KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Lumiesteiden asennus ehkäisee lumen tekemää tuhoa niin katolla kuin räystään allakin

Lumiesteen asennus on osa toimivan kattoturvan asennusta. Monille katoille lumiesteet tarvitaan suojaamaan ainakin kulkureittejä ja talvikäytössä olevia piha-alueita. Useimmilla katoilla laajemmastakin lumiesteiden asennuksesta on hyötyä, sillä rakennusmääräykset määrittelevät vain minimivaatimukset lumiesteiden määrää ja sijoittelua ajatellen. Me suunnittelemme ja toteutamme sinun rakennukseesi sopivan ja toiveesi täyttävän kattoturvan, johon voi lumiesteiden lisäksi kuulua myös katon huoltoreitti tikkaineen ja huoltosiltoineen.

Lumiesteen tärkein tehtävä on ehkäistä erilaisia vaaratilanteita, joita katolta tippuva lumi ja jää aiheuttavat maahan osuessaan. Toinen oleellinen tehtävä on suojella itse kattoa kaikkine yksityiskohtineen alas tulevan lumen tekemiltä tuhoilta. Suomessa lumiesteet ovat nykypäivänäkin erittäin hyödylliset ja tarpeelliset turvavarusteet, sillä lunta voi kertyä nopeastikin sen verran runsaasti, että se aiheuttaa ongelmia. Lumieste suojelee kohteesta riippuen jalankulkijoita, pihassa liikkujia, rakennuksen kulkureittejä sekä rakennuksen läheisyyteen sijoitettua omaisuutta, kuten autoja, pyörätelineen sisältöä jne. Rakennuksen omistaja on aina itse vastuussa katon turvallisuudesta sekä sen talvikunnossapidosta. Katolta tippuvan lumen ja jään aiheuttamiin tuhoihin voi olla hyvin vaikeaa saada mitään apua vakuutusyhtiöltä, joten lumiesteisiin ja lumenpudotuksiin on syytä suhtautua vakavasti ja ennaltaehkäisevästi. On hyvä muistaa, että oikein asennettu ja toimiva lumieste suojelee myös kattoa erilaisilta vaurioilta. Lumi voi kuluttaa katteen pinnoitetta hilautuessaan pikkuhiljaa lapetta pitkin kohti maata. Vauhdilla alas lähtevä lumi voi repiä viemärintuuletusputken tai kattotuotteita. Esimerkiksi kattoikkunan suojaksi asennettu lumieste helpottaa tilannetta. Voit asennuttaa meillä lumiesteen myös vaikkapa savupiipun suojaksi. Kuluihin nähden lumieste onkin mainio keino suojata katon yksityiskohtia.

Lumiesteisiin liittyen on hyvä muistaa rakennusmääräykset. Kun katon jyrkkyys ylittää 1:8, lukeutuvat lumiesteet rakennusmääräysten mukaiseen, pakolliseen kattoturvaan. Katteen tyypillä ei ole tässä asiassa merkitystä, vain katon jyrkkyydellä. Eli riippumatta siitä, onko katto peltiä, tiiltä vai huopaa, rakennusmääräykset velvoittavat ainakin kulkureittien ja talvikäytössä olevien ulkoilualueiden suojaamiseen lumiestein. Rakennusmääräysten mukaiset lumiesteet tulee asentaa kaikkiin kohtiin rakennuksessa, joissa räystään alla on kulkureitti, sisäänkäynti, talvikäytössä oleva piha-alue, leikkipaikka tai muu oleskelualue. Kattoa koskien rakennusmääräysiin sisältyy myös huoltoreittejä, jotka muodostetaan seinä- ja kattotikkaiden sekä huoltosiltojen avulla.

Meiltä saat takuutyönä täyden palvelun avaimet käteen -asennuksen kaikkien valmistajien lumiesteisiin. Noudatamme asennuksissa aina kunkin tuotevalmistajan asennusohjetta, ja näin sinun tuotetakuusi pysyvät voimassa. Tuotevalmistajien usein pitkiin tuotetakuisiin liittyy aina pari ehtoa, kuten oikean käyttötarkoituksen ja asennustavan noudattaminen sekä normaali huolto käytön aikana. Me huolehdimme pikkutarkasti kaikesta, mikä on meidän vallassamme. Asennamme katollesi vaikkapa Ruukin, Ormaxin, Weckmanin tai Bendersin lumiesteet.

Kun lumiesteiden asennus on ajankohtainen, tavoitat meidät verkkosivuiltamme löytyvällä kätevällä tarjouspyyntölomakkeella, tavalliseen tapaan myös sähköpostilla tai soittaen. Lomake ja sähköposti toimivat aina, niihin voit halutessasi liittää myös kuvia. Kun pyydät meiltä tarjouksen, kartoitamme aina toiveesi sekä tilanteen mukaan myös katon kuntoa joko jo tarjouspyyntövaiheessa tai viimeistään silloin, kun töihin saavumme. Isommat kattotyöt, kuten kattoremontit ja joskus myös mm. pinnoitustyöt ja vastaavat vaativat sitä, että joku kokeneista kattoammattilaistamme käy tutkimassa katon kunnon omin silmin jo silloin, kun suunnittelemme töitä ja laskemme tarjousta. Näin voimme varmistua suunnitelman vastaavan katon kuntoa ja tarjouksen pitävän mahdollisimman hyvin paikkaansa. Pienemmissä ja täsmällisemmissä katon töissä, kuten vaikkapa erillisasennuksissa ehdimme tarkistaa katon yleiskunnon silloin, kun sovittu työn ajankohta koittaa.

Katon tarkistus on osa avaimet käteen -periaatettamme ja näin se sisältyy automaattisesti ja ilmaisena jokaiseen meiltä tilaamaasi kattotyöhön. Lumiesteiden asennus on vain yksi esimerkkitapaus. Huolellinen tarkistus sisältää vesikatteen saumoineen ja läpivienteineen, kaikki kattotuotteet sekä sadevesijärjestelmän. Lisäksi vierailemme rakennuksen yläpohjassa, aina kun sinne on mahdollista päästä. Mikäli muun työn ohessa tehdyssä tarkistuksessa jotain korjattavaa löytyy, jätämme tarjouksen ja tarvittaessa voimme sopia toisen käynninkin.

Kun teetät meillä kattotöitä, voit hakea lähes kaikista niistä kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi. Jos tarvitset rahoitusta kattotöiden, kuten vaikkapa asennustöiden teettämiseen, verkkosivujemme kautta löydät yhden turvallisen rahoituksen tarjoajan.

Lumiesteiden asennus

Peltikaton ehdoton turva ovat toimivat lumiesteet

Katetyypeistä peltikatto lienee yksi haavoittuvaisimmista, mitä tulee katolta itsestään alas tuleviin lumikuormiin ja niiden tekemiin tuhoihin. Muut katetyypit kärsivät lumen vuoksi etupäässä hieman erilaisista vaivoista. Pelti on luonteeltaan melko liukasta ja ainakin osa peltikatoista malliltaan myös jyrkkiä, kumpikin tekijä lisää riskiä lumen tekemille tuhoille katolla ja sen allakin.

Lumiesteet ovat siis peltikatolla hyvin tarpeelliset ja nykyään niitä uusiin rakennuksiin hyvin asennetaan jo rakennusvaiheessa sekä kattoremonttien yhteydessä. Me suosittelemme aina vähintään rakennusmääräysten mukaisia lumiesteitä, jotka tulevat kaikilla katetyypeillä pakollisiksi silloin, kun katon jyrkkyys ylittää 1:8. Peltikatto on kuitenkin sen verran liukkaampi, kuin muut katot, että se voi olla hyvä suojata lumiestein myös tätä loivemmissa tapauksissa. Lisäksi lumiesteistä voi olla paljon iloa mm. kattoikkunan tai muun kattotuotteen suojanakin. Suosituksemme onkin suhteuttaa lumiesteet ja muu kattoturva aina kyseiseen kattoon ja sen tarpeisiin. Rakennusmääräykset sanelevat vain minimin. Kattokohtainen optimi voi kuitenkin olla erilainen ja se riippuu mm. siitä, onko katolla piippua tai muita suojattavia läpivientejä tai vaikkapa aurinkopaneeleita, jotka lumiesteistä erityisesti hyötyvät.

Tavallisimmin lumi lähtee peltikatolta keväällä, kun aurinko alkaa sulattamaan lunta. Myös rakennuksen sisältä huokuva lämpö voi aiheuttaa saman tapahtumakulun, tällöin katon lämmöneritys ei ehkä ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Sulamisvesi tihkuu painavan lumikuorman ja katteen väliin. Sitten painovoima vain tekee tehtävänsä, sulamisveden liukastama peltikatto pudottaa lumet itsestään millä hetkellä hyvänsä. Tällaisella hetkellä lumiesteet ovat erinomainen suojakeino niin räystään alla kuin itse katollakin erilaisia tapaturmia ja vahinkoja vastaan. Lumieste estää lunta tempautumasta pidäkkeettä alas, siksi se tyypillisesti sijoitetaan lappeen alapäähän. Tarvittaessa katolle on mahdollista asentaa myös muita lumiesteitä esimerkiksi aurinkopaneelia suojaamaan, riippuen täysin siitä, missä kohdassa katossa aurinkopaneeli on ja kuinka jyrkkä katto on. Tällaiset kattotuotteiden tai katon yksityiskohtien suojaksi asennetut lumiesteet ovat käytännöllinen apu, sillä ne estävät lunta vahingoittamasta kattotuotetta tai vaikkapa savupiippua.

Lumiesteiden asennus peltikatolle tapahtuu pellin tyypin mukaan. Markkinoilta löytyy hyvin erilaisiakin peltikatteita, eikä niihin kaikkiin voi asentaa lumiesteitä tai muitakaan kattotuotteita täysin samalla tavalla. Oikean asennustavan noudattaminen on kuitenkin tärkeää kestävän ja toimivan lopputuloksen aikaan saamiseksi. Erilaisilla saumakatteilla, kuten lukko- ja konesaumakatoilla lumiesteiden ja muiden kattotuotteiden kiinnikkeet puristetaan kiinni katteen pystysaumoihin. Tämä tekniikka takaa sen, että kate pysyy vedenpitävänä, sillä kiinnikkeitä ei ruuvata katteen läpi ruoteeseen. Profiilipeltikatteet, kuten aaltopelti ja tiilikuvioitu peltikate puolestaan ruuvataan katteen läpi ruoteisiin kiinni, näin tehdään kaikkien kattotuotteiden kiinnityksissä. Tällöin tietysti tiivistämme huolellisesti kiinnitysruuvien reiät ja huolehdimme, että ruuvi pureutuu alla olevaan ruoteeseen eikä pelkkään peltiin ruoteiden väleissä. Kunkin katteen ominaispiirteiden mukaan oikein asennettu lumieste ja muukin kattotuote pysyy katossa kiinni kuten kuuluukin. Tämä auttaa pitämään myös tuotevalmistajien tuotteilleen myöntämät tuotetakuut voimassa.

Kattotuotteiden huolto on jatkossa yhtä oleellista, kuin niiden oikea asennustapa aluksi. Kun peltikaton lumiesteistä, tikkaista jne. pidetään riittävästi huolta myös käytön aikana, ne tekevät työnsä eivätkä aiheitta harmillisia tuhoja katolle tai inhottavia vahinkoja ihmisille. Me tarkistamme, huollamme, korjaamme ja uusimme kaikki peltikattojen lumiesteet aina tarpeen mukaan. Sama pätee muihinkin kattotuotteisiin.

Tiilikatto tarvitsee lumiesteet

Tiilikatto tarvitsee lumiesteitä oikeastaan aina, sillä katto on yleensä jyrkkä. Tiilikate ei yksinkertaisesti toimi kunnolla loivilla kattomalleilla eikä katetta kannata tuotetakuidenkaan voimassa pysymisen vuoksi liian loivalle katolle asentaa. Vaikka tiilikatteen pinta on karheampi, kuin vaikkapa peltikatteiden niin lumi voi olla kohtalokas. Kun tiilikatto on kyllin jyrkkä ja olosuhteet otolliset, voi lumi tulla itsestään alas katolta myös tiilikatteisissa kohteissa. Jos tiilikatolla on vaikkapa aurinkopaneeli niin sekin voi sijainnista riippuen ihan samasta syystä hyötyä oman lumiesteen olemassaolosta.

Toinen näkökulma tiilikattojen lumiesteiden tarpeellisuuteen ovat rakennusmääräykset. Niiden perusteella lumiesteet velvoitetaan asentamaan katteen tyypistä riippumatta kaikille katoille, joiden jyrkkyys ylittää 1:8 kulman. Tämän kulman tiilikatot ylittävät sangen usein, eikä tällöin ole kyse enää siitä, kokeeko rakennuksen omistaja lumiesteet tarpeelliseksi vaan siitä, että viranomaiset ovat niin päättäneet. Rakennusmääräysten määräämä minimi tarkoittaa lumiesteitä kaikkiin kohtiin, joiden alla voi liikkua talvella ihmisiä. Kulkuväylät, kuten rakennuksen sisäänmenot, porttikongit ja kevyenliikenteen väylät tai pihan talvikäytössä oleva polku ovat esimerkkejä tästä. Myös erilaiset talvikäytössä olevat ulkoilu- ja leikkipaikat, sikäli kun ne sijoittuvat räystään alle, on lumiestein suojattava.

Totta kai erilaiset katot ja pihapiirit tarvitsevat hieman erilaisia lumiesteitä ja tietyssä mielessä lumiesteet onkin syytä suunnitella ja asentaa rakennuskohtaisesti. Meillä kunkin rakennuksen erityispiirteet sekä rakennuksen omistajan toiveet huomioidaan aina asennustöitä suunnitellessa. Jos haluat oman lumiesteen tiilikattosi savupiipulle tai täyden lumiesterivistön kiertämään katon räystäitä niin se onnistuu, vaikka rakennusmääräysten minimi tarkoittaisi vain kulkureitin suojaamista sinun pihassasi. Rakennusmääräykset eivät käsittele juurikaan niitä riskejä, joita itse kattoon lumen vuoksi kohdistuu ja tiili on arvokas kate. Se on myös pitkäikäinen ja katon pitäminen kunnossa on tärkeää, jotta pitkä käyttöikä on mahdollinen. Yksi keino pitkittää tiilikaton käyttöikää on huolehtia lumen aiheuttamista riskeistä. Lumieste estää lunta tippumasta hallitsemattomasti katolta rikkoen tiiliä, kattoläpivientejä ja muita katon kohtia. Tiilikatolla lumenpudotuksiin on usein varauduttu jo kattoa asennuttaessa, sillä tiilikatto on painava ja vaatii runsaslumisempina talvina ihmisen apua muita kattoja aiemmin. Hallittu lumenpudotus on aina katolle paras ratkaisu. Meiltä saat niin lumiesteet kuin tiilikaton lumenpudotuksetkin ammattitaidolla tehtynä.

Tiilikaton lumiesteiden asennus tapahtuu omilla, tiilikatolle suunnitelluilla kiinnikkeillä. Useimmiten kiinnitys tapahtuu ruoteen yläpuolelle tarkasti asennettuun apupuuhun. Ruoteisiin lumiestettä ei tiilikatolla voi suoraan kiinnittää ja katetta on muutenkin suojeltava asennustöissä. Katteen tyyppi asettaa hieman erityisvaatimuksia mitä erilaisimpien kattotuotteiden asennuksiin ja tämän vuoksi suosittelemmekin aina, erityisesti tiilikaton tapauksessa kääntymään ammattilaisen puoleen. Meiltä saat aina oikeaoppisesti, tuotevalmistajien suosituksia noudattaen tehdyt asennukset. Katto pysyy kunnossa, lumiesteet pysyvät paikoillaan ja tuotetakuut pysyvät voimassa. Katto ja lumiesteet kaipaavat huolenpitoa jatkossakin, meillä esimerkiksi lumiesteiden kunnon ja kiinnitysten tarkistus kuuluu jokaiseen meiltä tilaamaasi kattotyöhön. Mikäli lumiesteissä jotain ongelmia ilmenee käyttövuosien kuluessa, jätämme siitä tiedon ja mahdollisesti tarjouksenkin, riippuen tietysti siitä millainen vika on. Vaikkapa kattotuotteen kiinnitysten kiristämisestä voimme sopia syyshuollon yhteydessä. Jos lumieste täytyy jostain syystä uusia kokonaan, se vaatii oman käyntinsä myöhemmin, kun olemme tilanneet sopivan lumiesteen ja varanneet työaikaa sen asennukselle.

Ainakin jyrkemmän mallinen huopakattokin vaatii lumiesteet

Kaikki huopakatteet ovat pinnoiltaan karheita, eikä lumi lähde kovin herkästi itsestään katolta alas. Kaikki huopakatot eivät siis lumiesteitä kaipaa tai ne pärjäävät melko kevyellä varustuksella lumiesteiden suhteen. Mitä loivempi katto, sen huolettomampi se huopakatteiden tapauksessa on katolta itsekseen tippuvan lumen tekemien tuhojen suhteen. Riski on ennemminkin päinvastainen, katolle pakkautuu kaikki taivaalta satava lumi eikä liiku sieltä mihinkään, paitsi ihmisvoimin tai sulamalla. Hallittu lumenpudotus voikin olla tasaisemmilla huopakattomalleilla tärkeämpi toiminto, kuin lumiesteiden asentaminen.

Lumi voi aiheuttaa ongelmia siis monin eri tavoin. Vaikka huopakatto on itsessään kevyt eikä se ole esimerkiksi ihan ensimmäisenä vaarassa notkahtaa niin kate voi alkaa lumikuorman vuoksi vuotamaan. Näin käy tyypillisimmin silloin, kun katto on jäänyt huoltamatta ja sen elinkaari on kääntynyt jo ehtoopuolelle. Katteen saumat alkavat aueta katteen jouston pikkuhiljaa hävitessä. Katteeseen voi tulla muitakin vaurioita, kuten kupruja, repeämiä ja kuoppia, joissa kaikissa piilee vuotoriski. Lumi lisää riskikertoimia katteen vaurioiden osalta. Painava lumikuorma pusertaa sulamisveden katteen jokaiseen syvennykseen ja koloon, piittaamatta siitä, onko siellä auki revennyt pullistuma vai aukeamaan lähtenyt katesauma. Tämä tilanne realisoituu usein juuri keväällä, kun katolla on paljon lunta ja se alkaa sulamaan. Tähän auttaa akuutisti vain katon lumenpudotus, pidemmällä tähtäimellä katteen kunnossapito on ratkaisu näihin ongelmiin. Huopakatteella syyshuolto on siis hyvin oleellinen kevättalven kattovuotojen ehkäisijä, varsinkin siinä vaiheessa, kun katolla alkaa käyttövuosia jo takana olemaan.

Katolta tippuvan lumen riski kuitenkin kasvaa katon jyrkkyyden noustessa myös huopakattojen osalta, tällöin rakennusmääräyksetkin puuttuvat jo asiaan. Kaikki 1:8 jyrkkyyden ylittävät katot vaativat ainakin minimimäärän lumiesteitä, joista rakennusmääräyksissä löytyy maininta kulkureittien ja talvikäytössä olevien pihan oleskelualueiden osalta. Mitä jyrkempi katto on, sitä suuremmaksi maan vetovoiman vaikutus muuttuu huopakatollakin. Lumi voi varsinkin sopivissa sääolosuhteissa tulla alas huopakatoltakin tehden tuhoa niin katolle kuin alas osuessaankin. Esimerkiksi palahuopakatteet vaativat aina hieman jyrkempää kattomallia, huopakatteita on myös mahdollista asentaa katoille hyvin vaihtelevissa jyrkkyyksissä. Osa huopakatoista siis ylittää rakennusmääräysten minimijyrkkyyden eikä sen jyrkkyyden ylittämisen jälkeen enää katteen tyyppiä katsotakaan, määräykset koskevat kaikkia kattoja.

Kuten kaikkien muidenkin vesikatteiden tapauksissa, myös huopakatoilla on omat asennusniksinsä niin lumiesteille, kuin muillekin kattotuotteille. Huopakatoilla käytämme erillisen asennuslevyn eli alusraudan tuomaa kiinnityspintaa apuna. Alusraudan käyttö estää kattovuotoja kattotuotteiden yhteydessä ja se auttaa kiinnittämään kovallekin rasitukselle joutuvat lumiesteet kunnolla kiinni. Oikea asennustapa auttaa pitämään katon kunnossa ja tuotteet kiinni katossa. Samalla sinulla pysyvät voimassa myös tuotevalmistajien tuotetakuut. Valmistajan asennussuositusten noudattaminen on keskeinen tekijä tuotetakuiden pitämiseksi voimassa. Jatkossa lumiesteiden ja katon kuntoa tulee tarkistaa ja ylläpitää riittävin toimin niin katon kuin tuotetakuidenkin näkökulmasta. Meiltä saat huopakatolle lumenpudotukset, lumiesteiden suunnittelun ja asennukset sekä kaikki tarvittavat huollot ja korjaukset koko katon käytön ajan. Toimimme näissäkin töissä avaimet käteen -periaatteella sekä kattavan työtakuun puitteissa.

Putkilumiesteestä lumiaitaan

Lumiesteitä löytyy moneen eri lähtöön ja esteet onkin hyvä valita kohteen mukaan. Putkilumieste on melko perinteinen, ensimmäisen polven moderni lumieste. Lumen puolesta haastavampiin kohteisiin voimme kuitenkin asentaa astetta järeämmät lumiaidat, jolloin suuretkin lumikertymät saadaan pidettyä asioissa. Lumiesteiden koko, malli ja sijoittelu olisikin hyvä miettiä aina kohteen mukaan. Esimerkiksi katon koko vaikuttaa siihen, kuinka suuria lumitaakkoja sinne voi kertyä. Suuremmilla katoilla tuhansien kilojen lumikuormat ovat mahdollisia eikä sellaisen massan liikkeelle lähtiessä heiveröisempi lumieste auta mitään. Autotallin katolle ei puolestaan tuhansia kiloja lunta mahdu. Katto on niin paljon pienempi ja vaikka lunta olisi metri, se ei saavuta sellaista kokonaismassaa, kuin vaikkapa laajan varastohallin tai muun isomman rakennuksen katto kerryttää.

Lumiaita on ihanteellinen ratkaisu varsinkin suurempiin kohteisiin, joissa lumen määrä on runsaslumisena talvena valtaisa. Tällöinhän katto vääjäämättä tarvitsee myös lumenpudotuksia, mutta lumi ei tule itsestään alas tuhoten kattoa ja jyräten kaiken mahdollisen alle jäävänkin. Erityisen tärkeitä kunnon lumiesteet ovat silloin, kun räystään alapuolella liikutaan. Vaikkapa harrastetiloissa ja työpaikoilla ei välttämättä ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, että lumi voisi tulla itsekseen turvallisesti alas. Myös kohteen korkeus on otettava huomioon, sillä mitä korkeampi kohde on, sitä enemmän alas tippuva lumi ehtii kerätä matkalla vauhtia ja lopputulos voi olla tuhoisa. Vaikkapa kerrostalon katolta tippuva lumi kiihdyttää vauhtiaan siihen hetkeen saakka, kun se iskeytyy alas maahan. Silloin voi vain toivoa, ettei mitään jää alle.

Me lähdemme suunnittelemaan ja toteuttamaan lumiesteitä aina kohteen vaatimusten ja erityispiirteiden mukaan. Huomioimme katon laajuuden, rakennuksen korkeuden sekä sijainnin ja alla mahdollisesti sijaitsevat kulkuväylät ja piha-alueet. Sama pätee pieniinkin kohteisiin, katon malli, vesikatteen materiaali, kattotuotteet sekä tietysti sinun toiveesi vaikuttavat siihen, kuinka rakennuksen lumiesteet toteutetaan ja mikä malli valitaan. Rakennusmääräyksien noudattaminen on osa meidän protokollaamme, se takaa sinulle huolettomat oltavat. Suunnitelmamme täyttävät aina rakennusmääräysten vaatimukset, jonka lisäksi voimme yhdessä suunnitella rakennuskohtaisesti parhaan ratkaisun. Se voi tarkoittaa vaikkapa lumiaidan valitsemista kevyempien putkilumiesteiden tilalle. Toteutamme lumiesteiden asennuksen täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella. Sinun tarvitsee vain ottaa meihin yhteyttä ja kertoa mahdollista toiveistasi töiden suhteen ja me huolehdimme kaikesta muusta. Suunnittelu, asennustyöt, katon tarkistus, tarvittavat työntekijät sekä kaikki työvälineet sisältyvät aina tarjoukseemme. Huolehdimme myös mahdollisten vanhojen lumiesteiden ja muun työssä syntyneen jätteen toimittamisesta kierrätykseen sekä työmaan huolellisesta siivouksesta. Kuten muissakin asennustöissä, meillä on kattava asennustakuu lumiesteille ja tämän takuun voisikin nähdä lupauksena alun perin hyvin tehdystä työstä. Sinulle on sekä helppoa että turvallista luottaa asennustyöt meidän käsiimme.

Saat meiltä lumiesteiden suunnittelun ja asennuksen niin kattoremontin yhteydessä kuin erillisasennuksinakin. Kattoremontti on luonteva hetki uusia kattoturvaa ja vaihtaa vaikkapa aikansa eläneet lumiesteet uusiin. Kaikille katoille on kuitenkin täysin mahdollista asentaa kattotuotteita myös erillisasennuksina muulloinkin, kuin kattoremontin yhteydessä. Voit tilata meiltä lumiesteiden ja muiden kattotuotteiden asennukset siis juuri silloin, kun itse haluat ja kattosi jotain tarvitsee. Teknisesti työ onnistuu kyllä, meidän pitkä työkokemuksemme ja kattoalan tuntemuksemme auttavat toteutuksessa.

Lumivahingot ja vakuutukset

Oletko tullut miettineeksi ikinä sitä, korvaako vakuutus, jos lumivahinko sattuu? Useinhan se tulee mieleen vasta, kun jotain on tapahtunut. Monille onkin järkytys, kuinka huonosti mikään vakuutusyhtiö korvaa lumen tekemiä vahinkoja. Yllätys voi olla sekin, että tämä niukka korvauslinja koskee niin katon kokemia vaurioita kuin sitäkin, että katolta alas tuleva lumi romuttaa auton tai runtelee jalankulkijaa. Jos lumi liittyy yhtälöön, on vakuutusyhtiöiden yleinen linja kylmänpuoleinen. Tämä on ikävä yllätys silloin, kun jotain sattuu ja vakuutusyhtiön linjan karuus paljastuu vasta vahingon jälkeen.

Kattotöiden ammattilaisena voisimmekin väittää, että oma aktiivisuus ja katon talvikunnosta huolehtiminen on hyvä vakuutus. Todella monilta lumeen liittyviltä tuhoilta on täysin mahdollista välttyä tai vähintäänkin minimoida ongelmia toimimalla itse aktiivisesti katon hyväksi. Tällöin tarvetta vakuutusyhtiön kanssa vääntämiseen ei usein edes pääse syntymään. Katon kunnosta huolehtiminen auttaa paljon ja se pätee moniin muihinkin ongelmiin, kuin pelkästään lumesta johtuviin vikoihin ja vaurioihin. Kun katto on kunnossa ja siellä säännöllisesti myös käydään, säästytään mittavilta vuodoilta ja laajoilta kattosaneerauksilta. Kunnossa oleva katto pärjää lumen tuhoja vastaan mainiosti, esimerkiksi huopakattojen kevättalviset vuodot, hajoavat läpiviennit ja usein myös katolta lumen vuoksi irtoilevat lumiesteet, sekä muut kattotuotteet on mahdollista välttää, kun kaikki käydään läpi syksyllä. Katon kunnossapito, säännöllinen tarkistaminen ja löytyneiden vikojen korjaaminen sekä tarvittavista huolloista ajallaan huolehtiminen kannattaa.

Toinen erityisen tehokkaasti juuri lumituhoihin vaikuttava huoltotyö on lumenpudotus. Jos katolle ja varsinkin räystäille kertyy jäätä, senkin pudottaminen ja sulattaminen kannattaa, tippuva jää on tuhoisaa alas tullessaan mutta runtelee myös sadevesijärjestelmää ja katetta. Kun katon lumenpudotus tehdään hallitusti ja suunnitelmallisesti sekä katto että elämä ja omaisuus alhaalla on turvassa. Lumenpudotukset kannattaa tilata ajoissa ja ennakoiden, kun lumitilanne lähitienoolla pahenee, syntyy yleensä ruuhkaa. Ei kuitenkaan ole mikään pakko odottaa sitä absoluuttisesti pahinta vaiheitta, katolta voi tiputtaa lumet silloin, kun sitä alkaa kertyä. Tämä voi hieman sääolosuhteista riippuen helpottaa myös jään muodostumista, koska lumenpudotuksen jälkeen katolla ei juurikaan ole sulakelin sattuessa sulavaa ja vettä tuottavaa lunta. Lumenpudotus kannattaa, vaikka lunta olisi vielä tulossakin. Kun lumihuippu saavutetaan, voi kyse olla parista päivästä, jonka kuluessa tilanne pahenee kriittiselle rajalle. Tämän jälkeen katto pettää ja lumimassat vyöryvät alas katolta. Ruuhkahuippu voi tarkoittaa sitä, ettei omalla alueella yksinkertaisesti saa samalle päivälle eikä seuraavallekaan lumenpudotusta, koska kaikki tarvitsevat sitä samaan aikaan. Tämän vuoksi ennakointi voi pelastaa oman katon. Välillä tyhjennetty katto ei edes ehdi päätyä niin pahaan ahdinkoon missään vaiheessa.

Koska vakuutusyhtiöiden linja lumituhoihin on sen verran karsas, on katosta huolehtiminen järkevä ja taloudellinen ratkaisu. Joskus vahinkoja sattuu, vaikka parhaansa yrittää, tällöin saat meiltä kyllä dokumentaatiot katon tuhoista sekä korjauspalvelut. Verkkosivujemme kautta voit hakea nopeasti turvallista rahoitusta katon laittamiseksi kuntoon auttoi vakuutusyhtiö tai ei. Mikäli lumen uhka ei ole näin konkreettisesti käsillä tai niskaan jo romahtanut, niin katon huolto ja lumenpudotus ovat paras parivaljakko lumituhojen ehkäisyyn ja kulujen minimointiin. Me hoidamme lumityöt, jäänsulatukset ja korjaustyöt aina vakaalla ammattitaidolla sekä takuutyönä. Asennamme myös takuulla toimivat ja pitävät lumiesteet sekä huollamme niitä jatkossakin katolla kuin katolla.

Suoritamme turvalliset ja kattoystävälliset lumenpudotukset

Palveluihimme lukeutuvat ammattilaisten tekemät lumenpudotukset. Lumieste estää tehokkaasti katon lunta tulemasta itsestään alas ja ihan syystä, katto voi vaurioitua vakavasti lumen tippuessa itsestään hirveällä ryminällä. Jopa tonnien lumitaakalla on hirvittävä voima, mukaan voivat lähteä tuuletusputket, piipuntyvipellitykset, rännit ja kattotuotteet. Puhumattakaan siitä, mitä kaikkea voi jäädä alle ja millä seurauksilla.

Tarjoamme ammattilaisen tekemiä lumenpudotuksia kaikkiin kohteisiin riippumatta siitä mikä rakennus tai kattotyyppi on kyseessä. Pudotamme lumet omakotitalon, maneesin, kerrostalon tai vaikka navetan katolta riippumatta siitä, mikä vesikate katolla on. Myös korkeat ja laajat tai muuten haastavat kohteet onnistuvat turvallisesti. Katon lumitöiden riskit sekä työn raskaus voivat tulla yllätyksenä, jos lähtee itse kokeilemaan lumenpudotusta. Osaamattomuuttaan on helppo vaurioittaa kattoa mutta mikä ikävintä, tapaturmariski on korkea. Ellei lumitöihin sopivaa suojavarustusta ja apua ole, emme suosittele kipuamaan itse ja varsinkaan yksin katolle. Alta lähtevä lumi, työn raskaus ja tippumisvaara ovat osa pelin henkeä. Osaamattomalle se voi olla vaarallista työtä. Katon lumenpudotuksessa on monta muistettavaa ja huolehdittavaa asiaa, se voi äkkiä ajateltuna tuntua helpommalta hommalta, kuin todellisuudessa onkaan.

Me suunnittelemme ja toteutamme kunkin kohteen lumen- ja jäänpudotustyöt sen tarpeiden mukaisesti. Töihin saapuvien lumenpudottajien määrä riippuu kohteen koosta ja vaativuudesta, meiltä onnistuvat suurimpien ja haastavimpienkin kohteiden lumenpudotukset. Suhtaudumme kohteeseen aina sen vaativalla vakavuudella. Työskentelyssä on aina käytössä asianmukainen henkilökohtainen suojavarustus ja putoamissuojaimet. Työskentely tapahtuu pareittain ja tarvittaessa sijoitamme alhaalle lumenpudotusta valvovan henkilön. Alhaalla oleva avustaja voi ohjata jalankulkijoita, autoja ja antaa katolle merkkejä, milloin lunta on turvallista tiputtaa alas, eikä ketään tai mitään ole ehtinyt livahtaa tiputusväylälle. Alhaalle levitämme tarvittaessa varotuskyltit, puomit ja muut esteet turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki tämä riippuu kohteesta. Jos alla kulkee kevyenliikenteen väylä, on siinä liikkujien turvallisuudesta ihan yhtä lailla pidettävä huolta. Omakotitalossa asia on yksinkertaisempi, kuin esimerkiksi keskellä kaupunkia sijaitsevassa kerrostalossa.

Tämän vuoksi kohteen mukaan tehty suunnitelma ja toteutus on aina paras ratkaisu. Kun lumenpudotus räätälöidään kohteen mukaan, vältytään helposti sekä turhilta ylimitoituksesta johtuvilta kuluilta että turhilta tapaturmilta laskuineen. Meillä kaikki kattotyöt räätälöidään muutenkin kohteen tarpeiden mukaan ja se on kustannustehokas tapa toimia oikeastaan missä tahansa työssä. Liian vähän työvoimaa ja sopimaton varustus kasvattaa työtuntien määrää ja nostaa tapaturmariskiä. Liikaa väkeä ja liian järeä varustus alkaa myös syömään tehoa hommasta, kun osa pyörii jaloissa eikä välineistö sovi kohteen tarpeisiin. Tämän vuoksi voimme kysellä tarkkojakin tietoja myös lumenpudotuskohteista. Työt tulevat hoidettua tehokkaasti, turvallisesti ja kattoystävällisesti yhdellä kertaa. Jos ränneissä on runsaasi jäätä, voimme samalla reissulla sulattaa rännit ja syöksyt. Mikäli katolla ja ränneissä on paikallinen jääongelma voimme samalla käynnillä selvittää myös mahdollisuuden katon lämpövuotoon, sekin on mahdollista laittaa kuntoon. Lämpövuodon ratkaiseminen ehkäisee jatkossa jään muodostumista ja laskee lämmityskustannuksia lämpöhävikin vähentyessä. Kokonaisvaltainen otteemme pätee myös talvikauden huoltoihin.

Kaikki kattoturva laadukkaasti asennettuna

Katon tyypistä riippumatta kaikilla katoilla on varusteita, jotka luokitellaan kattotuotteiksi. Osa näistä on lakisääteisiä, kuten seinätikkaat, joiden kautta pääsy katolle toteutetaan. Lisäksi esimerkiksi sadevesijärjestelmä on teknisistä syistä pakollinen lähes kaikissa kohteissa. Seinätikkaat ja sadevesijärjestelmä ovat vähimmäisvaatimus tuotteista, jotka katolle kuuluvat. Vesikatteen tyypistä riippumatta tietyn jyrkkyyden ylittäviä kattomalleja velvoittavat myös rakennusmääräysten pykälät. Pelastus- eli palotikkaat sekä lumiesteet kulkureittien ja talvikäytössä olevien pihan oleskelu-ja leikkipaikkojen kohdille kuuluvat näihin velvoitteisiin. Myös huoltoreitti katolla säännöllistä huoltoa vaativiin kohteisiin on löydyttävä. Näihin säännöllistä huoltoa katolla vaativiin kohteisiin lukeutuvat vaikkapa savupiippu ja aurinkopaneelit. Reitti voidaan tarvita myös mahdolliselle huoltoluukulle, mikäli kulku yläpohjaan on sitä kautta suunniteltu. Loivemmille kattomalleille kaikki varusteet eivät ole välttämättömiä, mutta käytännöllisyyden vuoksi voimme niihinkin asentaa laajemman varustelun.

Kattotuotteet kannattaa valita tapauskohtaisesti ja omiin tarpeisiin sopiviksi, esimerkiksi aurinkopaneelit ja kattoikkuna tuovat lisäarvoa asumiseen ja ne on hyvä suojata lumiestein turhien vaurioiden välttämiseksi. Vakuutusyhtiöt saattavat suhtautua nihkeästi varsinkin lumen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, jolloin yksittäisistä lumisteistä voi olla paljon hyötyä asennuskustannuksiin nähden. Kattotuotteiden kiinnitykseen on jokaiselle katetyypille olemassa omat välineet ja tekniikat. Tärkeää on asentaa ne alusta alkaen oikein ja tuotevalmistajan suosituksia noudattaen. Tämä menettely takaa valmistajan tuotetakuun toteutumisen siinä tapauksessa, että itse tuote olisi viallinen. Asennetut kattotuotteet ja niiden kiinnitykset on tarkistettava säännöllisesti ja tämä on näppärä hoitaa samalla, kun katto tarkistetaan muutenkin. Voimme korjata ja vaihtaa rikkoutuneita kattotuotteita ja kiinnityksiä tarpeen mukaan.

Rakennuksen omistajalla on vastuu katon turvallisuudesta esimerkiksi nuohoojan työskennellessä katolla. Tikkaat ja huoltosillat ovat tärkeitä välineitä katolla työskentelyn kannalta, ja siksi niistä kannattaa pitää ihan yhtä hyvää huolta, kuin itse katostakin. Asennamme myös muut kattoturvatuotteet katollesi. Lumiesteiden ohessa tarvitaan usein siis myös seinä- ja kattotikkaita ja kattosiltoja. Näiden osalta puhutaan usein katon huoltoreiteistä, sillä rakennusmääräyksissä käytetään tämän tyyppistä sanastoa. Huoltoreitti on kyllä kuvaava nimitys, sillä katolla on tarve lähinnä huolto- ja korjaustöissä käydä ja se on oikeastaan ainoa syy tikkaiden ja huoltosiltojen asennuksiinkin. Tikkaat ja huoltosillat tekevät katolla liikkumisesta helpompaa ja turvallisempaa katolla eri syistä työskenteleville ihmisille. Monissa tapauksissa myös katto säästyy vahingoilta, kun työntekijä käyttää tikasta tai huoltosiltaa sen sijaan, että kävelisi suoraan katteen päällä, varsinkin jyrkemmällä lappeella se on vaikeaa katteen tyypistä riippumatta.

Suunnittelemme ja toteutamme täysin kohteen mukaiset turvavarusteet ja muut tarvittavat kattotuotteet. Noudatamme aina oikeaoppista asennustapaa ja tuotevalmistajien suosituksia, jolloin tuotteet pysyvät hyvin katossa kiinni mutta myös tuotetakuut pysyvät voimassa. Laadukas asennus takaa turvallisen katon niin lumen kuin katolla työskentelynkin varalle. Koska toimimme kattavan asennustakuun puitteissa, kaikki kannattaa tehdä kerralla viimeisen päälle hyvin. Asennuksissa on aina avaimet käteen -lupaus, eli sinulle helpoin mahdollinen operaatio asennuttaa vaikkapa huoltoreitti, sadevesijärjestelmä tai lumiesteet. Riittää kun otat meihin yhteyttä, hoidamme loput! Kustannustehokasta, turvallista ja nopeaa palvelua luvassa.

Scroll to Top