KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Kerrostalon katon huolto ja korjaus parhaisiin käsiin

Kerrostalon katon korjaus on haastavaa jo siksi, että katto on korkealla. Työ vaatii usein sekä nostovoimaa että kunnollisia henkilökohtaisia turvavarusteita katolla työskenteleville. Meiltä löytyy kaikki tarvittava, oli kyseessä sitten kerrostalon katon huolto tai korjaus. Kattokorjaus Pro:lta löytyvät osaavat työntekijä, nostimet sekä muu ammattivälineistö vaativienkin kohteiden töihin. Meiltä saa kaikki kerrostalojen kattotyöt huolloista korjauksiin ja katteenvaihdoista täysremontteihin. Palvelumme kattavat kaikki pelti-, tiili- ja huopakatot sekä kattomallit erilaisissa kohteissa.

Kerrostalon katon huolto on tehokkaimmillaan säännöllisesti toteutettuna, jolloin varsinkin katon puhtaanapito ja säännöllinen tarkistaminen ylläpitävät katon kuntoa ja teknistä toimivuutta. Meiltä saa vuosihuollot sekä kaikkein tehokkaimmat puolivuosittain tehtävät kevät- ja syyshuollot. Lisäksi suoritamme erilaisia tarvepohjaisia huoltoja, kuten kattojen pesuja ja maalaus- sekä pinnoitustöitä tarpeen mukaan. Kerrostalon katon huolto riippuu myös siitä, mikä vesikate rakennuksesta löytyy, huollamme kattoja niiden katteiden mukaisilla menetelmillä riippumatta siitä, mikä rakennustyyppi on kyseessä.

Kerrostalon katon korjaus voi käsittää hyvin saman tyyppisiä korjaustöitä, kuin mikä tahansa muukin katto. Usein kyseessä ovat katteelle tyypillisten vikojen korjaukset, kuten hajonneiden kattotiilten vaihto tiilikatolla tai peltikatolla irronneiden kiinnikkeiden korvaaminen uusilla. Meillä kerrostalon katon huolto tapahtuu pitkällä osaamisella ja katteen mukaan valituilla menetelmillä, jolloin katto saa takuulla parasta huolenpitoa. Huolehdimme lumenpudotuksista, jäänsulatuksista, kattojen pesuista, maalauksista ja pinnoituksista kulloisenkin tarpeen mukaan. Kerrostalon katon korjauksissa käytämme huoltojen tavoin katteelle sopivia menetelmiä ja välineitä.

Tarjoamme kaikkia kerrostalon katon huolto- ja korjaustyöt täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella toteutettuna. Huolehdimme kaikesta, mitä katto kulloinkin vaatii. Kerrostalon kattotöissä tarvitaan usein henkilönostinta, jopa nosturiautoa ja meillä sellainen tulee automattisesti paikalle, kun sitä tarvitaan. Osaavat työntekijät, pitkä osaaminen erilaisten vesikattojen ylläpidosta ja korjauksista sekä kaikki ammattitasoiset välineet takaavat hyvän lopputuloksen kertayrittämällä. Sen takuuksi tarjoamme aina myös kattavan työtakuun.

Rahoitus voi olla tarpeen kerrostalonkin kattotöiden mahdollistamiseksi. Yksi luotettava ja nopeasti päätöksiä antava rahoittaja löytyy suoraan verkkosivujemme kautta. Tätä rahoitusta voi hakea silloin, kun haluaa. Kun on tullut aika teettää kerrostalon kattotöitä, kuten katon huoltoja ja korjauksia, yhteydenotto onnistuu helpoiten käytännöllisellä tarjouspyyntölomakkeella, myös sähköposti ja puhelin tavoittavat meidän hyvin.

Kartoitamme ensimmäisenä katon kuntoa ja korjaustarpeita sekä tietysti asiakkaan toiveita. Katon tarkistus kuuluu jokaiseen tekemäämme kattotyöhön, tilaustöiden yhteydessä se on ilmainen. Erilaisissa huolto- ja korjaustöissä tarkistus onnistuu kätevimmin silloin, kun saavumme työtä suorittamaan. Remonttien ja muiden suurempien kattotöiden yhteydessä teemme tarkistuksen usein jo töitä suunnitellessamme ja tarjousta laskiessamme, tällöin kaikki oleellinen tulee huomioitua ihan alusta saakka. Riippumatta siitä, missä vaiheessa teemme katon kuntokartoituksen, se on kattava ja sisältää niin vesikatteen kuin yläpohjankin kaikkine yksityiskohtineen. Käymme läpi katteiden ja eristeiden kunnon, läpiviennit ja kaikki kattotuotteet huolellisesti. Mikäli kerrostalon katon huollon tai jonkin korjaustyön yhteydessä tehdyssä tarkistuksessa jotain muita korjaustarpeita ilmenee, jätämme korjausehdotuksen sekä tarjouksen töiden hoitamisesta.

Kerrostalon katon huolto ja korjaus

Osaamista ja oikea välineistö kerrostalojen kattojen huoltoon

Kerrostalon kattohuoltoihin liittyy oma lisähaasteensa kohteiden korkeuden sekä toisinaan myös kattojen laajuuden vuoksi. Itse kattohan usein on hyvin samanlainen, kuin muidenkin rakennusten katot. Korkeuden vuoksi suunnittelemme kerrostalokohteiden työt aina oman kaavansa mukaan, jossa huomioimme rakennuksen korkeuden niin työajassa kuin työturvallisuusasioissakin. Kun kaikki tällaiset perusasiat on huomioitu ihan alusta saakka, työt sujuvat ilman yllätyksiä ja tarjous pitää. Työntekijöiden täytyy päästä ylös ja alas turvallisesti, tähän käytämme usein henkilönostinta tai nosturiautoa. Myös tarvikkeiden ja työkalujen nostelu katolle vievät oman aikansa. Meiltä löytyy sopivat nostimet, työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet sekä hyvä työkokemus niin suunnittelusta kuin toteutuksestakin kerrostalokohteissa. Kattokorjaus Pro:n avulla kerrostalon kattohuollot sujuvat turvallisesti ja laadukkaasti.

Kerrostalon katto hyötyy pari kertaa vuodessa suoritetuista tarkistuksista, joita meillä tehdään automaattisesti kevät- ja syyshuoltojen yhteydessä. Kattavan tarkistuksen lisäksi huoltomme sisältävät katon ja rännien tyhjennyksen kaikesta niihin päätyvästä roskasta, kuten lehdistä ja oksista. Tarkistamme vesikatteen kunnon mutta myös läpivientien tiiveyden ja muut katon yksityiskohdat. Sadevesijärjestelmän tarkistukseen kuuluu kiinnitysten ja kaatojen läpikäyminen. Tarkistamme ja tarpeen mukaan parantelemme kattotuotteiden kiinnityksiäkin katolla käydessämme. Sadevesijärjestelmän lisäksi kerrostalojen kattotuotteisiin lukeutuvat tyypillisesti lumiesteet ja katon huoltoreitit, jotka muodostetaan kattosiltojen, kattotikkaiden ja joskus huoltoluukkujen avulla. Kerrostaloissa pakolisiin varusteisiin lukeutuvat myös palotikkaat, joiden kunnon tarkistus lukeutuu meidän rutiinihuoltoihimme muiden tikkaiden tavoin.

Talvihuoltoihimme lukeutuvat kattojen lumenpudotukset sekä jäidenpudotus ja -sulatus vesihöyryn avulla. Kerrostaloissa talvihuollon tarve korostuu, sillä usein räystään alla on kulkureittejä, jalkakäytäviä, pihaa tai parkkitilaa. Lumiesteet yleensä löytyvätkin kaikki määräykset täyttäen, mutta riskejä on yhä olemassa. Lumiesteet eivät esimerkiksi hillitse ränneihin kertyvän jään muodostumista tai tippumista alas. Ainoa turvallinen keino jäänpudotukseen on ihmisvoimin suoritettu, hallittu pudotus, joka suoritetaan henkilönostimen ja muun turvavarustuksen turvin. Meiltä saa kaikki kerrostalon talvihuoltoon liittyvät palvelut nopeasti, turvallisesti ja hyvällä kokemuksella. Huolehdimme siitä, että katto ja sadevesijärjestelmä pysyvät ehjinä mutta myös siitä, että tippuva lumi ja jää ei työn aikana aiheuta tuhoja alhaalla. Tarpeen mukaan siis aitaamme alueen, järjestämme varoituskyltit ja alhaalla katon lumitöitä liikenteen mukaan ohjavan turvahenkilön. Kuten muutkin kerrostalon kattotyöt, talvihuollot suunnittelemme ja mitoitamme kohteen koon ja vaatimusten mukaan niin turvatoimien kuin työvoimankin määrässä mitattuna.

Osa kerrostalon katolla suorittamistamme huolloista ja tarkistustöistä riippuvat hyvin pitkälle siitä, mikä vesikate katolta löytyy. On tärkeää huoltaa kattoa katteelle sopivilla menetelmillä, välineillä ja aineilla. Jos kerrostalon katolta löytyy peltikate, tarkistamme erityisesti peltien kiinnitykset. Tarvittaessa voimme vaihtaa katenaulat kateruuveihin tai kateruuvit uusiin. Tarvittaessa myös lisäkiinnitykset onnistuvat, jos kiinnittimiä on irronnut tai niiden tiivisteitä on hajonnut. Joissain tapauksissa kiinnitys on alun perinkin ollut harvanlainen, tällöin voimme lisätä kiinnittimien määrää ja tihentää niiden välejä. Tämä estää peltejä liikkumasta, katto on hiljaisempi ja pysyy paremmin kunnossakin. Jos rakennuksesta löytyy huopakate, tutkimme erityisesti katteen saumojen kunnon, tarvittaessa voimme parannella ja saumata uudelleen huovan saumoja sekä pitää katon tällä tavalla vuotovarmana. Tiilikatoilla tyypillisimpiin töihin kuuluu kattotiilten tarkistus ja rikkinäisten tiilten vaihto ehjiin.

Monet muutkin kattotyöt riippuvat katteen tyypistä mutta ovat ennemmin tarvepohjaisia, kuin rutiininomaisesti tehtäviä katotöitä. Esimerkiksi katon pesu on hyvä tehdä vain silloin, kun katto pesua kaipaa. Myös tiili- ja huopakattojen sammaleenpoistokäsittelyt teemme tarpeen vaatiessa, eli katon kärsiessä sammaloitumisesta. Samoin tiili- ja huopakattojen uudelleenpinnoitus on tarvepohjainen huoltotyö, tavallisesti se sijoittuu noin puoliväliin kunkin vesikatteen tyypillistä käyttöikää. Käytännössä katon kunto voi kuitenkin vaihdella paljon riippuen siitä, kuinka kattoa on vuosien varrella huollettu ja onko se kärsinyt esimerkiksi lumituhoja. Ihan vastaavasti toimii peltikaton maalaus, joka toimenpiteenä vastaa muiden katteiden pinnoitustöitä.

Riippumatta siitä, mikä näistä katon huolloista on kyseessä, me tarkistamme myös yläpohjan tilanteen. Ainoat poikkeukset ovat ne, joissa rakennuksesta ei yläpohjaa löydy tai sinne ei ole minkäänlaista pääsyä. Jälkimmäisessä tapauksessa annamme kuitenkin suosituksen ja jätämme tarjouksen reitin järjestämisestä mm. huoltoluukun avulla. Yläpohjaan pääsy on tärkeää, koska siellä on mahdollista havainnoida mm. aluskatteen, eristeiden ja katon tuuletuksen tilannetta vesikatetta aukomatta. Siellä voimme myös havaita ensimmäiset merkit kattovuodoista ja yläpohjan tarkistuksen avulla on mahdollista puuttua moniin kattovuotoihin jo varhaisessa vaiheessa.

Kerrostalon katon korjauksia ovat mm. läpivientien vaihdot ja vuotokorjaukset

Kerrostalon katon korjaus voi tarkoittaa monia erilaisia kattotöitä. Kerrostalon katto ei ole muiden rakennustyyppien korjaustöihin verrattuna poikkeus. Hyvin saman tyyppisiä korjauksia on vastassa muillakin katoilla, haasteet konkretisoituvatkin usein lähinnä rakennuksen korkeuteen. Korjaamme kerrostalon kattoa tarve- ja kattokohtaisesti. Usein muun muassa katon vesikate ja hieman mallikin voivat vaikuttaa siihen, millaisia korjaustöitä on vastassa. Myös katon ikä vaikuttaa, ikääntyessään katteet ja muut materiaalit kuluvat ja kuluminen aiheuttaa erilaisia vikoja. Myös tapaturmat ja vahingot vaikkapa lumen ja myrskyjen vuoksi ovat kerrostalon katoilla mahdollisia ja aiheuttavat korjausta vaativia vikoja. Kattovuodot, läpivientien sekä sadevesijärjestelmien viat ovat tyypillisiä oikeastaan kaikilla katoilla, niitä korjaamme useimmiten myös kerrostalojen katoilla. Jos ränni roikkuu puoliksi irti tai on epäilys kattovuodosta kosteuden ilmestyessä näkyviin sisäkaton pinnassa, apuun rientää Kattokorjaus Pro.

Tavallisia korjauksia ovat siis eri syistä johtuvat kattovuodot ja katteen paikkaukset sekä saumojen tiivistykset. Huopakatteilla paikkaaminen on suhteellisen helppoa ja tavallista, peltikatot eivät samassa mielessä ihan tuosta vaan reikiinny mutta niiden kohdalla tavallisia vuotokohta ovat irronneet kiinnikkeet ja kohonneet peltien reunat, jolloin katteiden väliin pääsee vettä. Tiilikatolla puolestaan vaihdamme hajonneet tiilet uusiin pitääksemme vesikatteen yhtenäisenä. Tarvittaessa vaurioituneita peltilevyjä on mahdollista tietyin ehdoin vaihtaa uusiin paikallisesti. Myös huopaa voi vaihtaa tai asentaa toisinaan vanhan huovan päällekin. Korjaustarve ja mahdolliset toimenpiteet ovatkin riippuvaisia siitä, millainen vika katossa on, missä kohti se on ja missä kunnossa katto muuten on. Jos kate on kauttaaltaan kulunut ja kärsinyt ennen aikojaan, voi olla tarpeen tehdä osittainen kattoremontti ja vaihtaa kate uuteen, vaikka katto ei vielä sen laajempaa remonttia kaipaisikaan. Muita vuotokorjauksia tai vuotoja ylipäätään ehkäiseviä hyvin tyypillisiä korjauksia kaikilla katoilla ovat erilaisten läpivientien korjaukset, tiivistykset ja pellitykset. Savupiippu voi esimerkiksi kaivata tyvipellitystä ja piipunhattua. Läpivienteihin lukeutuvat myös kattoikkunat, huoltoluukut sekä kattovalokuvut, joiden vaihdot, läpivientien tai luukkujen tiivistykset lukeutuvat palveluidemme piiriin. Voimme tarvittaessa poistaa tiensä päähän tulleen katon läpiviennin ja kunnostaa katon sen jättämän aukon kohdalta täysin toimivaksi ja yhtenäiseksi muun katon kanssa. Myös katon jiirit ovat kovilla ja voivat kaivata korjauksia. Näiden ohessa aluskate on aina tarkistuslistallemme, kun yläpohjaan vain pääsee. Aluskatteen korjauksia teemme aina tapauksen vaatimassa mittakaavassa, esimerkiksi hajonneen läpiviennin ympäriltä voi olla tarvetta vaihtaa aluskatetta katon vedenpitävyyden takaamiseksi. Tämän ja muut aluskatteiden korjaukset hoidamme erityisellä huolella, sillä aluskate on hyvin tärkeä osa toimivaa kattoa.

Sadevesijärjestelmän korjaukset ovat myös hyvin tavallisia varsinkin vuosien, jopa vuosikymmenten käytön jälkeen kaikissa rakennuksissa, kerrostalon katto ei siinäkään ole poikkeus. Voimme korjata vesikouruja ja syöksyjä monin eri tavoin, kiinnittää niitä paremmin, korjata niiden kaadot, jopa saumata ja paikata rännejä, jos niissä on reikiä tai saumaukset ovat pettäneet. Sadevesijärjestelmän ohessa muutkin kattotuotteet kaipaavat usein huolenpitoa. Voimme asentaa, uusia ja korjata katon huoltoreittien osia, kuten kattotikkaita ja huoltosiltoja. Samoin lumiesteitä ja muita kattotuotteita. Tyypillisimpiin korjaustöihin kattotuotteiden parissa kuuluvat kiinnitysten parantelu. Katolta voi löytyä lukuisia erilaisia suojapellityksiä ja erilaisia peltilistoja, joita käytetään suojaamaan jiirejä ja muita katon yksityiskohtia. Suojapellityksiä ovat jiiripeltien lisäksi päätypellit, räystäspellit, seinällenostopellit sekä piipunpellitykset. Toisinaan varsinkin lumi ja jää irrottavat listoja, jolloin niiden kiinnitys tai vaihto kokonaan uusiin voi olla tarpeen. Sama pätee myös räystäslautoihin. Tarkistamme nämä kaikilla käynneillä ja tarjoamme niiden vaihtoa ja korjausta aina tapauskohtaisesti parhaalla tavalla.

Jos katto on vuotanut, voi kattoon ehtiä muodostua lahovaurioita ennen kuin katon vuoto havaitaan. Tällöin korjauksiimme lukeutuvat lahovaurioiden korjaukset sekä veden vuoksi kärsineiden puuosien vaihto. Työn laajuus riippuu täysin katosta ja sen vaurioista, toisinaan paikallinen korjaus on täysin riittävätoimenpide. Joskus varsinkin jo iäkkäämpi katto vaatii kuitenkin remonttia ja remontin yhteydessä kaikki vuotovaurioita on käytännöllistä laittaakin kuntoon. Tarjoamme myös korjauspalvelua myrsky- ja lumivaurioiden sekä painuneen katon tapauksessa. Näissäkin vahingoissa katon kokemat tuhot ja näin ollen sen vaatimat korjauksetkin voivat olla hyvin kattokohtaisia. Me räätälöimme kattotyöt aina kohteen vaatimusten mukaan liioittelematta korjaustarvetta. Emme kuitenkaan jätä mitään myöskään korjaamatta, vaikka työ olisi työläskin, meille hyvin tehty ja teknisesti toimiva korjausratkaisu on kunnia-asia.

Scroll to Top