KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Peltikatto vuotaa, Kattokorjaus Pro paikkaa

Tarvitaan osaavaa paikkaajaa, kun peltikatto vuotaa. Kattokorjaus Pro:lta saat sellaisen kaikkiin paikkaustöihin. Peltikaton vuoto voi johtua useista eri syistä. Ihan kaikilla katoilla katetyypistä riippumatta vuotoja aiheuttavat hajonneet tai alun perinkin väärin tehdyt läpiviennit ja jiirit. Myös savupiippu voi vuotaa, samoin puuttuva harjatiiviste. Peltikattoon voi ajan kuluessa tulla reikiä ruostumisen vuoksi, ja hyvin yleisiä vuotokohtia ovat peltien kiinnityskohdat sekä hävinneiden kiinnikkeiden jättämät reiät. Lisäksi peltikatto voi vuotaa rakennus- ja asennusvirheiden vuoksi. Katolta irronneet kattotuotteetkin aiheuttavat kattovuotoja, jos kate hajoaa. Varsinkin peltikatolla itsestään katolta liikkeelle lähtevät lumikuormat voivat tehdä monenlaista tuhoa, joista voi syntyä myös vuotokohtia kattoon.

Kun peltikatto vuotaa tai edes epäilet vuotoa mahdolliseksi, kutsu meidät apuun. Tutkimme kattosi, paikallistamme vuotokohdan ja korjaamme kattosi vaurion edellyttämässä laajuudessa. Silloin kun kattovuoto on ehtinyt aiheuttaa kosteusvaurioita katon alapuolisiin rakenteisiin, on kattoa kunnostettava myös niiltä osin. On tärkeää korjata vuotokohta ja lopettaa vuoto, mutta veden tekemiin tuhoihin on aina syytä kiinnittää myös huomiota. Me tarkistamme kattosi huolellisesti eivätkä katon kärsimät vauriot jää huomaamatta ja korjaamatta. Näin selviät myös uusilta myöhemmiltä ongelmilta, jotka sama jo ratkaistuksi luultu vika voisi aiheuttaa. Jos vuoto on ollut pientä ja paikallista, katon tuuletus toimii ja kaikki on muutenkin kunnossa riittää yleensä pelkän vuotokohdan korjaaminen. Silloin kun vesi on ehtinyt imeytyä katon rakenteisiin ja eristeisiin, täytyy niiden kunto kartoittaa. Jos rakenteissa on lahovaurioita tai näkyvillä on hometta, täytyy pilaantunut materiaali vaihtaa kuivaan ja ehjään. Samalla kun tutkimme ja kunnostamme yläpohjaa, tarkistamme myös aluskatteen toimivuuden. Kun peltikatto vuotaa ja vettä on päässyt yläpohjaan, on sen täytynyt ohittaa vesikatteen lisäksi myös aluskate tavalla tai toisella.

Kun peltikatto vuotaa, saat meiltä tarvittavat korjaukset avaimet käteen -palveluna ja takuutyönä. Nämä perusasiat pätevät kaikissa kattotöissä, joita teemme. Kun kattosi kaipaa korjausta, huoltoa tai vaikkapa remonttia kaipaa, sinun tarvitsee vain ottaa meihin yhteyttä ja me huolehdimme lopusta. Tarjoukseemme sisältyvät aina osaavat tekijät ja kaikki työvaiheet tilanteen kartoituksesta tarviketilauksiin ja toteutukseen, unohtamatta myöskään loppusiivousta ja työssä syntyneiden jätteiden asianmukaista hävitystä. Lisäksi meidän palveluumme sisältyvät kaikki tarvittavat työvälineet perus työkaluista erikoisvälineisiin ja isompiinkin työkoneisiin, jopa henkilönostimeen tai nosturiautoon asti, jos niitä tarvitaan.

Kun peltikatto vuotaa tai havaitset mitään muita korjaus- ja huoltotarpeita, pyydä apuun Kattokorjaus Pro. Yhteydenotto onnistuu nopeasti ja varmasti niin sähköpostilla kuin tarjouspyyntölomakkeella tai soittaenkin. Mahdolliset kuvat katon ongelmista voit helposti liittää sähköpostiin ja tarjouspyyntölomakkeelle, ne palvelevat sinua kellon ympäri, kaikkina vuoden päivinä. Kartoitamme katon tilanteen sekä sinun toiveesi kattosi töiden suhteen. Joissain tapauksissa, varsinkin isompia kattotöitä suunnitellessa on tarpeen käydä tarkistamassa katon kunto jo tarjouspyyntövaiheessa. Pienemmissä kattotöissä ja akuuteissa vuototapauksissa me suoritamme katon kuntokartoituksen töihin saapuessamme. Tällöin jätämme korjausehdotuksen ja tarjouksen löytyneitä muista korjaustarpeista käyntimme yhteydessä. Katon tarkistus kuuluu jokaiseen tekemäämme kattotyöhön automaattisesti. Tilaustöiden yhteydessä se on ilmainen. tarkistus sisältää vesikatteen läpivienteineen, jiireineen ja kiinnikkeineen. Tarkistus kattaa myös kattotuotteet ja sadevesijärjestelmän. Aina kun yläpohjaan on mahdollista päästä, tarkistamme myös sen tilanteen.

Kun teetät meillä katon korjauksia, huoltoja tai vaikkapa kattoremontin, muista hakea teettämästäsi työstä kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi. Tarvittaessa rahoitusta voit hakea verkkosivujemme kautta, varsinkin yllättävissä ja isommissa korjauksissa ja remonteissa luotettava rahoitus on usein tarpeen.

Peltikatto vuotaa

Peltikaton vuodon osasyyllinen on tavallisesti puutteellinen tai vaurioitunut aluskate

Kun peltikatto vuotaa tai siinä ilmenee muita kosteusongelmia, on syytä perehtyä vesikatteen ohessa myös aluskatteen tilanteeseen. Sieltä löytyy usein osasyyllinen, ellei jopa itse pääsyyllinen katon kosteudensäätelyn vaikeuksiin. Suurinta osaa peltikatoista ei ole edes suunniteltu itsessään täysin vedenpitäväksi, vaan vesikate tarvitsee parikseen toimivan aluskatteen. Myös niillä peltikatoilla, jotka ovat äärimmäisen vedenkestäviä, aluskate tarvitaan. Kaikkein vesitiiviimmätkin peltikatot, eli kone- ja lukkosaumakatteet tarvitsevat aluskatteet, sillä pellillä ja tiilikatteella on taipumus kondensoida ilmankosteutta. Höyrystynyt ilmankosteus siis tiivistyy katteen pinnalla takaisin vedeksi ja voi ilman aluskatetta aiheuttaa kosteusvaurioita katon rakenteisiin sekä eristeisiin. Aluskatetta tarvitaan siis myös katteen kondensiotaipumuksen vuoksi, lisäksi aluskate auttaa haihduttamaan rakennuksen sisältä kohoavaa kosteutta.

Aluskate voi siis olla katon kosteusongelmien osatekijä. Aluskate on mahdollista unohtaa tekovaiheessa katosta kokonaan, se voi myös hajota ajan kuluessa. Aluskateongelmia ilmenee kuitenkin erityisesti asennusvirheiden vuoksi. Aluskatteen asennus ei sinänsä ole vaikeaa mutta siinä on monta muistettavaa asiaa ja harjaantumaton tai piittaamaton tekijä voi helposti unohtaa jotain. Aluskate täytyy valita ensinnäkin kohteen mukaan ja asentaa oikein päin, oikeasta suunnasta riittävästi limittäen. Aluskatteen asennuksen tavallisimpiin virheisiin lukeutuvat asennusvaiheessa rikkoutuneen aluskatteen korjaamatta jättäminen, jos naulaimen naula tai vaikka vahingossa jalka menee katteesta läpi, täytyy tilanne korjata tekovaiheessa. Asennettaessa hajonnutta aluskatetta ei peitetä vesikatteen alle, se nimittäin alkaa kummitelemaan hyvin nopeasti kattovuodon muodossa. Myös väärä asennuskireys aiheuttaa herkästi ongelmia, liian kireällä oleva aluskate repeää helposti ja liian löysällä se voi muodostaa pusseja, joihin kertyy vettä. Myös erilaiset poimut tulee oikaista asennusvaiheessa sillä ne voivat ohjata vettä esim. ruoteisiin.

On kuitenkin mahdollista, että myös läpiviennit pettävät ja kosteus pääsee sisään kattorakenteisiin ja eristeisiin juuri läpiviennin kautta. Aluskatteen ylösnostot ovat oleellinen osa aluskatteen vesitiiveyttä, ne ovat myös kohtia, joissa asentajan huolellisuus ja ammattitaito punnitaan. Asennusvirheet ovat tavallisia koska riittävien ylösnostojen ja läpivientien tiiveyden varmistamisen merkitystä ei aina ymmärretä. Ylösnosto siis tarkoittaa aluskatteen reunoja, jotka nostetaan vesitiiviisti ylöspäin läpiviennin ympärillä, läpivienti viimeistellään hieman sen luonteesta riippuen esimerkiksi tiivisteosalla tai pellityksellä. Me huolehdimme aina ylösnostoista sekä tarvittavista muista tiivistyksistä ja näin voimme taata, ettei vettä pääse läpiviennin kautta sisään. Läpiviennit voivat kuitenkin vuosien saatossa kulua ja hajota, varsinkin lumen ja sulamisveden vuoksi, joten niiden kunnosta on hyvä huolehtia säännöllisesti. Meillä esimerkiksi läpivientien ja aluskatteen kuntokartoitus sisältyy kaikkiin käyntikertoihimme.

Aluskatteen korjaaminen on haasteellista ja siihen työhön ei kannata omin päin ryhtyä, ellei ole hyvää kokemusta kattoalan töistä omasta takaa. Kaikkia aluskatteen vaurioita ei ole mahdollista korjata pitkäkestoisesti. Joitain aluskateongelmia on kuitenkin täysin mahdollista korjata, joten tilanne vaatii aina huolellisen katon tarkistuksen ja kattokohtaisen toimintasuunnitelman laatimisen. Pitkäaikaisiksi suunnitellut aluskatteen korjaukset on tehtävä ylhäältä, vesikatteen suunnalta. Yläpohjasta ikään kuin alakautta tehdyt korjaukset yleensä ovat hätäratkaisuja vaikkapa aluskatteen reiän tukkimiseksi ja vuodon tyrehdyttämiseksi. Myös läpivientien ongelmat ratkomme ensi sijassa yläkautta, mutta yläpohjan tarkistus on aina erinomainen tapa edetä vuotokorjauksissa.

Laajoissa aluskatteen ongelmissa voi olla tarpeen tehdä kattoremontti. Ainakin silloin kun katolla on jo oma historiansa ja kosteusongelmat piinaavat, voi kattoremontti olla ratkaisu rakennuksen pelastamiseksi. Meiltä saat osaavan ammattilaisen avun kaikkiin aluskatteenkin korjaustarpeisiin. Lähestymme tilannetta kattokohtaisesti parhaan ratkaisun löytämisen kautta.

Yläpohjan kosteusongelmissa kondenssivesi ja tuuletuksen puutteet riittävät aiheuttamaan päänvaivaa

Peltikaton tapauksessa katon ei tarvitse varsinaisesti edes vuotaa, kun kosteusongelmia on mahdollista ilmaantua. Toisinaan katon huolellisinkaan tarkistus ei tuota yhtään havaintoa ylhäältä tulevista vuodoista, ei läpivienneissä, jiireissä, katteen saumoissa tai missään muuallakaan. Tällöin on syytä ryhtyä epäilemään muita kosteuden lähteitä, kuin varsinaisia reikiä katossa. Koska pelti kondensoi ilmankosteutta voimakkaasti, on aluskatteen ja tuuletuksen tehtävä keskeinen. Esimerkiksi riittämätön tuuletus kastelee yläpohjan yksinäänkin pellin pintaan tiivistyvän ilmankosteuden vuoksi.

Kosteutta yläpohjaan voi päästä myös rakennuksen sisältä. Mikäli välikaton höyrysulut ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan, ongelmia on takuuvarmasti luvassa. Asuintilojen heikko ilmanvaihto tai jollain tapaa myös poikkeava käyttö, joka tuottaa tavallista runsaammin kosteutta rakennuksen sisälle voivat johtaa höyrypakoon kohti kylmempää yläpohjaa. Lämpö nousee luontaisesti ylöspäin. Varsinkin silloin, kun katossa on ns. kylmäsilta, lämmin ilma oikein imeytyy ylöspäin ja tilalle tulvii kylmää ilmaan. Asuintilasta liika kosteus voi poistua niin tehokkaasti, ettei mitään ongelmaa ymmärrä edes epäillä. Lämpimän, kostean ilman päätyessä yhä kauemmaksi lämmön lähteestä se tietysti jäähtyy ja höyrystynyt vesi alkaa tiivistyä takaisin nestemäiseen muotoon. Viimeistään kohdatessaan aluskatteen -tai peltikakatteen höyry tiivistyy katteen alapintaan vesipisaroiksi.

Jos katon tuuletus on riittävä kosteusmäärään nähden, vesi haihtuu vaihtuvan ilman mukana taivaan tuuliin. Ellei ilma kierrä tarpeeksi tehokkaasi katteiden välissä ja yläpohjassa, vesi kertyy yhä suuremmiksi pisaroiksi. Sitten se sataa alas, kun ei jaksa enää kasvavien pisaroiden muodossa pidellä kiinni pinnasta, johon on päätynyt. Vesi voi kirjaimellisesti sataa eristeisiin ja puurakenteiden päälle ja imeytyä sinne. Hyvin nopeasti on käsillä eritasoisia kosteusvaurioita, jotka voivat johtaa lopulta laho- ja homevaurioihinkin, ellei tilanteeseen puututa aiemmin. Vastaavasti kosteus voi tiivistyä esimerkiksi yläpohjan eristämättömien tuuletusputkien pinnoille ja aiheuttaa kosteustuhoja itse katon eristeisiin.

Kaikki nämä ongelmat on mahdollista ehkäistä ennalta hyvällä suunnittelulla ja oikeaoppisella toteutuksella. Jos vahinko on jo päässyt syntymään niin me voimme ratkaista ongelmat puolestasi. Katon tuuletusta voimme parantaa, asuintilojen kosteudenhallintaa parannella ja lisäksi voimme asentaa höyrysulut välipohjaan. Voimme eristää tuuletusputket ja korjata kylmäsillat ratkoen monimutkaisetkin ongelmavyyhdet lopullisesti niin, että sinä pääset eroon katon ongelmista pitkäksi aikaa.

Joskus ongelma on siinä, että aluskate on asennettu väärinpäin. Aluskatteen kanssa on oltava tarkkana, jotta se on oikealla kireydellä. Ihan yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että se tulee oikein päin. Aluskate toimii joko niin, että se päästää kosteutta läpi toiseen suuntaan. Tällöin on tärkeää, että kosteus pääsee haihtumaan rakennuksen sisältä ulospäin eikä päinvastoin. Myös silloin kun kate on täysin vesitiivis, katteen asentaminen oikeinpäin on tärkeää sen toimivuuden kannalta. Nukkainen sisäpinta kerää tehokkaasti kosteutta eikä vesi pisaroidu samalla tavalla, kuin kiiltävällä pinnalla. Kiiltävä liukas pinta päällä valuttaa veden tehokkaasti katteiden välisessä tilassa räystäälle ja pois rakennuksen yhteydestä. Jos nukkapinta on päällä ja kiiltävä pinta alla, lienee helppo arvata kuinka tehokkaasti vesi nukkapinnalta valuu ja kiiltävään pintaan kertyy pisaroiksi ja tippuu hyvin herkästi alas eristeisiin. Jos tuuletus on oikein hyvä kaikki muuten kunnossa, voi väärinpäin asennettu aluskate selvitä työstään, mutta kosteus ja ongelmat alkavat kasaantua hyvin nopeasti, kun yksin asia menee vikaan.

Peltikatteen reikien paikkaus on vain ensisuojaustoimi

Peltikatteeseen syntyneen reiän paikkaaminen on usein vain väliaikainen ratkaisu, sillä pitkään kestäviä paikkauksia on vaikeaa peltiin tehdä. Pelti ei onneksi reikiinny ihan tuosta vain sellaisista kohdista, ettemme keksisi ratkaisua. Voimme korjata helposti esim. kiinnikkeiden reikiin liittyvät ongelmat isommalla ruuvilla ja ruuvintiivisteellä. Myös kohonneet peltien reunat saamme kiinnityksillä yleensä kuntoon, eikä katteen saumoista pääse vettä sisään sen jälkeen. Hyvin tavalliset jiirien ja läpivientienkin vuodot pystymme laittamaan kuntoon ja tarpeen vaatiessa pystymme kunnostamaan kattoa myös läpivientien ympäriltä, jos vaikkapa savupiipun ympäristöön on päässyt syntymään vuodon vuoksi lahovaurio. Eli hyvin kattokohtaisesti tehdyt, vain tarpeen vaatimat korjaukset ja laadukkaisiin materiaaleihin sekä korkeatasoiseen työnjälkeen panostava tiimimme ratkaisevat sinun kattomurheesi tehokkaasti.

Silloin kun itse peltiin syystä tai toisesta syntyy reikä, korjausmahdollisuudet on kartoitettava aina tapauskohtaisesti. Pellin paikkaaminen on hyvin vaikeaa toteuttaa niin että paikkausta voisi pitää pitkäaikaisratkaisuna. Peltiin ei voi tehdä huopakaton tavoin massausta tai paikkapalaa vanhan katteen päälle. Paikkaus onnistuu mutta sen voi jättää paikoilleen vain rajatuksi ajaksi, jonka jälkeen vuotoriski on jälleen käsillä. Me voimme tehdä ensisuojauksen paikkaamalla vaikka ruosteen puhki kuluttama kohdan tai katolta irronneen kattotuotteen jättämän aukon, kunnes katon suurempi korjaus on mahdollinen. Näin voimme tehokkaasti välttyä kattovuodon aiheuttamilta lisävaurioilta.

Peltikattoa on mahdollista korjata esimerkiksi vaihtamalla vaurioitunut pelti uuteen. Näin toimimme usein mm. silloin, kun vaurio on paikallinen mutta katto on muuten täysin käyttökelpoinen. Peltikatolla hyvin paikallisia vaurioita voivat aiheuttaa mm. myrskytuhot, kuten katolle kaatunut puu tai lumen mukana katolta irronneet kattotuotteet. Kovin montaa kattopeltiä ei kannata irrottaa ja vaihtaa eli jossain vaiheessa on parempi vain kääntää kurssi kattoremontiksi. Näin suosittelemme varsinkin silloin, kun katto on jo parhaat vuotensa nähnyt ja ongelmia riittää.

Varsinkin kauttaaltaan ruosteen riivaama ja monesta kohtaa vuotava kate on kustannustehokkainta ja turvallisinta vaihtaa kokonaan uuteen. Lopulta se voi olla jopa edullisempi ratkaisu, kuin ryhtyä mittaviin korjauksiin, jossa ruoste poistetaan, peltejä ja kiinnikkeitä vaihdetaan ja sitten katto täytyy vielä huoltomaalata. Huoltomaalaus on tietyssä mielessä helppo tapa uudistaa peltikatteen sääsuoja ja varsinkin ruostesuoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että mitä heikommassa kunnossa katto on, sitä massiivisemmat pohjatyöt tarvitaan. Sitä kalliimpi, mutta myös epävarmempi lopputulos on, mitä huonompikuntoista kattoa yritetään näin huoltaa. Huoltomaalaus antaa parhaan vastineen rahoille, kun se tehdään ajoissa eikä sekään ratkaise itsessään jo kattoon syntyneitä reikiä. Ne täytyy hoidella vielä erikseen. Eli on tapauksia, joissa suosituksemme on vaihtaa koko vesikate ja näin saada rakennus takuulla suojaan.

Meiltä saat kokeneen peltisepän hoitamaan kaikki peltikattosi työt. Väliaikaispaikkaukset, uuden peltikatteen asennukset ja peltikattoremontit. Huolehdimme myös erilaisten kattovaurioiden korjauksista, yksittäisten peltilevyjen vaihtamisesta uusiin ja ehjiin. Kattopeltiseppämme viimeistelee kattosi mm. piipunpellityksin ja -hatuin, saat myös jiiripellit ja seinällenostopellit sekä muut suojaukset vaikkapa mittatilaustyönä, ellei valmiina löydy sopivia.

Peltikatto vuotaa kiinnittimen reiästä

Varsinkin profiilipeltikatteet ruuvataan kiinni katon puisiin ruoteisiin. Jokaisen kiinnittiminen kohdalle katteeseen tulee siis reikä. Ongelmaa ei ole niin pitkään, kun kiinnitin on paikoillaan ja ehjä. Ongelmia alkaa syntyä siinä vaiheessa, kun kiinnitin kohoaa, irtoaa tai sen tiivisteosa hajoaa ja häviää. Tällöin kiinnittimen kohtaan syntyy vuotokohta. Yksittäinen ruuvinreikä on hyvin pieni vuotokohta, mutta hyvin yleinen tapahtumakulku on sellainen, että kiinnittimiä irtoaa pikkuhiljaa kasapäin. Varsinkin vanhanaikaiset katenaulat pumppautuvat ylös ja irtoavat, kun katto lämpöelää tai tuuli liikuttelee peltejä. Mitä enemmän kiinnikkeitä on irronnut, sitä enemmän pelti pääsee liikkumaan ja sitä suurempi ongelma on käsillä. Tämän vuoksi suosituksemme on vaihtaa vanhat katenaulat nykyaikaisiin kateruuveihin, jotka eivät kierteiden ansioista kohoa ihan tuosta vain ylös ja irtoa.

Jos katolla on kateruuvit, voivat niiden tiivisteet hajota ja irrota. Olot katolla ovat karut sillä lämpötilat vaihtelevat, vettä ja auringon UV-säteilyä riittää. Jos ruuvi tai sen tiiviste hajoaa ja irtoaa, tilanne korjaantuu uudella ruuvilla. Jos ruuvinreikä on päässyt avartumaan ja vuotaa, voimme ratkaista tilanteen suuremmalla ruuvilla ja tiivisteellä, jolloin ruuvinreikä jää sen peittoon eikä vesi pääse enää läpi. Tällöin ruuvi myös pureutuu paremmin ruoteeseen ja pitää hyvin. Joskus peltikatossa on alun perinkin liian vähän kiinnittimiä, eli nauloja tai ruuveja on liian harvassa, katto voi olla meluisa ja olemassa olevat kiinnikkeet joutuvat koville. Voimme aina lisätä kiinnikkeiden määrää, jolloin katon melutaso laskee. Tämä toimenpide ehkäisee myös kattovuodoilta ja peltien liikkeeltä, eli kiinnikkeisiin kohdistuva ja niitä irrottava sekä rikkova rasite vähenee kiinnittimien lisäämisen myötä. Yksinkertaista ja tehokasta!

Meillä jokainen peltikaton tarkistus sisältää myös katteen kiinnittimien tarkistuksen. Tutkimme, että kiinnittimet ovat paikoillaan ja ehjiä, eikä katto puuttuvien naulojen tai ruuvien vuoksi vuoda. Lisäksi kattava tarkistuksemme sisältä vesikatteen pinnan ja katesaumat. Tutkimme aina myös läpivientien ja jiirien kunnon. Siinä sivussa vilkaisemme mahdollisen savupiipunkin vointia ja etenemme sitten kattotuotteisiin, joiden kiinnitykset ja kunto on hyvä varmistaa kerrat- kaksi vuodessa. Samoin sadevesijärjestelmä. Yläpohjaan kipuamme aina kun sellainen rakennuksesta löytyy ja sinne on mahdollista päästä. Yläpohja on erityisen hyvä tutkimuskohde, jos tähtää katon kosteusongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, sillä yläpohjassa nämä ongelmat näkyvät ensimmäisenä. Tällaisella tarkistuksella peltikaton kaikki yleisimmät ongelmat löytyvät ja parhaimmillaan moni vaiva saadaan ratkaistua jo ennakkoon. Tietysti katolla täytyy kyllin usein käydä, jotta ongelmiin on madollista puuttua ajoissa, jopa ennakoiden. Katon huoltaminen puolen vuoden välein on ihanteellinen ratkaisu monille peltikatoillekin. Puhdistamme ja tarkistamme katon, lisäksi voimme korjata viat jo varhain, jotta katto pysyy paremmassa kunnossa ja lasku pienenä. Suosittelemme kevät- ja syyshuoltoja kaikille katoille, katteen tyypistä ja katon iästä riippumatta. Pinnoite pysyy hyvänä pidempään, kun katto ei ole roskan vallassa. Myös rännit vetävät eikä piha tulvi. Ellei itseltä löydy mielenkiintoa, osaamista ja turvavarustusta katolla kiipeilyyn, saat meiltä kaikki peltikaton huollot ja muut palvelut avaimet käteen -periaatteella sekä takuutyönä toteutettuna vuoden ympäri.

Scroll to Top