KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Kattovalokuvun tai kattoikkunan poisto katolta ja katon kunnostaminen poistokohdasta

Kattovalokuvun tai kattoikkunan poisto katolta voi tulla ajankohtaiseksi monista eri syistä. Alun perin valoa ja asumismukavuutta nostavaksi elementiksi suunniteltu valonlähde katossa voi muuttua varsinaiseksi murheenkryyniksi. On aina myös mahdollista, että rakennuksen käyttö ja sisätilojen ratkaisut vaikkapa remontin myötä muuttuvat niin, ettei luukku tai ikkuna yksinkertaisesti enää mahdu uusiin suunnitelmiin. Vuosikymmenten saatossa asennettu kattoikkuna tai kattovalopuku voi tulla tiensä päähän niin, että sellaisesta haluaa lopulta päästä eroon. Kattoikkuna ja kattovalopuku vaativat huolenpitoa, niitä siis täytyy jaksaa huoltaa, tarkistaa ja korjata säännöllisesti. Vesivaurioriski on aina olemassa, läpiviennistä täytyy huolehtia, samoin tuotteen itsensä toimivuudesta. Joskus näiden vaatima huolto kyllästyttää ja jatkuva murehtiminen on raskasta. Tällöin kattoikkunan poisto katolta voi olla hyvä ratkaisu. Sama pätee kattovalokuvun kohdalla.

Joskus moinen kapistus tulee ikään kuin kaupantekijäisinä, vaikkapa silloin, kun ostaa valmiin rakennuksen. Nämä kattotuotteet eivät sovi kaikkiin makuihin, joten teknisten ja käytännöllisten syiden lisäksi ajatus poistamisesta voi perustua puhtaasti makuasioihinkin. Meillä sillä ei sinänsä ole väliä, hoidamme työn huolellisesti ja kunnostamme katon. Tietysti vaihtoehtoja on monia: voimme kunnostaa katon ja läpiviennin sekä huoltaa vanhan kattoikkunan tai -valokuvun. Tai voimme vaihtaa tilalle uuden, modernin tuotteet. Mikäli poistopäätös on varma, hoidamme työn. Kattovalokuvun poisto katolta onnistuu ihan yhtä hyvin kattoremontin yhteydessä kuin muulloinkin. Remontti ei siis ole pakollinen, vaan kattoikkunan poisto katolta onnistuu käytännössä milloin tahansa.

Vaikkapa kattovalokuvun poisto on sen verran vaativa työ, ettei siihen kannata omin päin ilman kokemusta ryhtyä. Kattoikkunan ja kattovalokuvun läpiviennit ovat melko kookkaita suhteessa useimpiin läpivienteihin. Me esimerkiksi suojaamme työmaan ja suosimme säävarauksia silloin, kun työn alla on vaikkapa kattoikkunan poisto katolta. Näin voimme varmistua siitä, ettei poistotyön aikana pääse syntymään minkään tasoisia kosteusvaurioita katon rakenteisiin tai alla oleviin sisätiloihin. Kun kattotuote on irrotettu konkreettisesti katosta, tilalle jää aukko, joka täytyy tietysti saada umpeen. Asennamme poistetun kattotuotteen tilalle kattoa, joka muodostaa kaikki vastaavat rakenteet ja kerrokset, kuin katto muissakin kohdissa. Ei siis riitä, että reikä peitetään jotenkin. Huolehdimme siitä, että kattoon tulee yhtenäinen vesikate, tarvittavat alusrakenteet katon tyypin ja mallin mukaan. Sekä siitä, että aluskate on yhtenäinen ja takuulla vedenpitävä. Eristeetkin laitamme paikoilleen, jotta kohtaan ei synny kylmäsiltaa. Meiltä löytyy riittävä osaaminen ja pitkä työkokemus vaativimpienkin korjausten suorittamiseen. Samalla korjaamme myös mahdolliset läpiviennin kosteusvauriot ja muut mahdolliset viat.

Meillä työ hoituu aina avaimet käteen -palveluna ja kattavan työtakuun turvin. Sinulle on sekä helppoa että turvallista teettää työt meillä. Yhteydenotto ja omien toiveiden kertominen riittää, sen jälkeen me huolehdimme kaikesta eli työvoimasta, tarvikkeista, työvaiheista ja työvälineistä. Muista myös kotitalousvähennys, joka on haettavissa omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Se kattaa lähes kaikki meillä teetetyt kattotyöt ja vähennystä haetaan töitä seuraavassa veroilmoituksessa. Mikäli tarvitset rahoitusta, tutustu verkkosivujemme kautta löytyvään vaihtoehtoon. Se on nopea ja luotettava.

Kun kattoikkunan tai kattovalokuvun poistaminen katolta on tullut ajankohtaiseksi, tavoitat meidät hyvin niin tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla kuin soittaenkin. Sähköpostiin ja lomakkeelle voit halutessasi liittää kuvia katon tilanteesta. Lisäksi ne molemmat ovat käytössäsi ihan aina, kellon ympäri. Kun saamme yhteydenottosi, lähdemme kartoittamaan katon tilannetta sekä sinun toiveitasi töiden suhteen. Joissain tapauksissa, erityisesti mittavammissa kattotöissä käymme yleensä tutkimassa kattoa omin silmin jo tarjouspyyntövaiheessa. Katon kunnon selvittäminen auttaa meitä laatimaan tarkan korjaussuunnitelman sekä tarjouksen. Monissa pienemmissä kattotöissä katon tarkistus kuitenkin onnistuu siinä vaiheessa, kun kiipeämme katolle töihin. Meillä katon tarkistus sisältyy automaattisesti jokaiseen kattotyöhön, jonka meiltä tilaat eikä se tällöin myöskään maksa mitään. Tarkistus kattaa vesikatteen saumoineen, jiireineen ja läpivienteineen. Siihen sisältyvät myös kattotuotteet, kuten tikkaat, huoltosillat ja sadevesijärjestelmä. Lisäksi käymme aina myös rakennuksen yläpohjassa, jos sinne on pääsy.

Kattovalokuvun tai kattoikkunan poisto katolta

Asennamme uutta kattoa poistetun valokuvun tai kattoikkunan tilalle

Kun kattokupu tai kattoikkuna poistetaan, kohtaan jää tietysti reikä, tyhjä läpivienti. Kattoa ei voi jättää sellaiseksi eikä pitkäaikainen ratkaisu myöskään ole peitellä kattoon jäänyttä aukkoa millään pressuilla tai katteenpaloilla. Kestävä ratkaisu on rakentaa tilalle kattoa ja huolehtia siitä, että kohta muuttuu saumattomasti yhtenäiseksi ja vesitiiviiksi koko muun katon kanssa.

Työ alkaa muiden kattotöiden tavoin tarkistuksella. Tutkimme katon rakenteet ja materiaalit sekä suunnittelemme työt kattokohtaisesti. Jos vaikkapa kattoikkunan läpivienti on vuotanut, suunnitelmamme kattaa mahdollisten kosteusvaurioiden korjaamisen. Ainahan näin ei siis ole, kattotuote voi joutua poistoon muistakin syistä emmekä tee turhia korjauksia kattoon. Korjaamme kuitenkin kaiken, mikä täytyy korjata. Kattoon ei voi jättää lahoa kohtaa tai täysin vettä imeneitä, jopa homeisia materiaaleja. Tässä mielessä korjaukset ovat täysin kattokohtaisia ja työ kannattaa, saamme katon kuntoon ja rakennus pysyy terveenä. Pystymme hoitamaan vuotovaurioita pois päiväjärjestyksestä, jos niitä katossa on. Kun katon tilanne on kartoitettu suojaamme poistokohdan, ettei sisään pääse ylimääräistä kosteutta. Tietysti säävaraus ehkäisee kattotuotteen poiston aikana tapahtuvia kosteusvaurioita, sillä sateella ja pyryllä työhön ei edes ryhdytä. Jos katolla on työn aikaan lunta, pudotamme ensin lumet, etteivät ne päädy katolta poistoaukkoon. Sitten irrotamme kattoikkunan tai kattovalokuvun sen läpiviennistä ja poistamme sen katolta. Tämä on työn yksinkertaisin osuus.

Kun kattoikkunan poisto katolta on tehty, tilalle rakennamme uutta kattoa. Asennamme aukon kohdalle katon tyypistä ja mallista riippuen aluskatteen tai umpilaudoituksen. Tämä vaatii sitä, että puramme hieman kattoa poistetun kattotuotteen ympäriltä. Näin voimme asentaa aluskatteen kyllin laajalle alalle kohtaan ja limittää sen reunat muun aluskatteen kanssa täysin vesitiiviiksi kokonaisuudeksi. Tiili- ja huopakatolla katteen purkaminen on melko yksinkertaista. Ladomme tiilet pois paikoiltaan, huopa on sitkeää ja sen irrottaminen on vähän työläämpää mutta siinä mielessä helppoa kuitenkin, että voimme poistaa sitä tarkkaan vain halutulta kohdalta. Poistetun katto tuotteen kohtaan ladotaan joko mahdollisimman samanlaisia uusia tiiliä, tai käytetään katon tekovaiheessa katon korjauksia varten varastoitua tiiliä. Huopakatteessa toimimme tapauskohtaisesti, joskus uusimme huopaa vähän laajemmaltakin alalta parhaan lopputuloksen takaamiseksi. Toisinaan paikkapala riittää pitämään katteen yhtenäisenä ja vedenpitävänä. Peltikatossahan on puolestaan irrotettava kokonaan se peltilevy, jossa ikkuna tai kupu on ollut. Näin toimittaessa lopputulos on siisti ja varma.

Katon rakenteista ja sen mahdollista vaurioista riippuu se, uusitaanko poistetun kattotuotteen ympäriltä laajemmin puurakenteita. Läpiviennin kosteusvaurioin tapauksessa on käytännöllistä purkaa vesikatetta vaurion laajuudelta ja asentaa tilalle mm. kunnollinen aluslaudoitus sekä ehjä aluskate. Mahdolliset kosteus- ja lahovauriot saadaan kattotuotteen poiston yhteydessä täysin pois päiväjärjestyksestä. Tarvittaessa uusimme myös veden pilaamia eristeitä, mitä katto kulloinkin vaatii. On tärkeää, että katto on kattoikkunan tai kattovalokuvun poiston jälkeen teknisesti toimiva. Katteet ovat yhtenäisiä eikä vettä pääse mistään välistä kattorakenteisiin. Lisäksi katon tuuletus ja eristys toimivat ja kaikki mahdolliset kosteusvauriot on hoidettu kuntoon.

Minkä hintainen operaatio kattoikkunan tai valokuvun poisto on?

Poistotyön hinta riippuu hyvin pitkälle tapauksesta, useampi tekijä vaikuttaa hintaan ja tarkan tarjouksen saat meiltä pyytämällä sitä. Tarjousta varten selvitämme mm. katteen tyypin, katon kunnon ja muut muuttujat, joiden avulla voimme laskea tarkan mutta täysin kattokohtaisen hinnan. Näin et maksa mistään sellaisesta, mitä juuri sinun katollasi ei tarvita. Kattoikkunan poiston hinta riippuu hyvin pitkälle työhön kuluvista työtunneista, sama pätee muidenkin kattotuotteiden ja läpivientien poistamiseen. Esimerkiksi kattoluukun tai kattovalokuvun poistamisen hinta lasketaan työntuntien pohjalta. Totta kai myös materiaalikuluja tulee, sillä kattoon on kuitenkin kattoläpiviennin kohdalle asennettava kattoa niin, että kokonaisuus on vesitiivis ja siisti. Tämä vaatii siis ainakin hieman vesikatetta ja aluskatetta, aluslaudoitukseen tai umpilaudoitukseen hieman puutavaraa jne. Mikäli läpivienti on vuotanut ja kattoa on sen ympäriltä korjattava vähän laajemmin, kuluu materiaalin enemmän. Myös kattotuotteiden koot ja eri katetyyppien ja kattorakenteiden vaihtelut vaikuttavat hieman siihen, mitä materiaaleja tarvitaan ja kuinka paljon.

Ainahan rakennuksen omistajalla ei ole täysin selvää kuvaa siitä, mitä vaurioita katossa mahdollisesti on. Tarvittaessa me käymme paikan päällä jo siinä vaiheessa, kun pyydät meiltä tarjouksen vaikkapa kattovalokuvun poistamisesta. Käynnin myötä voimme varmistaa hyvän ja paikkaansa pitävän tarjouksen työstä. Sinulle realistinen tarjous antaa helpotusta esimerkiksi tarvittavan rahoituksen mitoittamiseen ja talouden suunnitteluun ylipäätään. Jos vertailet eri tarjouksia niin muista kuitenkin tarkistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja tekijä kuuluu ennakkoperintärekisteriin, kuten me. Näin varmistat kotitalousvähennykset teetetystä työstä. Meillä tarjous sisältää aina kaiken työvaiheista osaavaan työvoimaan ja työvälineistä materiaaleihin. Unohtamatta hyvin kattavaa työtakuuta. Myös ongelmia aiheuttaneen kattotuotteen tilanteen sekä ongelman ratkaisemiseksi olevien vaihtoehtojen kartoittaminen onnistuu meiltä hyvin käymällä paikan päällä. Ellet siis ole vielä ihan varma, meneekö vaikkapa kattovalokupu poistoon vai voisiko sen esimerkiksi korjata, voimme tulla paikan päälle ja antaa arvion erilaisista vaihtoehdoista. Yleensä katto on kyllä korjattavissa läpiviennin ympäriltä, kattoikkunan tai valokuvun voi vaihtaa uuteen tai poistaa kokonaan eli vaihtoehtoja kyllä löytyy. Sinä teet lopullisen päätöksen siitä, mitä katollesi haluat tehtävän.

Aika monissa kattotöissä tarkka hinta määrittyy vasta yksityiskohtien myötä ja moni seikka vaikuttaa hintaan. Omalta osaltaan työn nopeuteen vaikuttaa mm. katon jyrkkyys. Tasakatolla liikkuminen on helppoa ja turvallisempaa, kuin hyvin jyrkällä kattopinnalla liikkuminen. Jos työssä tarvitaan henkilönostinta tai jopa nosturiautoa, laskemme sen käytön mukaan tarjoukseen automaattisesti. Se vaikuttaa hieman esimerkiksi työaikaan. Katon kunto vaikuttaa todella monissa kattotöissä sekä työtuntien että materiaalien määrään ja näin myös hintaan. Kun kaikki oleelliset muuttujat on huomioitu, on töiden suunnittelu niin aikataulun kuin kustannustenkin suhteen paremmalla pohjalla eikä ikäviä yllätyksiä matkan varrella useinkaan pääse syntymään. Me toimimme aina avaimet käteen -palveluperiaatteella, sinun ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi tarvikkeiden tilauksesta tai jälkien siivoamisesta. Kustannustehokkaasti meillä kaikki sisältyy antamaamme tarjoukseen riippumatta siitä, mikä työ on kyseessä.

Scroll to Top