KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Lumenpudotus katolta vaatii turvallisuusosaamista ja sopia varusteita

Lumenpudotus katolta on teoriassa yksinkertaista työtä, käytännössä siinä on kuitenkin monia haasteita, jotka liittyvät pääosin turvallisuuteen. Me tarjoamme ihan joka mielessä turvallisia lumenpudotuksia kaikille katoille ja rakennuksille. Pudotamme lumet niin omakotitalojen, rivitalojen kuin kerrostalojenkin katoilta. Myös muut, kuin asuinrakennukset kuuluvat palveluvalikoimaamme. Lumenpudotus katolta onnistuu toimestamme vaikkapa kesämökin, varastohallin tai maneesin katolla. Pidämme huolen sekä työntekijöiden, että alhaalla liikkuvien turvallisuudesta unohtamatta myöskään itse kattoa riippumatta siitä, kuinka haastava tai laaja kohde on kyseessä.

Lumi aiheuttaa monen näköisiä uhkia ensin tietysti itse katolle. Katto voi vaurioitua, jos lunta tulee runsaasti, sillä katon lumikuorma voi painaa jopa tonneja. Yleensä katot on suunniteltu kestämään myös hieman ylimääräistä painoa, jota varsinkin lumi katolle aiheuttaa. Jos katossa on rakennusvirhe tai se on kokenut jo monia runsaslumisia talvia, voi katon kestävyys olla kuitenkin heikompi. Myös silloin, kun katto on vaurioitunut esimerkiksi kosteuden vuoksi, voi runsasluminen talvi aiheuttaa katon notkahduksen tai kattovuotoja mm. saumojen tai läpivientien pettäessä lumen ja sulamisveden vuoksi. Ongelma eskaloituukin usein juuri kevättalvella, kun lumikuorma on suurimmillaan ja se alkaa sulamaan. Kasaan painunut lumi voi myös näyttää petollisesti vähäisemmältä ongelmalta, kuin se todellisuudessa on. Katon vaurioriskiä lisää myös mahdollisuus siitä, että lumi lähtee itsestään liikkeelle katolta. Se voi tempaista mukaansa kattotuotteita, hajottaa katetta ja kuluttaa sen pinnoitetta. Katon lumikuorma voi tulla alas, vaikka katolla olisi lumiesteetkin, jos lunta on tarpeeksi ja lumiesteiden kiinnitykset ovat löystyneet. Lumenpudotus katolta ehkäisee kaikkia katolle koituvia riskejä tehokkaasti, kun tuo vain suoritetaan katetta suojellen. Me pidämme aina huolen siitä, että lumenpudotus katolta sujuu sopivilla välineillä ilman turhia vahinkoja mm. katteen tai vaikkapa kattotuotteiden ja rakenteiden suhteen. Ammattilaisen suorittama lumenpudotus on katon kannalta turvallisin vaihtoehto ja lopulta edullinen ratkaisu katon pysyessä kunnossa.

Katon lumitilanne on haastava välillä myös ihmisten turvallisuudelle. Erityisiä ongelmia syntyy tietysti silloin, kun räystään alla kulkee esimerkiksi pihapolku, kevyenliikenteenväylä tai siellä on parkkipaikka tai jotain vastaavaa. Rakennusmääräykset velvoittavat toki lumiesteisiin ja monilta katoilta niitä löytyykin, ainakin kriittisimmistä kohdista. Jos lumiesteet puuttuvat tai antavat periksi, ovat alhaalla liikkuvat vaaravyöhykkeellä. Erityisen tuhoisaa lumi on jäätyessään ja viedessään mukanaan myös kattotuotteita. Niiden kunnon ja kiinnitysten tarkistus jo syksyllä onkin hyvä rutiini, mutta jos se on unohtunut, auttaa lumenpudotus tilannetta parhaiten. Lumiesteet eivät helpota katon taakkaa ja voivat kärsiä painavan lumikuorman paineessa itsekin. Meiltä saat turvalliset lumenpudotukset myös alhaalla liikkuvia ajatellen. Työturvallisuuteen panostamme aina koulutuksin, henkilökohtaisin suojavarustein ja muiden tarvittavien toimien kautta. Lumenpudotustyöhön lähtee aina kohteen mukaan riittävä määrä ihmisiä ja työskentelemme pareittain.

Jos alhaalla liikkuu ihmisiä tai autoja, puomitamme lumenpudotusalueen, tiedotamme asukkaita ja muita kiinteistössä liikkuvia ihmisiä sekä laitamme näkyville lumenpudotuksesta kertovat varoituskyltit työn ajaksi. Porttikongien ym. kohdalla tarvittaessa järjestämme myös liikenteenohjausta ja lumenpudotuksen valvontahenkilön, joka turvaa katutasolla liikkujien turvallisuudesta. Määrittelemme lumenpudottajien ja turvahenkilöiden määrän sekä kohteen turvatoimenpiteet ja varustuksen aina tapauskohtaisesti. Myös lumenpudotustöissä meillä on käytössä avaimet käteen -palvelu. Kyseessä on siis täyden palvelun periaate, joka kattaa kaiken työhön kuuluvan työvoiman, työvaiheet ja välineistön. Yleisesti meillä on käytössä myös hyvän työtakuun periaate.

Kun lumenpudotus katolta on tullut ajankohtaiseksi, voit tehdä yhteydenoton meille joko tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostilla tai soittaen. Muistathan että meillä katon tarkistus kuuluu jokaiseen kattotyöhön, jonka meiltä tilaat. Saat myös lumenpudotuksen yhteydessä katsauksen katon tilanteesta. Silloin, kun jotain vikoja löydämme, jätämme niistä korjausehdotuksen sekä tarjouksen. Kotitalousvähennys on haettavissa meillä teetetyistä kattotöistä omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Myös katon lumityöt Kattokorjaus Pro:lla kuuluvat kotitalousvähennysten piiriin. Jos kattotyössä on tarpeen rahoitus, voit hakea sellaista vaikkapa suoraan verkkosivujemme kautta.

Lumenpudotus katolta

Lumenpudotus auttaa kattoa pysymään kunnossa, oli kyseessä sitten pelti-, tiili- tai huopakatto

Kaikki katot hyötyvät lumenpudotuksista, eri katoilla voi olla omat kipupisteensä lumen vuoksi. Lumitaakan poistaminen katolta kuin katolta helpottaa tilannetta, suojelee katon rakenteita ja katetta sekä vähentää katolta tippuvankin lumen aiheuttamia riskejä. Eli millekään katolle ei ole haittaa siitä, että katon lumitaakkaa ihmisvoimin helpotetaan tarpeen vaatiessa. Ongelmat, joita lumi voi aiheuttaa voivat kuitenkin olla hieman katteesta riippuvaisia. Kaikkien kattojen lumityöt olisinkin hyvä ajoittaa siihen pisteeseen, kun katolla on lunta mutta ennen kuin lumi sulakelin tullen alkaa sulamaan ja lähtee katolta itsestään alas tuhoten kattoa. Joskus oikean hetken arvioiminen on vaikeaa, sillä lunta voi tulla vielä lisää. Voisi kuitenkin ajatella niin, että kun lumi välillä poistetaan, nollautuu katon kuormitus. Välillä lumesta tyhjennetty katto kestää paremmin, vaikka lunta tulisi vielä lisää. Jos maassa on 30cm lunta, sitä on helposti katollakin yhtä paljon. Pois lukien ehkä ihan kaikkein jyrkimmät katot, joilta lumi saattaa jo satamisvaiheessa livetä kohti maata hieman herkemmin. Märkä lumi on hyvin painavaa ja painuu kasaan näyttäen määrältään petollisesti paljon vähäisemmältä, kuin todellisuudessa onkaan. Katon lumitilannetta voi olla vaikeaa välillä arvioida realistisesti maasta käsin, mutta maassa olevan lumen määrää ja kosteutta voisi pitää myös katon lumitilanteen mittarina.

Kato ikä ei suoraan vaikuta siihen, millaisia riskejä lumi aiheuttaa. Runsaslumisia talvia, kuten käytännössä lumettomiakin voi osua kohdalle vaikkapa heti katon asennuksen jälkeen. Totta kai uusi ja hyvin huollettu katto on kestävämpiä myös vaikean lumitalven ja erilaisten vahinkojen sattuessa, kuin huonokuntoinen ja loppuun käytetty katto. Olettaen tietysti, ettei uudessa katossa mitään kohtalokasta asennusvirheitä ole. Mutta uusikin katto voi kärsiä lumen vuoksi vaurioita ja lumi voi kuluttaa katetta sekä väsyttää kattorakenteita. Vaikka mitään vaurioita ei juuri ensimmäisen talven aikana katossa näkyisikään, niitä voi olla myöhemmin senkin edestä. Osa ongelmista syntyy hitaasti ja usein esimerkiksi katon akuutilta näyttävä notkahdus lumitaakan alla voi olla vuosia kestäneen kulumisprosessin lopputulos. Katon ohessa lumi on vaaraksi alhaalla kulkeville ihmisille sekä omaisuudelle. Me pudotamme lumet turvallisesti ja hallitusti niin tiilikatolta, kuin pelti- ja huopakatoltakin.

Tavallisimmat ongelmat katolla ovat lumen vuoksi juurikin katteen kuluminen. Varsinkin jäiseksi alapinnaltaan muuttunut, painava lumikuorma valuu katteen pintaa pitkin alaspäin painovoiman pakottamana. Matkalla se hioo hitaasti mutta varmasti katteen pinnoitetta ja päätyy lopulta nojailemaan lumiesteisiin. Pahimmillaan lumi vain ajaa yli lumiesteiden tai repii ne mukaansa. Tämä ongelma on yleinen silloin, kun lumiesteet on alun perinkin asennettu väärin tai niiden kiinnitykset ovat vuosien saatossa löystyneet, eikä niitä ole huollettu kylliksi. Jos katto on jäänyt huoltamatta tai siinä on asennusvirheitä, voi lumi avata jo pelkän painon ja sulamiesveden yhteisvaikutuksena läpivientejä, katteen saumoja, suojapellityksiä ja jiirejä. Se voi murskata savupiipun tyven tiiliä ja laasteja sekä uhata kattoikkunoiden ja muiden kookkaiden kattoläpivientiä vaativien tuotteiden kuntoa. Runsas lumitaakka voi kevään tullen aiheuttaa sulamisvesivaurioiden riskejä varsinkin erilaisten porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä.

Peltikatoilla lumi aiheuttaa katteen liukkauden vuoksi suurimman tippumisriskin ja siitä koituvat vauriot niin katteelle, kattotuotteille kuin kaikelle alle jäävällekin ovat tavallisia. Huopakatossa erityisesti saumat ovat vaarassa, jos katolla runsaasti lunta on ja saumat ovat syksyllä jääneet huoltamatta, voi painava lumi puskea sulamisvettä läpi saumoista. Tiilikatolla puolestaan jäätynyt vesi ja sen lisäksi kerrostuva lumi voivat vaurioittaa katetta rapauttamalla sitä. Varsinkin kuluneemmat tiilikatot ovat vaarassa, koska vesi pääsee niihin melko surutta imeytymään sisään. Vesi jäätyy katetiilenkin sisällä aiheuttaen kovan ulospäin suuntautuvain paineen koska jäätyessään vesi laajenee. Sulaessaan se supistuu ja varsinkin nollan molemmin puolin vaihtelevat säät voivat hajottaa kattoa. Tällöin pinnoitteen uusiminen voi olla pidemmän tähtäimen ratkaisu, mutta lumen poistaminen katolta vähentää myös sulamisveden määrää ja sallii katon kuiva paremmin. Tiilikatto on myös hyvin painava katto, jolloin todella runsaslumisina talvina lumen tuoma lisätaakka voi rasittaa kattorakenteita ihan turhaan. Huolehdimme asiantuntevasti kaikkien kattojen lumenpudotuksista sekä vaurioiden korjaamisesta, jos niitä pääsee syntymään.

Lumenpudotuksen hinta -kohteen koko, työvoima ja lumen määrä vaikuttavat hintaan

Kuten monissa muissakin katon töissä, myös lumenpudotuksessa hintaan vaikuttaa muutama muuttuja. Kun tiedämme mm. katon koon, olemmekin jo paljon viisaampia työajan arvioinnin suhteen. Katon koko on hyvä merkitsevä muuttuja kaikissa kattotöissä, mutta moni muukin asia vaikuttaa. Mm. katon jyrkkyys tai kohteen muu haastavuus voi vaikuttaa työskentelyyn tai työn vaiheisiin eri tavoin. Jos kohteen ympäristö on vaikea tai vaikkapa erittäin vilkkaasti liikennöity niin työn turvallisuus vaatii sekä suunnittelua että kärsivällisyyttä toteutusvaiheessa. Turvallisuudesta ei voi tinkiä. Erilaisten turvatoimien, turvavarustelun ja muiden vastaavien asioiden huomioiminen jo lähtökohtaisesti auttaa toteuttamaan työt turvallisesti ja sujuvasti.

Lumen määrä vaikuttaa aina lumenpudotustyöhön. Jos katolla on 15 cm suhteellisen kevyttä lunta, työ on nopeaa. Jos katolla on puoli metriä nuoskaa ja alareunasta umpijäistä lunta, on työ paljon raskaampaa, hitaampaa ja haastavampaa. Katon lumitöihin ei ole olemassa koneita, työ tehdään ihmisvoimin, lapiolla, lumikolalla, luudalla ja muilla kulloinkin sopivilla välineillä. Me huolehdimme aina siitä, ettei katto lumitöistä kärsi. Lumenpudotus katolta on hitaampaa, jos katolla on runsaasti erilaisia rakenteita, kuten tasoja, jiirejä ja läpivientejä. Niitä ei auta lapiolla runnoa palasiksi eikä lunta voi puskea suoraan alemman kattotason rasitteeksi. Jos katto nitisee jo aiemmankin lumikuorman alla, voi sen päälle rymisevät lumikolalliset olla jo liikaa ja katto antaa periksi. Eli kattokohtaiset rakenteet ja yksityiskohdat vaikuttavat myös työn sujuvuuteen ja sitä kautta sen hintaan.

Talon korkeus vaikuttaa myös lumenpudotustyön hintaan. Mitä korkeampi rakennus on kyseessä, sitä enemmän kuluu aikaa erilaisten asioiden järjestelyyn, kuten katolle pääsemiseen, katolta tippuvan lumen tuhojen estämiseen ja ihmisten ja liikenteen ohjaukseen. Pidempi matka katolta alas vie sekä aikaa että lisää vaikkapa jään tuhovoimaa, koska tiputettava massa ehtii kerätä vauhtia matkalla. Meillä on hyvä kokemus kattojen lumitöistä ja osaamme arvioida helposti katosta tietoja saadessamme työmäärää. Meille voi laittaa tarjouspyynnön mukana halutessaan kuvan katon lumimäärästä ja keskustelemme myös siitä, tarvitseeko samalla sulattaa jäätä ränneistä tai räystäiltä. Se onnistuu meiltä turvallisella höyrysulatuksella vaikkapa samalla huoltokäynnillä kuin lumityötkin. Joskus katon lumityöt ja jäänsulatukset vaativat avuksi henkilönostinta, laskemme senkin tarjoukseemme kysellessämme katon tietoja sekä toiveitasi lumenpudotuksen suhteen. Pyydä siis tarjous, otamme selvää tarvittavista muuttujista ja laskemme tarjouksen, joka kattaa aina kaiken, mitä katto vaatii. Toimimme näin oikeastaan kaikissa mahdollisissa kattotöissä. Kartoitamme asiakkaan toiveet, kattokohtaiset erityispiirteet sekä arvioimme aina tapauskohtaiset työvaiheet, välineet ja henkilöstömäärän. Et ikinä joudu maksamaan asioista, joita sinun kattosi ei tarvitse. Tämän vuoksi meillä ei mitään suoraa hinnastoa ole käytössä, kattojen tilanteet myös lumen suhteen vaihtelevat todella paljon. Kattokohtainen palvelu on paras mutta myös kustannustehokkain ratkaisu kaikkiin katon huoltotarpeisiin. Tutkimme katon kunnon ja voimme jättää mahdollisista löytyneistä korjaustarpeista tarjouksen vielä erikseen, ellei vikoja ole mahdollista laittaa kuntoon huoltokäynnin yhteydessä.

Jäätä katolla ja ränneissä? Pudotamme jäät ja teemme hellävaraiset höyrysulatukset

Joskus kohdalle osuu sellainen talvi, että lumen tilalla näyttää olevan jäätä aivan kaikkialla. Katolle ja ränneihin voi muodostua jäätä monista eri syistä: säiden vuoksi, lämpövuotojen vuoksi jne. Riippumatta syystä, jää voi vaatia poistoa ennen kuin se ehtii aiheuttaa tuhoa. Pyrimme aina ratkaisemaan myös jäätymisen syyn, ei pelkkää seurausta eli jäätä. Jos katon ja rännien jäätilanteen taustalla on vaikkapa katon lämpövuoto, ongelma toistuu, kunnes katto korjataan. Lämpövuodosta aiheutuu muutakin vaivaa, kuin jäätä. Se nostaa lämmityskustannuksia ja voi laskea asumismukavuutta vedon ja kylmän sisäilman muodossa.

Jäänpudotus ja höyrysulatus katolta sekä räystäskouruista on mainio tapa suojella kaikenlaisia rakenteita ja materiaaleja. Jää rasittaa sekä katteen pintaa, sen saumoja, läpivientejä ja kaikenlaisia kiinnityksiä katteen pinnalla. Ränneissä painava jää rasittaa kiinnittimiä, rännien saumoja mutta myös räystäskouru pinnoitetta. Rännitkin voivat ruostua jopa puhki ja aika usein prosessin taustalla on myös jään aiheuttamia vaurioita. Ränneihin muodostuu jäätä monista eri syistä. Toisinaan katto on hyvin roskainen syksyllä eikä sitä muisteta tai osata puhdistaa. Katon ohessa roskamassa löytää tiensä myös räystäskouruihin hidastaen veden poisvirtausta, pahimmillaan jopa tukkien rännit kokonaan. Ongelma ei välttämättä näy maahan kovin selkeästi, varsinkaan jos tukos on jossain vähän huomaamattomammassa kohdassa räystäällä. Ovenpielessä tukkeutunut ja vettä tulviva ränni on helpompi havaita, koska siinä kuljetaan enemmän.

Roskan tukkima ränni siis tulvii ja vesi seisoo paikoillaan kuluttaen ränniä. Kun vesi jäätyy, on räystäskouru koetuksella, sillä jäätyvä vesi laajenee aiheuttaen painetta ja lommoja ränniin. Tässä vaiheessa räystäslauta saa tarpeekseen, kiinnitys irtoaa ja silloin rännin saumakin raksahtaa auki, jos joskus on vaarassa näin tehdä. Kevään tullen katon lumi sulaa rännin jäämöykkyä nopeammin ja taas on tulviminen käynnissä. Joskus vesi menee yli. Välillä se valuu kuitenkin pitkin seiniä ja katon rakenteita, varsinkin jos jää ohjaa vettä vääriin paikkoihin tai on hajottanut esimerkiksi katetta. Pahimmillaan yhden tukkeutuneen rännin aiheuttama seurausten jana päättyy julkisivun kosteusvauroin korjaamiseen ja katon vesivahingon saneeraukseen. Tällöin rännin voi sulattaa ajoissa ja sulaneen roskamassan poistaa, sitten vesi pääsee ulos kuten on tarkoitettu. Voimme kiinnittää hajonneen rännin sekä kääntää sen kaadon oikeaan kulmaan tehostaaksemme veden poistumista.

Suoritamme sekä katon että räystäskourujen ja syöksyjen sulatuksen höyrysulatuksena. Höyry muodostetaan pelkästä puhtaasta vedestä, se on hyvin tehokas mutta kaikille rakenteille ja materiaaleille hellävarainen keino poistaa jäät. Lisäksi se on hyvin ympäristöystävällistä, operaation seurauksena talon ympäristöön päätyy pelkkää vettä. Sadevesijärjestelmän tai katon jäätä ei oikeastaan voi ryhtyä poistamaan ns. voimakeinoin. Siis hakkaamalla ja vääntämällä, sillä se yleensä vahingoittaa yhtä tehokkaasti kaadon ja rännit kuin poistaa jäätä, ellei jopa tehokkaammin. Jäljellä voi olla sekä jää että runneltu rännin ja kate. Jätä siis katon ja sadevesijärjestelmän jäänsulatus ammattilaiselle. Olemme nopeita, tehokkaita ja katto pysyy takuulla kunnossa menetelmiemme ansiosta. Voimme tutkia katon kunnon ja korjata mahdolliset vaurioitkin katosta, jos jää niitä on jo ehtinyt aiheuttaa. Kun jäätalvi on paha, ei kannata jättää kattoa ja rännejä selviämään omin avuin. Jää kyllä sulaa mutta jopa viikkojen jääkurimus jättää jälkensä ja paljon turhaa korjattavaa. Maahan tippuva jää on myös hyvin tuhoisaa, jos alla liikkuu mitään tai ketään. Jäiden hoitaminen turvallisesti pois päiväjärjestyksestä ehkäisee myös muita omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Talven varalle saat meiltä myös lumiesteet tai järeät lumiaidat katon tarpeiden mukaan

Me asennamme lumiesteitä kaikille katoille. Lumiesteitä on olemassa moneen lähtöön ja sopivat valitaan kohteen mukaan. Lumiesteet antavat lisäturvaa katolle kuin katolle. Rakennusmääräyksissä on oma kohtansa koskien kattojen lumiesteitä. Eräänlainen minimivarustus vaaditaan jokaiselta, tietyn jyrkkyyden ylittävältä katolta riippumatta siitä, mikä vesikate katossa on. Rakennusmääräyksissä ei yleensä puhuta siitä, millainen lumiesteen pitää olla, lähinnä vain siitä, mistä lumiesteet täytyy löytyä. Eli kaikilta jyrkemmiltä katoilta ainakin kulkureittien, talvikäytössä olevien oleskelu- ja leikkipaikkojen kohdilta. Riippuu sitten pihasta ja rakennuksesta, kuinka paljon tällaisia suojattavia kohteita on. Jos kyseessä on kerrostalo ja alla menee koko rakennuksen pituudelta kevyenliikenteenväylä, on lumiesteen tarve ilmeinen. Jos kyseessä on omakotitalo, jonka ympärillä on pelkkää nurmea, voi suojaus olla tarpeen vain ovien kohdilla.

Ei kuitenkaan ole mitään estettä käyttää lumiesteitä tarveharkintaisesti. Niistä voi olla hyötyä katolla myös mm. aurinkopaneelin, savupiipun tai kattoikkunan suojaamisessa eikä tällaisiin rakennusmääräyksissä puututa. Jos halutaan suojata myös itse kattoa tippuvan lumen tekemiltä tuhoilta, lumiesteet on hyvä miettiä katon näkökulmasta kuntoon. Tällöinhän tarve voi olla tavallisia putkilumiesteitä järeämmillekin esteille, jopa lumiaidoille, jotka estävät suurempaakin lumikuormaa pääsemästä katolta itsestään alas.

Peltikatto on liukaspintainen ja vaatii yleensä aina lumiesteet, oli sen malli sitten jyrkkä tai loiva. Lumi lähtee herkästi katolta liikkeelle ilman apua ja katto voi kärsiä erilaisia tuhoja lumen vuoksi. Katteen pinnoite kuluu, kiinnittimet irtoavat, katolle asennetut kattotuotteet kärsivät tai repeävät katolta lumen mukana tuhoten lisää katetta. Myös läpiviennit kärsivät savupiipusta ilmastointiputkiin. Katosta voi irrota lumen vuoksi erilaisia suojapellityksiä ja niin edelleen. Monenlaiset vauriot ovat mahdollisia. Tiilikatto ja huopakatto eivät ole aivan yhtä riskialttiita, kuin peltikatto, sillä niiden pinnat ovat hieman karheampia. Jos katto on jyrkempi, on lumen tippuminen katolta itsestään kuitenkin mahdollista ja tällöin tuhoja voi tulla aivan kuten peltikatollakin.

Lumiesteiden asennus oikein katon mallin ja katetyypin huomioiden on hyvin tärkeää. Lumen mukana katolta alas tuleva lumieste on vielä suurempi riski niin katolle, kuin kaikelle mitä jää allekin. Tämän vuoksi kannattaa turvautua ammattilaisen apuun lumiesteitä suunnitellessa ja toteuttaessa. Me huolehdimme aina lumiesteiden oikeaoppisesta asennuksesta, jolloin noudatamme tuotevalmistajan katekohtaisesti laatimia suosituksia, käyttäen suositeltuja kiinnityksiä ja menetelmiä taataksemme asennuksen kestävyyden. Samalla pidämme huolen siitä, että tuotevalmistajien tuotetakuut pysyvät voimassa. Kattokorjaus Pro suunnittelee ja asentaa katollesi aina rakennusmääräykset täyttävät kattoturvan, johon voi lumiesteiden lisäksi lukeutua myös katon huoltoreittien toteuttaminen seinätikkaista kattotikkaisiin ja huoltosiltoihin. Pidämme jokaisen tuotteen kohdalla huolen oikeaoppisesta ja pitävästä asennuksesta. Saat jatkossa meiltä kaikki korjaukset ja huollot myös kattoturvaa ajatellen. Lumiesteet ja huoltoreitit vaativat huolenpitoa siinä missä itse kattokin, riittävä huolto on aina myös tuotetakuiden voimassa pysymisen ehto oikean asennustavan noudattamisen lisäksi.

Scroll to Top