KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Kaikkien kattoturvatuotteiden asennus tikkaista lumiesteisiin ja kattosiltoihin laatutyönä

Meiltä onnistuu kaikkien kattoturvatuotteiden asennus katolle kuin katolle. Asennamme seinätikkaita ja katto-, eli lapetikkaita sekä palotikkaita erilaisiin rakennuksiin. Asennuspalvelumme kattaa myös lumiesteet ja kattosillat sekä kaikki muut mahdolliset kattotuotteet. Osa kattotuotteista, erityisesti kattoturvatuotteet ovat rakennusmääräysten sanelemia. Osa puolestaan vapaavalintaisempia, mutta usein katolle sangen hyödyllisiä. Turhia tuotteita me emme edes ehdottele asennettaviksi, keskitymme siihen, mikä on kuhunkin kohteeseen järkevä ja rakennusmääräykset täyttävä varustus ilman turhaa sälää ja kuluja.

Katon turvatuotteisiin lukeutuvat lähinnä lumiesteet ja katon huoltamista varten asennettavat tikkaat ja kulkusillat, joiden avulla katolle luodaan huoltoreitti useimmiten huoltoa vaativiin kohtiin. Vaikkapa savupiippu voi vaatia huolenpitoa melko usein ja pääsy sen luokse voidaan taata huoltoreitin avulla. Kattoturvatuotteiden asennus kattaa kaikki kattokohtaisesti tarvittavat lumiesteet sekä huoltoreittien osat. Minimivaatimus oikeastaan aina ovat seinätikkaat, joiden avulla rakennuksen katolle on mahdollista nousta. Heti kun katossa on yhtään enempää jyrkkyyttä, vaatii huoltoreitin toteutus myös lapetikkaita ja huoltosiltoja. Katon jyrkkyys, mutta myös katteen tyyppi vaikuttavat lumiesteiden tarpeeseen. Jyrkemmillä katoilla niistä määrätään rakennusmääräyksissä ja loivemmilla katoilla kyse on tarveharkintaisesta kattotuvasta. Kattoturvatuotteiden asennus voi siis tarkoittaa useiden eri tuotteiden asennusta katolle kattokohtaisena kokonaisuutena.

Saat meiltä aina asiantuntevaa suunnittelua ja toteutuksen oman kattosi kattoturvaa ajatellen. Toteutamme sopivan kattoturvakokonaisuuden katolle kuin katolle. Palvelumme kattavat omakotitalot, kesämökit, rivitalot ja kerrostalot muitakaan rakennuksia unohtamatta. Työskentelemme pelti-, tiili- ja huopakattojen parissa, tarjoten pitkällä kokemuksella kaikki kattoturvatuotteiden palvelut asennuksista huoltoihin ja korjauksiin avaimet käteen -palveluna sekä takuutyönä. Sinulle on hyvin helppoa ja turvallista teettää kattoturvatuotteiden asennus osaavalla ammattilaisella. Pyydä tarjous tai tilaa työt suoran tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai vaikkapa soittaen. Kaikilla näillä välineillä tavoitat meidät nopeasti ja varmasti. Lomake ja sähköposti ovat käteviä, jos haluat lähettää meille kuvia jostain katon yksityiskohdasta tai yksinkertaisesti haluat hoitaa asian silloin, kun se parhaiten sinulle sopii. Lomake ja sähköpostihan ovat käytettävissäsi ihan aina.

Saat meiltä ammattityönä:

Vaikka tilaamasi työ olisi kattoturvatuotteiden asennus, meillä koko katon tarkistus kuuluu asiaan. Se sisältyy ilman eri maksua kaikkiin meiltä tilattuihin kattotöihin ja tarkistus sisältää kaiken oleellisen. Käymme läpi vesikatteen saumoineen, jiireineen ja läpivienteineen. Tutkimme kattotuotteet sekä sadevesijärjestelmän kunnon sekä kiinnitykset. Käymme katon läpi unohtamatta myöskään sen yläpohjaa, jonka silmämääräinenkin tarkistus voi antaa varhaisessa vaiheessa tiedon vuodoista ja mahdollistaa niiden tyrehdyttämisen alkutekijöihin. Katon tarkistaminen siis kannattaa. Usein se toimiikin juuri katon vakavia vaurioita ehkäisevänä tekijänä ja meillä se kuuluu aina täyden palvelun periaatteemme mukaisesti asiaan, kun katollesi vain kiipeämme. Muiden töiden ohessa tehdyn tarkistuksen paljastamista vioista jätämme erikseen tarjouksen ja voimme sopia toisen käynnin mahdollisten korjausten tekemiseksi. Joissain suuremmissa kattotöissä voimme käydä tutkimassa katon kunnon paikan päällä jo tarjouspyynnön saatuamme, jotta voimme varmistua siitä, että suunnitelmat ja tarjous pitävät mahdollisimman hyvin paikkaansa. Lisäksi kartoitamme aina sinun toiveesi ja huomioimme ne töitä suunnitellessamme ja toteuttaessamme.

Verkkosivujemme kautta on haettavissa nopea ja turvallinen rahoitus kaikkiin katon töihin, jos sellainen on tarpeen. Muista myös kotitalousvähennys, joka on haettavissa hyvin monista meillä teetetyistä kattotöistä, kattoturvatuotteiden asennus on yksi tällainen työ useimmissa kohteissa. Kotitalousvähennyksen voit hakea omassa henkilöverotuksessa, kun veroilmoituksen aika jälleen koittaa.

Kattoturvatuotteiden asennus

Kattoturvatuotteiden A ja O

Kattoturvatuotteita on olemassa moniin eri tarkoituksiin. Kaikkia niitä ei kaikilla katoilla tarvita. Asennustavat voivat vaihdella eri katetyyppien mukaan ja asennuksissa onki syytä olla aina tarkkana. Varmimman ja toimivimman lopputuloksen saa teettämällä asennustyöt kattoalan ammattilaisilla, meillä on jo valmiiksi kokemusta lukuisilta katoilta eikä sinun kattosi joudu kenenkään harjoituskappaleeksi.

Lumiesteet ovat tarpeen varsinkin peltikatoilla ja jyrkillä kattomalleilla. Rakennusmääräyksissä niistä on maininta katemateriaalista riippumatta kaikilla kyllin jyrkillä katoilla. Käytännössä siis kaikilla yli 1:8 jyrkkyyden omaavilla katoilla on oltava ainakin rakennusmääräysten mukainen minimimäärä lumiesteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että kulkureitit ja talvikäytössä olevat pihan leikki- ja oleskelupaikat on suojattava lumiestein aina kun ne räystäiden alle jäävät. Käytännössä moneen rakennukseen voi, ja on välillä hyvin tarpeenkin asentaa tätä minimiä laajemminkin lumiesteitä, sillä ne suojaavat myös kattoa. Voimme asentaa lumiesteitä myös vaikkapa kattoikkunan tai aurinkopaneelin suojaksi. Katon omaksi turvaksi myös räystäitä kauttaaltaan kiertävät lumiesteet voivat olla hyvin hyödylliset, vaikka alhaalla ei esimerkiksi katua tai jatkuvassa käytössä olevaa piha-aluetta olisikaan. Lumiesteitä löytyy monta eri mallia tavallisista putkilumiesteistä melko järeisiin lumiaitioihin ja ne valitaankin aina kohteeseen sopiviksi.

Kattoturvatuotteisiin lukeutuvat myös kattojen huoltoreitit, joihin voi lukeutua seinätikkaat, kattotikkaat ja huoltosillat kattopollareineen tai vaakakiskoineen, joihin katolla työskentelevien turvaköydet saadaan kätevästi kiinnitettyä. Myös turvakaiteita on täysin madollista asentaa, jos kohde niitä vaatii. Turvakaiteet ovat erittäin tehokas tapa estää katolta tippumisia. Kaikki nämä katon turvatuotteet auttavat katon ylläpidossa, kaikki katolla työn puolesta liikkuvat voivat käyttää niitä työssään. Katolla voi käydä nuohooja, korjaaja, lumenpudottaja ja moni muukin, joiden täytyy ensin päästä katolle ja siellä ollessaan vielä liikkumaan katolla sujuvasti ja turvallisesti. Rakennusmääräykset velvoittavat yhtenäisen ja turvallisen huoltoreitin asentamiseen, jonka avulla kaikkiin katolla säännöllistä huoltoa vaativiin kohteisiin on mahdollista päästä turvallisesti kulkemaan. Sanomattakin lienee selvää, että kun huoltoreitti ensin asennetaan, on sen kunnosta pidettävä jatkossakin huolta, jotta se on kunnossa aina tarvittaessa.

Lisäksi rakennuksen turvavarusteisiin lukeutuvat palo- eli pelastustikkaat saat meiltä. Asennamme, huollamme ja korjaamme pelastustikkaita, ne lukeutuvat rakennusmääräyksiin kaikissa yli kerroksen korkuisissa rakennuksissa, pelastustikkaiden avulla ylemmistä kerroksista on mahdollista pelastautua hädän tullen. Näidenkin ylläpito on pakollinen toimenpide, meiltä saat kaikki palvelut myös palotikkaiden osalta vaikkapa samalla reissulla, kun käymme läpi kattoturvaa tai huollamme sitä. Tarkistamme kaikkien kunnon joka tapauksessa joka kerta, kun katolla käymme.

Rakennuksen ja katon turvatuotteet voivat siis olla jossain määrin kattokohtainen kokoelma lumiesteitä sekä tikkaita ja kattosiltoja. Katon koko ja se onko katolla esim. piippuja tai aurinkopaneeleita voi määrätä jonkin verran huoltoreittien toteutusta. Jos katto on monimutkainen ja monitasoinen, voi lapetikkaita tarvita eri tasojen välillä kulkemiseenkin. Suuremmissa kohteissa voi olla useammatkin seinätikkaat ja varsinkin lumiesteitä voimme kattokohtaisesti räätälöidä vastaamaan kyseisen kohteen tarpeita ja erityispiirteitä.

Kattoturvatuotteet mahdollistavat turvallisen työskentelyn katolla

Erityisen tarpeen kattoturvatuotteet, varsinkin toimivat huoltoreitit ovat kattotyöntekijöiden näkökulmasta. Erilaisia kattoon liittyviä tai katolla tapahtuvia asennus-, huolto- ja korjaustöitä suorittavat työntekijät työskentelevät katolla mm. tikkaiden, huoltosiltojen ja turvavaljaiden telakointiin tarkoitettujen, yleensä huoltosiltoihin liittyvien kiinnikkeiden varassa. Henkilökohtaisesta turvavarustuksesta saa vain puolet tehoista irti, elleivät kattotuotteet ole käyttökunnossa. Joskus kattotöissä on turvauduttava jopa henkilönostimiin, ellei huoltoreittejä ole olemassa tai niiden kunto ei kestä. Meillä jokainen töihin tuleva osaa turvallisen työskentelyn perusasiat ja kaikilta löytyy riittävä henkilökohtainen turvavarustus töihin saapuessa. Lisäksi varustaudumme kohteen vaatimilla työvälineillä kaikkiin töihin. Jos henkilönostin on tarpeen, se sisältyy tarjoukseen ja huolehdimme sen saapumisesta paikalle oikeaan aikaan.

Peltikatto on hyvin liukas varsinkin sadesäällä ja sen päällä kävelemisen haasteellisuus riippuu myös katon jyrkkyydestä. Osa peltikatoista on niin jyrkkiä, ettei niiden lappeilla ole mahdollista turvallisesti liikkua edes kuivalla säällä. Peltikatto kyllä kohtuudella kestää katolla liikkumista, joten se ei ole suurin ongelma. Tiilikatto puolestaan usein jyrkän mallinen eikä kate muutenkaan kestä sen päällä rymyämistä. Kattotiilet voivat irrota ja hajota jos tasapaino pettää, tapaturmariskistä puhumattakaan. Huopakatto on kyllä karheapintainen mutta varsinkin jyrkemmillä huopakatoillakin liikkuminen on helpompaa ja työskentely ergonomisempaa, kun katolta sopivat tikkaat ja huoltosillat löytyvät. Kesällä huopakatteen pinnalla ei kannata liikkua, sillä varsinkin kuumimmilla säillä huopakate muuttuu pehmoiseksi ja voi vaurioitua, jos sen päällä kävellään. Tällöin katolle kipuamista tulee vältellä tai käyttää tikkaita sekä huoltosiltaa, jos katolle on pakko mennä.

Seinätikkaat ovat hyvin tarpeellinen apuväline lähes kaikissa rakennuksissa. Kiinteät tikkaat ovat turvalliset ja aina paikoillaan. Jos rakennus on kyllin korkea, tikkaisiin tulevat myös turvakaaret, joiden ansioista tikkailta tippuminen ei ole kovin suuri riski. Voimme asentaa kiipeilyesteet tikkaiden alapäähän lasten varalta, jotka estävät ei-toivottujen tutkimusretkien tekemisen katolle ja pitävät lapset turvallisesti maan kamaralla. Seinätikkaat tarvitaan jopa tasakattoisissa rakennuksissa, joissa ei muuta kattoturvaa tai huoltoreittien osia edes kaivata. Mitenpä muuten katolle tarvittaessa pääsisi kiipeämään, kuin seinätikkaiden avulla. Lapetikkaat eli kattotikkaat ovat tarpeen, jos katto on jyrkempi. Niiden avulla seinätikkailta saadaan luotua yhtenäinen reitti katon huoltoa vaativiin kohtiin. Lapetikkaat johtavat katon harjalle tai huoltosillan luokse, josta matka voikin jatkua turvallisesti huoltosiltaa pitkin yhteen tai useampaan suuntaan. Monitahoisella katolla jokaisella lappeella tai tasolla voi olla omat lapetikkaat sillä katon eri tasojen välillä täytyy toteutua huoltoreitti aina, kun katolla jotain huoltoa vaativaa vain on.

Tyypillisesti turvaköysien kiinnitystelakat tai -kiskot löytyvät huoltosillan yhteydestä. Joskus puhutaan nuohoussilloista, huoltosilloista tai kulkusilloista, sama tuote on kuitenkin nimestä riippumatta kyseessä. Huoltosilta muodostaa reitin harjan suuntaisen osan mm. savupiipun tai vaikkapa kattoluukun luokse. Kattoluukku voi olla tarpeen silloin, kun rakennuksessa on yläpohja, mutta sinne ei ole mitään muuta pääsyä. Kattoluukkukin voidaan nähdä huoltoreitin osana, ellei yläpohjaan mitään muuta reittiä ole olemassa. Tällä varustuksella yleensä saadaankin jo turvattua katolle pääsy sekä siellä liikkuminen tarvittavissa määrin. Joillain katoilla voivat turvakaiteet olla tarpeen ja varustusta on tietysti jonkin verran mahdollista säätää rakennuksen mukaan. Suunnittelemme ja toteutamme katollesi räätälöidyt kattoturvaratkaisut, mukaan lukien huoltoreitit ja tarvittaessa voimme myös päivittää niitä. Esimerkiksi myöhemmät aurinkopaneelien asennukset tuovat katolle uuden, säännöllistä tarkistusta ja huoltoa vaativan kohteen, joka voi vaatia pääsyä huoltosillan kautta. Huolehdimme asiasta tässäkin tapauksessa.

Rakennuksen omistaja tai asukas vastaa katon turvallisuudesta

Jos katon huoltoreitti tai sen osa pettää ja katolla työskentelevä ihminen loukkaantuu, on asunnon omistajan vastuussa tapaturmista. Me voimme kuitenkin auttaa sinua pitämään kattoturvasi kunnossa. Tilaa siis huollot ja korjaukset ajoissa, me huolehdimme kyllä tikkaiden ja muiden turvatuotteiden kunnosta ja kiinnityksistä. Kattoturva ja varsinkin katon huoltoreitti on ensiarvioisen tärkeä katolla työskentelevien kannalta. Katolle pääsy ja siellä liikkuminen on kiinni siitä, että tikkaat ovat ensinnäkin olemassa ja toisekseen myös käyttökunnossa. Kaiken täytyykin olla kunnossa ja hyvin kiinni katolla, jotta turhilta riskeiltä ja vaaratilanteilta vältytään. Kun kattoturva on kunnossa, oikein asennettu ja kohteen mukaan räätälöity, on katon ylläpito paljon sujuvampaa. Se auttaa myös ehkäisemään turhia tapaturmia ja onnettomuuksia.

Rakennuksen omistaja on lopulta vastuussa siitä, että katolle kiipeävillä on turvallinen huoltoreitti käytössään. Esimerkiksi vakuutusyhtiö voi suhtautua nihkeästi korvauksiin, jos käy ilmi, ettei katolla ole ollut kunnollisia huoltoreittejä tai että ne ovat olleet niin heikkokuntoisia, että tapaturma on johtunut vaikkapa tikkaiden pettämisestä katolla työskentelevän ihmisen alla. Erilaiset tapaturmat ovat ylipäätään painajaismaisia, jos niihin liittyy riski katolta tippumiseen. Silloin ei ole väliä, kipuaako katolle perheenjäsen, rakennuksen omistaja vai ammattilainen. Kattotuotteet onkin syytä pitää kunnossa, samoin pelastustikkaat, jotta ne ovat yllättävänkin tilanteen tullen ehjiä ja turvallisia käyttää. Ikinä ei voi tietää, milloin on hätätilanne ja rakennuksesta täytyy päästä pelastautumaan. Vastaavasti katto voi vaatia suunnittelemattomiakin korjauksia eri syistä.

Kun asioit meidän kanssamme, sinun tarvitsee vain muistaa tilata meidät huoltamaan ja korjaamaan huoltoreittejä, saat kaikki aihepiirin palvelut meiltä pitkällä osaamisella ja laadukkaalla toteutuksella. Käymme läpi kaikki kattotuotteet ja katon huoltoreittien osat aina kun katollesi kiipeämme. Tarvittaessa kiristämme tikkaiden ja huoltosiltojen kiinnityksiä käydessämme. Tai jätämme erikseen korjausehdotuksen, riippuen siitä mitä kanssasi sovimme ja millaisia ongelmia huoltoreiteissä ilmenee. Jos lumi on vaikkapa turmellut kattotikkaat vaihtokuntoon, sovimme yleensä toisen korjauskäynnin, jotta ehdimme hankkia sovitut tikkaat asennusta varten. Mikäli katto on vaurioitunut, huolehdimme tietysti jo ensimmäisellä käynnillä siitä, ettei se vuoda. Kokonaisvaltainen palvelumme pitää kattosi kunnossa ja helposti huollettavana. Nuohoojan voi päästää hyvillä mielin kipuamaan katolle piipun kimppuun. Meidänkin huoltajamme, asentajamme ja korjaajamme pääsevät liikkumaan tarvittaessa katolla ja saamme pidettyä kaiken kunnossa.

Vastaavasti katon lumiesteiden olemassaolo ja käyttökelpoisuus ovat rakennuksen omistajan vastuulla. Jos katolta vyöryy lumimassa ihmisten tai vaikkapa parkissa räystään alla olevien autojen päälle, voi korvausten saaminen vakuutusyhtiöstä olla vaikeaa. Jos räystään jäämuodostelmat runnovat pyöräilijän tai omenapuusi, ei itku auta markkinoilla. Varsinkin lumen tekemiin tuhoihin suhtaudutaan vakuutusyhtiöissä hieman karsaasti, useinhan niiltä voidaankin välttyä pitämällä katto kunnossa ja kattotuotteet hyvin huollettuina. Me voimme huolehtia myös lumiesteiden kunnosta, kunhan muistat tilata meiltä huollot ja korjaukset ajoissa niillekin. Pistämme kuntoon kattoturvan ja huollamme katon, saat meiltä myös asiantuntevat jäänsulatukset ja turvalliset lumenpudotukset kattosi parhaaksi ja vahinkoja minimoidaksesi.

Kuten itse kattokin, tarvitsevat myös kattoturvatuotteet säännöllistä tarkistusta ja huoltoa

Niin katto kuin kattotuotteetkin tarvitsevat tasaista huoltoa ja puuttumista ilmenneisiin vikoihin. Tarjoamme niin kevät- kuin syyshuoltojakin kattojen rutiinihuolloiksi. Joissain kohteissa vuosihuoltokin voi olla toimiva ratkaisu, useimmat katot kattotuotteineen kuitenkin hyötyisivät merkittävästi tiheämmästäkin huoltovälistä. Vaikkapa vuoden rauhassa jatkunut kattovuoto voi ehtiä tehdä melkoista tuhoa. Kyllin usein huollettu ja samalla tarkastettu katto on helppo pitää hyvässä kunnossa ja kaikin puolin toimivana.

Kattotuotteet eivät kestä ikuisesti katolla, niille voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Uutena ja oikein asennettuna riskit ovat hyvin pieniä, mutta kuten muutenkin säiden armoilla, aika tekee tehtävänsä. Esimerkiksi lumi voi tehdä tuhoja kattoturvatuotteiden parissa, tyypillisimmillään niiden kiinnikkeet alkavat pikkuhiljaa löystyä. Ellei kiinnittimiä käydä tarkistamassa ja kiristämässä missään vaiheessa, voivat kattotuotteet olla lopulta hyvin huterasti kiinni. Lumiesteet ja tikkaat voivat irrota katolta itsestään liikkeelle lähtevän lumen voimasta ja irtoava kattotuote voi tehdä pahaa jälkeä katolla. Tyypillisesti irtoamisen taustalla on siis joko asennusvirhe, täysin väärä tuote tai yksinkertaisesti tuotteen ja katon heikkokuntoisuus, yleisimmin kiinnitysten löystyminen.

Meillä jokaiseen katon huoltoon sisältyy katon kunnon tarkistaminen, joka kattaa myös kattotuotteet. Katon huolellinen tarkistus on tilattujen kattotöiden, kuten huoltojen ja korjausten yhteydessä ilmainen. Tutkimme vaikkapa kevät- ja syyshuoltojen yhteydessä katon kokonaisvaltaisesti läpi. Käymme läpi kaikki kattotuotteet, niiden kunnon ja kiinnitykset sekä mahdolliset läpiviennit, joita vaikkapa kattoikkunat ja katon huoltoluukut vaativat.

Scroll to Top