouksesta jätteiden hävitykseen. Tämän lisäksi kaikki tekemämme työ on takuutyötä. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja takuustamme!

Ota yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen, tavoitat meidät kaikilla välineillä nopeasti ja varmasti. Katon tilanteesta riippuen etenemme katon tarkistukseen ja korjaussuunnitelmaan sekä tarjoukseen, tämä on tyypillinen toimintatapa suuremmissa kattotöissä. Akuutimmissa töissä, kuten kattovuodoissa todennäköisimmin saavumme kuitenkin suoraan korjauskäynnille ja tarkistamme kattosi töihin saapuessamme. Katon tarkistus kuuluu jokaiseen kattotyöhön, jonka meiltä tilaat ja tarkistus sisältää mm. vesikatteen yksityiskohtineen, kattotuotteet ja sadevesijärjestelmän sekä yläpohjan. Kun työt on tehty, muista hakea vielä kotitalousvähennystä meillä teetetystä työstä, se on saatavilla omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Muista myös rahoitus, jota voit tarvittaessa hakea verkkosivujemme kautta.

 

Katto vuotaa

Peltikatto vuotaa tyypillisimmin saumoista, kiinnikkeiden kohdilta ja kulumisen vuoksi

Peltikatto voi muiden kattotyyppien tavoin vuotaa monista eri syistä. Jos katto on hyvin kulunut ja huoltomaalaus jäänyt välistä jo vuosikymmen sitten, se vuotaa kuluneisuuttaan. Tällöin vanhan peltikaton ongelmana on tavallisesti ruoste, joka syö katteeseen vuotavia reikiä. Korjausmahdollisuudet riippuvat katon iästä, yleiskunnosta ja vaurioiden laajuudestakin. Tällöin jopa koko katto on uusittava ainakin vesikatteen tasolla, jotta kosteus ei pääse sen läpi yläpohjan lämmöneristeisiin tai puuosiin. Hyvin usein uusimislistalla on tällöin myös aluskate, sillä se on osa toimivaa peltikattoa riippumatta siitä, mikä peltityyppi on kyseessä. Silloinkin kun peltikatto on erittäin vesitiivis konesaumakatto tai vastaava, on pellillä voimakas taipumus kondensoida ilmaan höyrystynyttä kosteutta. Höyry siis tiivistyy pellin pinnalla takaisin vedeksi ja voi aiheuttaa kattoon kosteusvaurioita, aivan kuten kattovuodotkin. Hyvä aluskate ratkaisee tämän ongelman täysin ja ellei aluskate toimi, kuten kuuluu, voi kondenssivesi aiheuttaa omat ongelmansa.

Hyvin tyypillisesti kaikkien kattojen, myös peltikattojen vuoto johtuu katon läpiviennistä. Ne ovat vuotoherkkiä kohtia katolla. Asennusvirheet eivät ole tavattomia mutta läpiviennit voivat myös hajota ajan saatossa, sillä ne joutuvat kovalle rasitukselle aivan kuten katon jiiritkin, jotka ovat myös sangen tavallinen vuotava rakenne katossa. Lisäksi itse savupiippu tai vaikkapa kattoikkuna voi vuotaa, tällöin toimenpiteet tulee tietysti suunnata piippuun tai ikkunaan eikä pelkästään läpivientiin.

Silloin kun peltikatteeseen tulee reikä, korjaaminen on usein haastavaa. Varsinkin pellin paikkaaminen jää yleensä väliaikaiseksi ratkaisuksi. Jos reikä on keskellä peltilevyä, on paikkaaminen epävarmaa ja tällöin reikä yleensä peitetään väliaikaisratkaisuna suurempaa korjausta odotellessa. Suojaus kannattaa tehdä kaikissa tapaukissa, joissa katon korjaus on vasta edessä. Me toimimme näin siksi, että kattorakenteisiin pääsevä vesi voi tehdä nopeastikin tuhoja vesikaton alapuolisissa rakenteissa. Jos katto on kauttaaltaan kulunut ja reikiä sekä muita ongelmia riittää, todennäköisimmin suosittelemme jo kattoremonttia. Mikäli katto kuitenkin on hyväkuntoinen ja reikä johtuu jostain paikallisesta vaurioista, voimme vaihtaa yhden kattopellin uuteen. Tällainen korjaus on mahdollinen ja kannattava vaikkapa katolle kaatuneen puun tai katolta itsestään alas lähteneen lumen tekemien tuhojen korjaamiseksi.

Peltikatto harvemmin reikiintyy ihan tuosta vain ja itsestään. Yksi tavallisimmista peltikatteen vuotokohdista ovat kiinnittimien reiät, jotka voivat myös avartua pellin eläessä ja näin vuotaa. Peltikatto voi siis vuotaa myös kiinnityskohdistaan tai saumoistaan. Peltikatossa kiinnitystekniikka voi pettää, jolloin pelti pääsee elämään tai vääntymän tuulessa. Kiinnitysnaulojen tai ruuvien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja vaurioituneet kiinnitykset on syytä uusia nopeasti, jottei suurempaa vahinkoa pääse tapahtumaan. Meillä esimerkiksi kiinnikkeiden tilanteen tarkistus kuuluu jokaiseen käyntiin peltikatolla. Suosituksemme on nykyään vaihtaa vanhat katenaulat moderneihin kateruuveihin, jotka pysyvät nauloja paremmin paikoillaan ja joissa on mukana tiiviste, joka tiivistää kiinnittiminen reiän tehokkaasti. Varsinkin vanhemmissa kateruuveissa tiivisteet voivat kuitenkin hajota ja irrota, joten niidenkin tilannetta on hyvä tarkkailla. Irronneiden ja tiivisteettömien kiinnikkeiden reiät ovat pieniä, mutta niistä pääsee siitä huolimatta tihkumaan vettä kattorakenteisiin. Jos katolta puuttuu lopulta kymmeniä tai satoja kiinnittimiä ja tiivisteitä, käsillä on jo oikea ongelma myös vuodon määrää ajatelle. Ajan kanssa pienikin vuotokohta muuttuu yhä suuremmaksi ja pelti ruostuu hajoten yhä laajemmin. Kattopelti voi myös irrota osittain tai kokonaan esimerkiksi myrskyssä. Kiinnittimien häviäminen ei auta asiaa ja tällainen pelti on korjattava tai uusittava kokonaan. Tarvittaessa voimme myös lisätä kiinnitysten määrää, joka vähentää peltien liikettä ja ehkäisee niin melua kuin kiinnikkeiden irtoamista ja kiinnikkeiden reikien avartumistakin.

Hajonnut tiili tai vuotava sauma on tavallisimmin tiilikaton vuotosyy

Tiilikaton vuoto johtuu kaikkein yleisimmin hajonneesta kattotiilestä, mutta myös katon saumat ja läpiviennit voivat vuotaa, kuten muissakin katetyypeissä. Kattotiilten hajoamista aiheuttavat monet tekijät, varsinkin katon kuluminen haurastuttaa tiiliä. Vaurioituneet kattotiilet on syytä vaihtaa ehjiin ja katon kokonaistilanne tarkistaa. Ellei katetta vielä ole uudelleenpinnoitettu, voi sekin olla tarpeen, jotta katto kestää paremmin mm. lämpötilavaihteluiden ja jään aiheuttamia rasitteita.

Tiilikatteisilla katoilla tavallisimpia vuotosyitä ovat muiden kattojen tavoin läpiviennit ja katteen saumakohdat sekä muut yksityiskohdat. Tiilikatolla hajonneet tiilet muodostavat toisen tavallisimmista vuotosyistä. Tiilikattoa ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi, vaan tiilikate toimii ihanteellisesti aina aluskatteen kanssa yhdessä. Silloin kun kattovuoto yltää yläpohjaan ja kattorakenteisiin tai jopa rakennuksen sisälle saakka, on aluskatekin yleensä pettänyt. Joskus kosteus on peräisin rakennuksen sisältä. Tässäkin tapauksessa aluskatteen toimintaongelmat, ja yläpohjan tuuletuksen heikko tila ovat osasyitä kosteusongelmien synnylle. Useimmissa tapauksissa pystymme tehokkaasti ratkomaan näitä ongelmia, mutta monet kosteuteen ja vesivaurioihin liittyvät ongelmat on parempi jättää ammattilaisen, kuten meidän hoidettavaksemme. Korvaamme hajonneet tiilet ehjillä ja selvitämme aluskatteen tilanteen tarkemmin. Saat meiltä lisäksi kaikki tiilikattojen tiivistys- ja saumaustyöt. Laitamme kuntoon läpiviennit, jiirit ja katon tuuletuksen täysin sen mukaan, mitä kattosi kaipaa toimiakseen ihanteellisesti.

Tiilikatto on pitkäikäinen ja tyylikäs kattoratkaisu mm. asuinrakennuksiin. Katto on hieman hintavampi ja vaatii huolenpitoa, pysyäkseen käyttökunnossa luvatun käyttöiän. Katon huolto on toki muidenkin katteiden tapauksessa tarpeen, mutta pitkäikäisimmissä katetyypeissä säännöllisen ylläpidon rooli korostuu katon käyttöikää ajatellen. Tiilikatto kärsii kulumisesta luonnonvoimien ja lämpötilavaihteluiden armoilla, tiilten pinnoite kuluu pikkuhiljaa yhä ohuemmaksi ja lopulta se voi olla kokonaan mennyttä. Kattotiilen huokoinen sisus paljastuu ja vesi pääsee imeytymään esteettä tiilen sisään. Usein tähän prosessiin liittyy myös sammal, joka kuluttaa katetta kasvattamalla juuret sen sisään. Kun tiilikatteen pinnoitus on yhä kuluneempi, on sammaleella aina vain helpompaa kasvattaa juurensa katteeseen. Sammalkasvusto kuluttaa katetta kiihtyvällä vauhdilla, koska vettäkin pääsee sammaleen juurten ohessa katteen sisään yhä enemmän. Pakkasella vesi jäätyy myös tiilen sisällä ja jäätyessään vesi laajenee, tämä on kova paikka tiilelle ja varsin kevättalvella lämpötilojen vaihdellessa nopeasti nollan molemmin puoli jäätyvän ja sulavan veden aiheuttama rasite voi hajottaa kasapäin kattotiiliä hyvin lyhyessä ajassa. Tiilikaton vuotojen kannalta katteen kunnosta huolehtiminen ehkäisee hyvin tehokkaasti myös kattovuotoja. Sammaleenpoisto ja katon muu puhtaanapito sekä tarpeen mukaan tehdyt uudelleenpinnoitukset ehkäisevät katteen eroosiota. Meillä jokaiseen huoltoon sisältyy myös katon tarkistus, tällöin tutkimme mm. aluskatteen ja läpivientien tilanteen. Viat löytyvät ennen kuin suurempaa tuhoa edes ehtii syntyä, jos katolla vain tarpeeksi usein tarkistusmielessä käydään.

Useimmat tiilikaton vuotosyys ovat mahdollisia ehkäistä ennalta ja vuodon jo alettua korjata. Me voimme ratkoa hajonneiden tiilten, pettäneiden läpivientien ja muiden vesikatteen tiiveyteen liittyvien ongelmien syyt ja korjata syntyneet tuhot. Keinoja löytyy myös aluskatteen ja katon tuuletuksen ongelmien ratkomiseen katteen tyypistä ja rakennuksen iästä riippumatta.

Bitumi- ja huopakatto vuotaa saumojen aukeamisen sekä katteen halkeamien vuoksi

Bitumi- ja huopakatot muodostavat kolmannen katetyypin ryhmän, joista puhutaan yleisesti vain huopakattoina. Huopakatteiden vuotosyyt ovat hyvin saman tyyppisiä keskenään. Erityisesti katteen ikääntyminen, pinnoitteen kuluminen ja joustavuuden häviäminen aiheuttavat kattovuotoon johtavia vaurioita. Sellaisia ovat mm. aukeilevat katesaumat ja erilaiset halkeamat sekä muut katteen muutokset repeämistä pullistumiin. Huopakate joutuu kovalle rasitukselle lämpötilojen vaihtelun mutta myös kuuman helteisen kesän vuoksi, UV-säteily esimerkiksi kuluttaa katteita vääjäämättä. Myös mekaaniset vauriot ovat mahdollisia, mikäli katetta ei varota siellä liikkuessa. Huopakate voi kulua ja jopa revetä katolla työskentelyn vuoksi, varsinkin väärillä välineillä tehdyt huollot voivat olla kohtalokkaita huopakatteen pinnoitteelle. Erityisesti tasakattoisten rakennusten katot on syytä tarkastaa säännöllisesti ja huolella, sillä tasakaton vuotoa ei välttämättä huomaa ennenkuin sisäkatto kostuu. Usein näissä rakennuksissa katto joutuu koetukselle lumen tai kovien sateiden seurauksena ja kaiken kukkuraksi huopakatteilla on taipumusta sammaloitua. Sammal on katteelle tuhoisa, ellei tilanteeseen puututa.

Huopa- ja bitumikatoilla tyypillisiä vuotokohtia katteen vaurioiden ja saumojen lisäksi ovat erilaiset läpiviennit, jiirirakenteet ja vastaavat yksityiskohdat, kuten muillakin katoilla. Kattoläpivientien sekä muiden kattorakenteiden säännöllinen tutkiminen ja tarpeen mukaan tehdyt huollot sekä korjaukset auttavat kuitenkin pitkälle. Ennakoinnista ei siis ole mitään haittaa huopakatonkaan tapauksessa, oli kyse sitten katteen tai sen läpivientien kunnosta.

Huopakattoa on hyvin mahdollista huoltaa niin, että kaikilta tällaisilta ongelmilta voi välttyä pitkään. Huopakatolla ennen kaikkea oikein tehty säännöllinen huolto auttaa ratkaisemaan kaikki katon tyypillisimmät ongelmat. Katon puhtaanapito ja kyllin usein suoritettu kunnon tarkistaminen auttavat jo pitkälle. Puhdistus hidastaa katon sammaloitumista ja pinnoitteen kulumista, meillä puhdistus tehdään nykyään aina ilmapuhalluksella, jottei katteen sirotepinnoite turhaan kulu. Tarvittaessa teemme myös sammaleenpoisto- ja suojakäsittelyt huopakatollesi. Katteen saumojen tiivistäminen onnistuu usein rutiinikäyntien yhteydessä ja hiemankaan aukeamaan lähteneiden saumojen uudelleensaumaus kannattaa aina. Saumat nimittäin aukeavat ja alkavat vuotamaan viimeistään seuraavan runsaslumisemman talven koittaessa. Kevättalvella sulamisvesi tihkuu katteen ja lumen väliin ja lumen paino puskee vettä sitten kaikkiin koloihin ja syvennyksiin. Samalla logiikalla hajoavat myös muut huopakatteen tyypilliset vauriot repeämän aluista ja pullistumista lähtien. Ne ovat kuitenkin mahdollista laittaa kuntoon jo ennen kattovuotoa. Me saumaamme huopien ja bitumien saumat kuntoon. Leikkaamme auki pullistumat ja massaamme tai paikkaamme kohdat kuntoon, samoin katteen repeämät ja muut vauriot. Kun huopakatteen pinnoite on kulunut, ajoissa tehty uudelleenpinnoitus palauttaa katteen jouston ja sääsuojan.

Huopakatteen paikkaaminen on hyvin monissa tapauksissa mahdollista ja moniin huopakattojen vikoihin löytyy ratkaisuja. Täysin vailla kokemusta huopakaton korjaajaksi ei kannata ryhtyä, paikkauksissa ja massauksissa on omat niksinsä kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Katto on myös aina tarkistettava huolellisesti ja mahdolliset vuodon jo aiheuttamat vauriot on laitettava kuntoon itse vuotokohdan paikkaamisen lisäksi. Osaavan kattoammattilaisen apu on usein huopakaton tapauksessa eduksi, meillä katon huolellinen tarkistus kuuluu aina asiaan eikä vikojen korjauksia jätetä puolitiehen.

Kattovuodon ja kosteusongelmien taustalta löytyy usein myös katon ilmanvaihdon ja aluskatteen puutteita

Pelkän vesikatteen pettäminen ei monissakaan tapauksissa tarkoita välitöntä katon täystuhoa. Ainakin pelti- ja tiilikatoilla on yleisesti ollut käytössä kautta aikojen jonkinlaisia aluskatteita, joten yläpohjaan yltävän kattovuodon on täytynyt päästä myös tämän suojakerroksen ohi. Ehjä ja toimiva aluskate torppaa tehokkaasti vesikatteen vuotaman veden. Tiili- ja peltikatteet myös kondensoivat ilmankosteutta, joten aluskate on paikoillaan ihan syystä. Jos vesi pääsee yläpohjaan, aluskatteenkin täytyy tavalla tai toisella pettää.

Vielä sekään, että yläpohjaan pääsee hieman kosteutta ei tarkoita suurta tuhoa. Kyllin tehokas katon tuuletus poistaa kosteutta hyvin ja katto pysyy terveenä. Heikko tuuletus ja kosteusongelmat ovatkin tavallinen syy-seurausketju. Näin myös siinä tapauksessa, että yläpohjaan päässyt kosteus on lähtöisin rakennuksen sisältä eikä vesikatteen tai vaikkapa läpivientien vuodosta. Elleivät välipohjan höyrysulut ja asuintilojen ilmanvaihto ole kunnossa, on mahdollista, että käyttötilojen kosteus kohoaa lämpimän ilman mukana rakennuksen yläpohjaan. Jos tähän yhdistyy vielä aluskatteen ja katon tuuletuksen ongelmia, voi katto kärsiä kosteusvaurioista, vaikka katto ei mistään kohdasta varsinaisesti vuotaisi. Syitä kosteusongelmiin on useita ja monissa tapauksissa useampi osatekijä vaikuttaa siihen, että katto kosteudesta kärsii.

Aluskate toimii vesikatteen parina, sen toinen tehtävä on poistaa rakennuksen sisältä kohoavaa kosteutta. Koska suurin osa vesikatteista voi päästää hieman kosteutta läpi silloinkin, kun ne ovat oikein asennettuja ja ehjiä, on aluskatteen olemassaolo tärkeää. Tiili- ja peltikatteet kondensoivat ilmankosteutta ja tämänkin vuoksi aluskate on näillä katoilla tarpeen. Aluskatteen asennusvirheet ovat kuitenkin melko tavallisia. Aluskatteen asennus on siinä mielessä haastavaa, että monta asiaa täytyy muistaa ottaa huomioon. Oikean aluskatteen valinta, sen asentaminen oikein päin ja oikealle kireydelle ovat oleellisia asioita toimivan aluskatteen kannalta. Myös se, että asennusvaiheessa tulleet vauriot korjataan, aluskatteeseen ei tule poimuja ja aluskatekerrokset asennetaan oikeassa järjestyksessä, riittävästi limittäen vaikuttavat asennuksen onnistumiseen. Kaiken tämän täytyy onnistua kerralla. Lisäksi tulevat vielä läpiviennit ja niiden yhteydessä aluskatteen ylösnostot. Tästä käykin jo ilmi, kuinka monta asiaa täytyy muistaa huolehtia kuntoon aluskatetta asennettaessa. Varminta on teettää kattotyö ammattilaisella, kuten meillä. Hyvä työkokemus ja materiaalituntemus auttavat varmistamaan sopivimman aluskatteen kuhunkin kattoon, tämän jälkeen tarkka ja oikeaoppinen asennus sekä huolellisesti tehdyt läpiviennit auttavat pitkälle. Aluskate voi kuitenkin kulua ja hajota, vaikka se olisi asennettu oikeinkin. Sen kuntoa on syytä tarkkailla ja mm. läpivientien kuntoa tarkistaa säännöllisesti sekä korjata mahdolliset vauriot. Me tutkimme katon läpivienteineen ja aluskatteineen jokaisen käynnin yhteydessä. Jos puutteita löytyy, saat aina korjausehdotuksen ja tarjouksen.

Aluskatteen korjaaminen ei ole aina niin yksinkertaista ja mahdolliset korjaukset on syytä jättää ammattilaiselle. Koska aluskatteen suoranainen paikkaaminen yläpohjasta käsin on yleensä pelkkä hätäratkaisu, kestävät korjaukset on mahdollista tehdä yläkautta. Esimerkiksi tyypilliset läpivientien ympäristön ongelmat voivat hyvinkin olla mahdollisia laittaa kuntoon aluskatteen osalta, mutta luja osaaminen on tässä työssä avuksi, jotta vastaavilta ongelmilta jatkossa vältytään. Me kunnostamme esimerkiksi läpiviennin täysin eli koko ongelma korjataan, veden turmelemat eristeet vaihdetaan ja aluskate kunnostetaan sekä läpivienti tiivistetään riittävässä laajuudessa katon vedenpitävyyden takaamiseksi.

Katon huolellinen tarkistaminen on vuototapauksissa välttämätöntä

Kun katto vuotaa, se on tutkittava tarkoin sekä vuotosyyn että syntyneiden vaurioiden kartoittamiseksi ja eliminoimiseksi. Kestävää ratkaisua ei saada aikaiseksi niin, että kattoon laitetaan vuotokohtaan paikka ja asia jätetään siihen. Joskus pelkkä paikka riittää, mutta ei aina. Silloinkin kun pelkkä paikkaus on riittävä hoitokeino, on katon tilanne syytä tarkistaa huolellisesti. Me tutkimme tilannetta selvittääksemme sen, kuinka laajoja tuhoja kosteus on ehtinyt tehdä. Jos vettä on päässyt tihkumaan vain aluskatteelle ja se on moitteettomassa kunnossa, vesikatteen paikka ratkaisee ongelman tehokkaasti. Tiilikatolla se voi olla ehjä kattotiili hajonneen tilalle, peltikatolle uusi tiivisteellinen ruuvi ja huopakatolle esimerkiksi paikkapala tai massaaminen.

Kun vettä on päässyt kattorakenteisiin, me tutkimme, toimiiko katon tuuletus ja riittääkö se vuotaneen veden poistamiseen. Tarkistamme myös sen, onko aluskatteessa ongelmia. Jos katossa on mm. lahovaurioita tai runsaasti vettä imenyttä eristettä, niiden vaihtaminen kuiviin ja ehjiin materiaaleihin voi olla välttämätöntä vuotokohdan kuntoon laittamisen lisäksi. Mikäli kattorakenteissa on vaikkapa pitkään jatkuneen vuodon vuoksi syntyneitä lahovaurioita, on myös lahonneet puuosat vaihdettava uusiin. Toisinaan kattoremontti on ratkaisu kattovuodon aiheuttamiin vaurioihin. Kun pitkään käytössä ollut katto on muutenkin huonokuntoinen, voi paikallisten korjausten tekeminen olla siinä mielessä turhaa, että katon kunto vaatii piakkoin joka tapauksessa laajemman remontin. Tällöin vuotokorjaus on hyvin käytännöllistä yhdistää katon kunnon mukaan suunniteltuun ja toteutettuun kattoremonttiin. Mikäli rakennus kärsii kattovuodon aiheuttamasta homeongelmasta, voi tilanteen ratkaiseminen ja rakennuksen pitäminen käyttökunnossa vaatia remonttia. Näin homeen pilaamat materiaalit saadaan takuuvarmasti vaihdettua ja katon tuuletus taattua.

Kun kosteuden lähde ja sen aiheuttamat tuhot on paikallistettu ja kartoitettu, teemme toimenpidesuunnitelman. Tässä korjausehdotuksessa käymme läpi kaikki ne asiat, jotka on kyseisessä tapauksessa korjattava, vaihdettava ja kunnostettava, jotta katto saadaan taas kuntoon. Kokonaisvaltainen ote vuotovaurioiden korjaamiseen kannatta, sillä kosteutta tai kosteuden pilaamia materiaaleja ei jätetä muhimaan kattoon. Niillä on taipumus nousta aina pintaan ja käsillä on hyvin nopeasti aiempaa suuremmat ja kalliimmat korjaukset. Emme kuitenkaan ole kiinnostuneita paisuttelemaan töiden mittakaavaa. Ehdotamme korjattavaksi vain ja kaiken sen, mikä täytyy korjata, jotta rakennus pysyy kunnossa ja ongelmat loitolla.

Meillä katon huolellinen tarkistaminen kuuluu aina asiaan, kun katollesi kiipeämme. Se on osa täyden palvelun periaatettamme, eikä tarkistus tilattujen kattotöiden yhteydessä maksa sinulle mitään. Löytämistämme katon ongelmista ja vioista jätämme korjausehdotuksen ja tarjouksen aina, kun tutkimus on tehty vaikkapa katon rutiinihuollon tai tilatun täsmäkorjauksen yhteydessä. Käyntimme jälkeen olet selvillä kattosi kunnosta, korjaustarpeista sekä mahdollisten korjausten hinnasta. Katon tarkistaminen vaikkapa rutiinihuoltojen yhteydessä on kannattavaa, sillä se auttaa paljastamaan katon vikoja ja riskitekijöitä myös ennakoiden. Kun kattoa säännöllisesti tarkistetaan kattovuodot voidaan ehkäistä usein ennalta tai tuoreisiin vuotoihin on mahdollista puuttua sangen varhain, kun katto ei vielä ole ehtinyt kärsiä mittavia tuhoja. Tarkistaminen auttaa säästämään kattoa ja rahaa.

Jos vesi pääsee sisäkattoon asti, vuoto on jo yleensä pitkällä

Pahin mahdollinen vaihtoehto on se, että kattovuoto huomataan vasta siinä vaiheessa kuin asuintilaan tai muuhun käyttötilaan alkaa tihkua katon kautta vettä. Tällöin vuoto on ehtinyt yleensä jatkua jo pitkään, koska se on ehtinyt läpäistä käytännössä kaikki katon kerrokset ja materiaalit. Yleensä tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen skenaario on se, että pieni tai maltillinen vuoto on joko jatkunut pitkään ja ehtinyt ajan kanssa tehdä tuhoa. Toinen skenaario on se, että vuoto on kestänyt vain vähän aikaa, mutta vuotokohta on sen verran iso ja vettä esimerkiksi satanut hyvin rankasti, että kaikki vuoto on tapahtunut lyhyen ajan sisällä. Kumpikin tilanne on ongelmallinen, sillä runsas veden määrä ehtii turmella nopeasti laajalta alalta materiaalia, kuten puurakenteita ja eristeitä. Liika vesi täytyy saada pois ja tilanne kuntoon. Jos vuoto on jatkunut pitkään pienenäkin, voi lopulta rakenteisiin ja eristeisiin päässeen veden määrä olla runsas. Aika tuo kuitenkin kohoavan riskin laho- ja homevaurioihin sillä ne vaativat syntyäkseen kosteuden lisäksi myös aikaa.

Kun rakennuksessa havaitaan kattovuoto viimeistään veden jälkien ilmestyessä näkyviin välikattoon, ammattilainen kannattaa tilata apuun viivyttelemättä. Me tutkimme katon tilanteen tarkkaan ja selvitämme vuotokohdan sekä tuhojen laajuuden. Korjaustoimet riippuvat täysin tapauksesta. Parhaimmillaan vuotokohdan korjaaminen, katon tarkistus ja katon riittävästä tuuletuksesta huolehtiminen riittää ratkaisemaan ongelman. Tällöin tilannetta on kuitenkin seurattava, jotta tilanne tosiaan korjaantuu ja kosteus lopulta haihtuu. Monissa tapauksissa on kuitenkin vaihdettava veden pilaamat eristeet ja puuosia. Varsinkin pitkään vettä imeneet kattorakenteet ovat riski eikä tilanne korjaannu enää pelkällä tuuletuksella. Jos katossa on homevaurioita, voi pilaantuneen materiaalin poistaminen olla välttämätöntä ongelman ratkaisemiseksi.

Jos katto on jo muutenkin remonttikunnossa, voi olla parempi tietysti ryhtyä remontoimaan kattoa myös veden tekemien vaurioiden taltuttamiseksi. Remontoimalla kattoa rakennus saadaan pidettyä käyttökelpoisena ja siistinä. Jossain vaiheessa kattoremontti on edessä kaikilla katoilla, sillä kattomateriaalit kuluvat ja lopulta hyvin huolletullakin katolla tulee vastaan se piste, kun pinnoitukset, paikkaukset ja muut huollot sekä korjaukset eivät enää anna pitkäksi aikaa käyttövarmuutta. Kaikilla katteilla on jonkinlainen tyypillinen käyttöikä, jonka ne kestävät normaalihuoltojen avulla. Mikäli katto esimerkiksi vaurioituu, vuotaa tai jää vaille huoltoa, katto ei kestä tuota tyypillistä käyttöikää loppuun asti.

Kattovuodoilta on mahdollista välttyä huoltamalla kattoa äännöllisesti ja puuttumalla katon vaurioihin ajoissa. Kun katolla säännöllisesti käydään varsinkin katon vuodot ovat mahdollista ehkäistä jopa ennalta, vuotoriskikohtien, kuten katon läpivientien säännöllinen tarkistaminen ja huoltaminen kuntoon jo ennen vuotojen syntymistä on hyvin tehokas tapa pitää katto kunnossa ja kulut kohtuullisina. Katon säännölliset tarkistukset mm. vuosihuoltojen ja kevät- ja syyshuoltojen yhteydessä voivat paljastaa myös tuoreita vuotokohtia. Meillä esimerkiksi käynti rakennuksen yläpohjassa sisältyy kaikkiin kattokäynteihin ja se on erityisen tehokas tapa havaita kattovuodot ajoissa, ennen kuin katto on kärsinyt laajemmin vuodon tekemistä tuhoista. Yläpohjassa on mahdollista nähdä ensimmäisetkin merkit kattovuodoista, siellä voimme tutkia myös aluskatteen tilannetta. Pidämme huolta katostasi kokonaisvaltaisella otteella räätälöiden toimenpiteet katon tarpeiden mukaan.

 

Scroll to Top