KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Peltikaton aluskate asennettuna ja takuulla toimivana ratkaisuna

Asennuta meillä peltikaton aluskate ja saat varmasti toimivan katon rakennukseesi. Käytännössä kaikki peltikatot tarvitsevat aluskatteen, myös erittäin vesitiivis, vuotovarma ja kestävä konesaumakattokin. Suurin osa peltikatoista voi päästää hieman kosteutta läpi vaikka ne olisivat ehjiä ja hyvin tehtyjäkin. Ne on suunniteltu toiminaan yhdessä aluskatteen kanssa. Esimerkiksi silloin, kun katolla oleva lumi keväällä sulaa kovan lumikuorman paineen alla tai tuuli puskee vettä valumasuunnan vastaisesti, voi vesikatteen liitoskohdista tai harjalta päästä hieman kosteutta tihkumaan katteen alle. Näin voi käydä, vaikka katto on ehjä ja hyvin tehty. Peltikaton aluskate on sangen tärkeä myös kondenssiveden vuoksi. Ilmankosteus tiivistyy katteen pinnalla, myös alapinnalla takaisin vedeksi ja jäähtyessään se muodostaa pisaroita, jotka tippuvat lopulta alas. Jos vesikatteen alta löytyy aluskate, vesi tippuu sen päälle ja valuu alas, kuten kuuluukin. Ellei aluskatetta löydy, vesi tippuu suoraan katon rakenteisiin ja eristeisiin aiheuttaen nopeasti kosteusvaurioita kattoon.

Me suunnittelemme ja toteutamme kaikkiin kattoihin toimivan aluskatteen pitkän kokemuksen tuoman ammattitaidon turvin. Peltikatolla se on hyvin oleellinen osa toimivaa kattoa. Peltikaton aluskate muodostaa yhdessä tuuletusrimojen ja ruodelaudoituksen kanssa katon alusrakenteet. On tärkeää, että aluskate asennetaan oikein ja oikeaan väliin kattorakenteissa. Aluskatteen paikka on pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen välissä ja sen alapuolinen tila on kokonaan tuulettuva. Tämä tarkoittaa sitä, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti katteiden välissä harjalta räystäälle. Räystäiltä löytyvät tuuletusaukot ja harjalla on riittävä ilmanvaihto. Lisäksi aluskatteen asennussuunta on oltava sellainen, ettei vesi pääse valumaan katekaistaleiden väliin. Tyypillisesti asennus totutetaankin räystäältä harjalle, katekerrokset riittävästi toistensa reunojen yli limitettynä, jotta lopputulos on takuulla vedenpitävä. Aluskatteen tapauksessa asennus vaatii kuitenkin huolellisuutta myös siinä, että kate tulee oikein päin ja oikealle kireydelle.

Peltikattoon asennetaan kattokohtaisesti sopivin, eli kondenssisuojattu tai hengittävä eli ns. diffuusioavoin aluskate, oikean tuotteen valinta on yksi osatekijä toimivat katon toteutuksessa. Aluskatteen tyyppi vaikuttaa siihen, kuinka se poistaa kosteutta. Me mietimme kattoa aina yksilönä, tarvittavat toimenpiteet mutta myös tekniset ratkaisut ja oikeat materiaalivalinnat ovat aina kattokohtaisia. Näin ollen myös aluskate valitaan aina katon mukaan.

Kondenssisuojattu aluskate on perinteisempi, pidempään markkinoilla ollut aluskatuote. Se sopii parhaiten rakennuksiin, joista katon alta löytyy kylmä ullakko. Kondenssisuojattu aluskate vaatii tehokasta katon tuuletusta, koska sen toiminta perustuu katteen alapinnan nukkapintaan kondensoituvan kosteuden haihtumiseen. Kondenssisuojattu aluskate on vedenpitävä molempiin suuntiin. Ns. diffuusioavoin aluskate eli hengittävä aluskate toimii hieman eri tavalla, se päästää kosteutta höyryn muodossa alhaalta ylöspäin läpi. Vesikatteen suunnasta tuleva kosteus ei kuitenkaan pääse läpi vaan jää aluskatteen päällä valuen ja haihtuen siitä pois. Molemmat aluskatteet ovat siis oikein päin asennettuina vesitiiviitä ylhäältä päin tulevaa kosteutta ajatellen. Ongelmia voikin syntyä silloin, jos aluskate asennetaan vahingossa tai osaamattomuutta nurinpäin. Meillä kaikkiin aluskatteen asennukseen liittyviin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota. Onnistunut aluskatteen asennus vaatii sitä, että kaikki yksityiskohdat laaditaan huolella. Myös läpiviennit ja jiirirakenteet ovat aluskatteen osalta ratkaisevan tärkeitä.

Peltikaton aluskate asennetaan toimestamme aina avaimet käteen -palveluna ja takuutyönä. Kun kattosi kaipaa kunnossapitoa, korjauksia tai remonttia niin saat meidät kiinni monin eri tavoin. Voit täyttää tarjouspyyntölomakkeen, lähettää sähköpostia tai soittaa. Kartoitamme toiveesi ja tarpeen mukaan käymme tutkimassa myös kattosi kunnon tarkan työsuunnitelman ja paikkaansa pitävän tarjouksen laatimiseksi. Katon tarkistus kuuluu jokaiseen meiltä tilaamaasi kattotyöhön muutenkin, sisältäen aluskatteen sekä vesikatteen kaikkine yksityiskohtineen. Tutkimme kattotuotteet ja sadevesijärjestelmän sekä katon yläpohjan. Mikäli muiden kattotöiden ohessa tehty tarkistus paljastaa korjaustarpeita, jätämme korjausehdotuksen tarjouksen kera. Meillä teetetyt kattotyöt oikeuttavat hyvin monissa tapauksissa kotitalousvähennyksiin omassa verotuksessa. Tarvittaessa voit hakea verkkosivujemme kautta rahoitusta kattotöiden teettämiseen.

Peltikaton aluskate

Väärin asennettu peltikaton aluskate on riski

Aluskate on katon osa, josta löytyy kaikkineen ehkä eniten asennusvirheitä. Aluskatteessa on monta asiaa, jotka voivat mennä vikaan varsinkin kiireessä tai heikommalla osaamistasolla. Asennusvirheet voivat kuitenkin olla katolle kohtalokkaita, joten helpoimmalla pääsee, kun teettää työn jo alun perinkin osaavalla ammattilaisella. Meillä aluskatteen asennus toteutuu aina täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella, huolehdimme aivan kaikesta mitä kattotyö vaatii, kunhan olet kertonut omat toiveesi ja ajatuksesi katon suhteen. Avaimet käteen -palvelun lisäksi meidän aluskatetöissämme on aina voimassa myös hyvä työtakuu. Sen voisikin nähdä takuuna alun perinkin hyvin tehdystä työstä.

Peltikaton aluskate vaatii onnistuakseen muutamia oikein tehtyjä työvaiheita. Aluskatteen valinta katon mukaan on hyvä tapa toimia, mutta kaikkein sopivimman tuotteen valintaakin tärkeämpi seikka on se, että aluskate ylipäätään muistetaan kattoon asentaa. Tämän lisäksi aluskatteen asentaminen oikein päin on katon teknisen toimivuuden kannalta hyvin oleellista. Suurin osa aluskatteista on kummaltakin puolelta erilaisia ja niiden toiminnan kannalta on oleellista, että oikea pinta on päällä. Mikäli katon tuuletus on oikein hyvin järjestetty, voi aluskate väärin päinkin selvitä työstään varsinkin katon ollessa vielä uusi. On kuitenkin olemassa melkoinen riski katon kosteusvaurioihin, jos varsinkin diffuusioavoimen aluskatteen diffuusiopinta tulee ylöspäin. Tällöin vesi pääsee yläpohjaan, mutta ei yläpohjasta katteiden väliseen tuuletustilaan. Helppo ymmärtää, että tällaisessa tapauksessa ongelma on yläpohjaan pääsevä vesi.

Aluskatteen asennuskireys on myös tärkeää sen toimivuuden kannalta. Liian tiukka aluskate voi revetä ja johtaa vettä kattoruoteisiin, jolloin käsillä voi olla lahovaurioita katon puurakenteissa. Repeillyt aluskate voi tietysti aiheuttaa laajempiakin kosteusvaurioita kattoon. Jos aluskate on liian löysällä, se roikkuu varsinkin lämpölaajenemisen myötä, vettä voi kertyä pusseiksi katteen pinnoille ja tällöinkin kosteutta voi päätyä ruoteisiin. Eli sekä liian kireä, että liian tiukka aluskate on ongelmallinen, oikea asennuskireys takaa katteen toimivuuden myös katon lämpöeläessä.

Aluskatteen asennuskireyden lisäksi muutkin seikat vaikuttavat sen toimivuuteen. Asennussuunta, aluskatekerrosten limittäminen ja asennuksessa mahdollisten vaurioituneiden katepalojen vaihto heti ehjiin ovat tärkeitä vedenpitävyyden kannalta. Aluskate voi vaurioitua asennusvaiheessa ja pienimmätkin vauriot voivat aiheuttaa myöhemmin isoja ongelmia. Mikäli naulaimen naula lävistää katteen tai peltilevyn terävä kulma nirhaisee aluskatteeseen viillon, korjaamme tilanteen ennen vesikatteen asennusta. Tällaiset ongelmat on helpointa ratkaista katon asennusvaiheessa, kuin korjata jälkikäteen, aluskatteen korjaaminen on hieman työlästä, joten kaikki havaitut virheet kannattaa kyllä korjata jo asennusvaiheessa, jos niitä katteeseen pääsee syntymään.

Hyvin oleellisia aluskatteen yhtenäisyyden kannalta ovat myös läpivientien ylösnostot ja tiivistykset. Jiirienkin asentaminen vaatii keskittymistä, katekerrokset täytyy limittää riittävästi jiirin kohdalla molempien lappeiden suunnalta, jotta aluskate kestää ja pitää vettä kaikkien sitä rasittavien luonnonvoimien alaisuudessakin.

Me laadimme jiirit ja kaikki läpiviennit erityisellä huolella. Läpiviennit tiivistämme asiankuuluvilla tiivistekappaleilla, aluskatteiden riittävillä ylösnostoilla sekä erilaisilla suojapellityksillä, jotka vielä vesikatteen tasolla suojaavat läpivientiä. Vaikkapa savupiipuissa käytämme piipuntyvi- ja pystypellityksiä läpiviennin ja aluskatteen vedenpitävyyden takaamiseksi. Mikäli läpivientien ylösnostot jäävät tekemättä, aluskatteen yhtenäisyys on mennyttä eikä se aja asiaansa, kuten on tarkoitus. Aluskatteen toimivuus onkin useamman tekijän summa ja kun kaikki yksityiskohdat on huolella laadittu, toimii katto kuten kuuluukin. Meillä on pitkä osaaminen kaikkien peltikattojen ja niiden aluskateratkaisujen asennuksista. Voit luottaa aluskatetyöt hyvällä työtakuulla meidän käsiimme ja saat takuulla toimivan sekä pitkäikäisen katon.

Scroll to Top