KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Katon asentamisen vaiheet: kattotuolien, eli kattoristikoiden asennus

Kattotuolien asennus on osa katon rakentamista tai uusimista. Uuden katon rakentamisessa ja varsinkin kattomallin muuttuessa kattoremontissa, tarvitaan uudet kattotuolit antamaan katolle haluttu malli ja jyrkkyys. Kattotuolit määrittävät myös lappeen pituuden. Kattotuolien eli kattoristikoiden asennus muodostaa eräänlaisen tukirungon katolle, jonka päälle koko varsinainen katto rakennetaan. Kattotuolien asennusta seuraavat kattoruoteet, mahdolliset aluslaudoitukset tai umpilaudoitukset sekä aluskate ja vesikate.

Kattoristikon tehtävänä on kannatella koko katon painoa, joten oikea asennus sekä riittävä lujuus ovat hyvin oleellisia tekijöitä. Kattotuolien täytyy kestää katon paino mutta myös mahdollisen katolle kertyvän lumen paino ja myrskytuulten aiheuttamat rasitteet. Eri katteet ovat eri painoisia, joten vesikatteenkin valinta vaikuttaa hieman siihen, millaisen kuorman alle kattoristikot lähtökohtaisesti joutuvat. Nykyään kattoristikoita voi hankkia valmiiksi kasattuina ja valmiiden elementtien saatavuus nopeuttaa rakentamista huomattavasti. Kattotuolit on pitkään valmistettu kirvesmiehen työnä rakennustyömaalla mutta nykyään ne voidaan hankkia valmiiksi kasattuina, jolloin työmaalla tarvitaan lähinnä nostovoimaan ristikoiden nostamiseksi rakennuksen päälle. Tällöin kattotuolien asennus on melko yksinkertaista. Taito tehdä kattotuolit käsin on yhä hyppysissämme. Ellei valmiista valikoimista löydy sopivia ristikoita, valmistamme ne rakennuksen vaatimusten mukaan räätälöitynä. Käytämme valmiita ristikoita silloin, kun se on mahdollista ja teemme mittatilaustyötä silloin, kun se on tarpeen.

Tilaa kattotuolien asennus, saat sen meiltä avaimet käteen -palveluna sekä takuutyönä kuten koko muunkin katon rakentamisen ja asennustyöt. Samat palvelu- ja takuulupaukset ovat voimassa myös katon huolloissa ja korjauksissa. Mitä ikinä kattosi tarvitsee, saat sen meiltä riippumatta katon mallista, vesikatteen tyypistä tai rakennuksen käyttötarkoituksesta. Tavoitat meidät tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen. Kaikki nämä tavoittavat meidät nopeasti ja varmasti. Ota yhteyttä, mikäli olet suunnittelemassa vanhan katon saneerausta tai vaikkapa katon mallin muokkaamista toisenlaiseksi. Tai jostain muusta syystä tarvitset kattotuolien asennuspalvelua osana suurempaa urakkaa tai erikseen niin saat tarvittavat palvelut Kattokorjaus Pro:lta. Selvitämme ensin toiveitasi katon töiden suhteen. Tarvittaessa käymme tietysti tutustumassa rakennukseen, sillä varsinkin remonttikohteissa voi katon kunnolla olla melko suuri vaikutus työn kulkuun. Voimme samalla kartoittaa kaikki muutkin työhön vaikuttavat seikat.

Meillä katon yleistarkistus sisältyy jokaiseen kattotyöhön, jonka meiltä tilaat. Suuremmissa kattotöissä käynti paikan päällä tapahtuu useimmiten jo tarjouspyyntövaiheessa, koska tarvitsemme tietoa koko työn suunnitteluun ja tarjouksen laskemiseen. Monissa muissa kattotöissä tarkistus onnistuu hyvin silloin, kun saavumme töihin. Tarkistus sisältää vesikatteen kunnon selvittämistä eli pinnoitteen silmäilemistä. Tutkimme myös katon jiirejä, läpivientejä sekä kattotuotteita. Kurkkaamme myös yläpohjaan, mikäli sinne on kätevä pääsy katolta. Mikäli huolto- ja korjauskäyntien yhteydessä ilmenee korjaustarpeita, jätämme niistä ehdotuksen sekä tarjouksen ja tarvittaessa voimme sopi uuden käyntikerran.

Kotitalousvähennystä voit hake meillä teetetyistä kattotöistä ja se on satavilla lähes kaikista tekemistämme huolloista, korjauksista ja remonteista. Hakeminen onnistuu omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Aina kun tarvitset rahoitusta kattotöiden teettämiseen, niin tutustu verkkosivuiltamme löytyvään vaihtoehtoon, jota voit hakea oman tarpeesi ja aikataulusi mukaan.

kattotuolien, eli kattoristikoiden asennus

Mitoitamme kattotuolit kestämään katon painon ja lumitaakat

Katon lujuuslaskelmat ja kestävien kattojen asentaminen on meidän ydinosaamistamme. Mitoitamme ja asennamme kattotuolit kestämään valitun vesikatteen ja muun kattorakenteen painoa mutta myös muita ulkoisia rasitteita, kuteen lunta. Harva nykyään lähtee itse kattoaan edes rakentamaan ilman rakennusalan koulutusta ja mahdollista työkokemusta, sillä työn täytyy mennä pilkuntarkasti oikein jo siitä lähtien, kun katon kestokykyä ja mittoja lasketaan. Puhumattakaan sitten varsinaisesta asentamisesta, siellähän senttien heitot näkyvät nopeasti, siinä missä katon katokyky selviää usein vasta siinä vaiheessa, kun koittaa talvi ja katolle alkaa kertyä lunta.

Katon kohtaamista painorasitteista merkittävin on tietysti lumikuorma. Mutta kattoa tehdessä on huomioitava myös vesikatteen paino. Huopakate on kevein katetyypeistä, sitten tulevat erilaiset peltikatot, jotka nekin ovat pääosin melko keveitä eivätkä aseta painon vuoksi katolle erityisvaatimuksia. Tietysti lukko- ja konesaumakatoissa asennustavan vuoksi käytetään enemmän materiaalia ja ne ovat hieman perus profiilipeltikatteita painavampia. Kaikkein painavimmat katteet löytyvät tiilikattojen parista, sekä savi- että betonitiilikatot ovat raskaita varsinkin verrattuna kaikkiin muihin vesikatteisiin. Kattotuolien kestokyky täytyy siis arvioida myös vesikatteen painon mukaan. Mikäli katolle suunnitellaan esimerkiksi aurinkopaneeleita, täytyy niidenkin tuoma lisäpaino muistaa huomioida kattoa suunnitellessa ja lujuuslaskelmia tehdessä sekä kattoa rakentaessa.

Lumi on kuitenkin ylimääräinen rasite katolle, vaikka läheskään kaikkina talvina lunta ei tule niin paljoa, että siitä koituisi vaaraa edes itsessään painavimmille katoille. Mutta runsaslumisempana talvena katolla voi olla monta tonnia lunta, riippuen katon koostakin. Katon täytyy kestää myös runsaskin lumikuorma, joka rasittaa kattorakenteita erityisen raskaalla kädellä. Kattorakenteiden pettäminen johtaa useimmiten katon notkahtamiseen ja äärimmäisessä tapauksessa katon romahtamiseen. Onneksi kattojen romahdukset ovat varsinkin asuinrakennuksissa ihan äärettömän harvinaisia. Suurin riski muodostuu hyvin laajakattoisen rakennusten lumikuormista eli esim. erilaiset maneesit ja hallit ovat ensimmäisenä vaaralistalla ihan yksinkertaiesti siksi, että isolle katolle mahtuu järjetön määrä lunta. Kattojen lumenpudotukset ovat tietysti nopea tapa helpottaa kattojen lumikuormia ja ehkäistä kattovahinkoja. Katon kuitenkin tulisi kestää melko pitkään myös lumen aiheuttamaa ylimääräistä painoa. Suurimmat ongelmat tulevat ihan äärimmäisinä talvina, kun lunta tulee hyvin nopeasti, jopa vuorokaudessa yli katon kantokyvyn. Toinen kattojen notkahduksiin ja romahduksiin vaikuttava seikka on se, että kattorakenteet voivat väsyä pikkuhiljaa, jos katolla on vuosi toisensa perään metri lunta. Myös katon vuodot ja lahovauriot voivat olla osatekijöitä erilaisille notkahduksille ja muille katon vaurioille.

Katon täydellinen romahtaminen ei siis ole kovin tavallista varsinkaan nykyajan rakennusmenetelmillä. Kattotuolit suunnitellaan kestämään erityisesti alaspäin suuntautuvaa painorasitusta, jota katon päälle kertyvä lumi sangen havainnollisesti edustaa. Ristikkomalli on sangen toimiva ratkaisu myös sivusta tulevaa rasitusta vastaan, jota varsinkin voimakas tuuli, puuskat ja myrskyt voivat aiheuttaa. Tyypillisimmin meillä kattotuolit valmistetaan puusta, jolloin ne sopivat täydellisesti alle 20-metristen jännevälien ratkaisuihin. Puu on myös aavistuksen joustavaa se voi siis taipua katkeamatta jonkin verran. Silloin kun kattotuolin jänneväli on yli 20 metriä, varmin ratkaisu muodostuu teräksestä̈ toteutettujen ristikoiden avulla. Eri kohteisiin siis on saatavilla sopivia ratkaisuita katon kestävään ja turvalliseen toteutukseen.

Kattoristikko malli valitaan katon muodon mukaan

Kattoristikkomalleja on muutamia ja sopivan mallin valinta perustuu tavallisimmin katon malliin ja sen kokoon. Luonnollisesti katon malli tarvitsee jonkinlaisen rungon. Eri mallisiin kattoihin saadaan luotua haluttu muoto juuri kattotuolien avulla ja siihen on muilla keinoilla mahdollista lisätä erilaisia yksityiskohtia, kuten kuistin lippa, erillinen eteinen, kattolyhtyjä jne. Kattotuolit kuitenkin luovat katon perusmallin ja tämän vuoksi kattoon valitaan kattoristikkomalli halutun muodon mukaan. Tavallisimpia katon ristikoiden malleja ovat harjaristikko, kehäristikko ja pulpettiristikko sekä saksiristikko. Näistä̈ perus kattoristikoista on olemassa monia eri variaatioita eri kattokulmien toteuttamiseen, lisäksi kattoristikon avulla on mahdollista luoda rakennukseen vaikkapa käyttöullakolla. Perus ristikkomallien lisäksi on olemassa vielä erilaisia palkkiristikoita, murrettuja ristikoita sekä mansardiristikoita ja muutamia muita. Nämä eivät ole ihan yhtä yleisiä, kuin edellä mainitut.

Vaikkapa harjakatot voivat olla hyvinkin vaihteleva katon jyrkkyyttä ajatellen, katon malli on periaatteessa sama, eli kaksi suoraa lapetta. Katto voi kuitenkin olla hyvin loiva tai hyvin jyrkkä tai mitä tahansa siitä väliltä. Katon jyrkkyys vaikuttaa moniin asioihin, eri vesikatteet vaativat esimerkiksi tiettyjä katon jyrkkyyksiä. Tiilikatteet ovat tyypillisesti jyrkkiä, peltikatteissa tarkempi katteen tyyppi vaikuttaa siihen, kuinka jyrkkä katon malli täytyy olla, jotta kate toimii ihanteellisesti. Huopakatoissa on peltikattojen tavoin tuotekohtaisia eroja sille, kuinka jyrkälle katolle niitä kannattaa asentaa. Kukaan ei estä asentamasta mitä tahansa katetta mille tahansa kattojyrkkyydelle, mutta kovin kannattavaa se ei aina ole. Lähes kaikki katteet voivat päästää hieman vettä lävitse ihan ehjinä ja oikein tehtyinäkin, riski vuodolle ja vuodon määrän lisääntymiselle kasvaa, jos katto on suosituksia loivempi. Jokainen vesikatteen valmistaja testaa tuotteitaan ja antaa suosituksen katon minimijyrkkyydestä, jolle katetuote kannattaa asentaa. Suosituksen noudattaminen kannattaa, katto ei vuoda turhaan ja myös tuotevalmistajien myöntämät, usein pitkät tuotetakuut pysyvät voimassa, kun suositukset on otettu huomioon.

Katon malli ja jyrkkyys vaikuttavat myös siihen, millaista kattoturvaa tarvitaan. Kun katon jyrkkyys ylittää tietyn pisteen, tarkalleen ottaen siis 1:8 kulman, tulevat vastaan rakennusmääräysten vaatimukset lumiesteistä ja huoltoreiteistä. Sillä ei ole merkitystä, mikä kattomalli, rakennustyyppi tai edes vesikate on kyseessä. Rakennusmääräyksissä vain katon jyrkkyydellä on väliä. Tällöin katto vaatii ensinnäkin lumiesteet, joiden on minimissään suojattava kulkureitit sekä talvikäytössä olevat piha-alueet, esimerkiksi oleskelu- ja leikkipaikat. Tietysti katto voi hyötyä laajemmastakin lumiesteiden toteutuksesta varsinkin, jos kate on liukasta peltiä.

Toinen rakennusmääräysten pykälä koskee katon huoltoreittejä, tasakattokin vaatii kiinteät tikkaat, joiden avulla katolle pääsee. Jos katon jyrkkyys ylittää rakennusmääräysten asettaman minimin, niin silloin katon pakolliseen turvavarustukseen kuuluvat myös huoltoreitin turvaavat katto- eli lapetikkaat ja huoltosillat. Periaate on se, että kaikkiin katolla säännöllistä huoltoa vaativiin kohteisiin on päästä yhtenäistä ja turvallista huoltoreittiä pitkin. Huoltoreitti voi kattokohtaisesti vaatia myös lisävarusteita tikkaiden putoamissuojista katolla oleviin turvaköysien kiinnitystelakoihin. Jopa kattoluukku voi olla tarpeen, ellei yläpohjaan muuta pääsyä ole olemassa tai toteutettavissa. Saat meiltä suunnittelun ja toteutuksen myös tarvittavalle kattoturvalle.

Scroll to Top