KATON KORJAUS ON YKKÖSOSAAMISTAMME
Ehjä ja huollettu katto kiittää toimintavarmuudellaan ja pitkäikäisyydellään!

Ullakon eristys tai lisälämmöneristys on syytä teettää ammattilaisella

Ullakon eristys tai lisälämmöneristys houkuttelevat, sillä asumismukavuuden nousu ja lämmityslaskujen pieneminen kiinnostavat monia. Aiemmin kylmän ullakon käyttömahdollisuudet voivat myös kiinnostaa ja houkutella suunnittelemaan eristämistä. Tavallisesti ullakko on kylmä tila, jolle on rajallisesti käyttöä. Kesällä paahtavan kuuma, talvella hyytävän kylmä tila ei houkuttele oleiluun eikä se myöskään sovellu kuin rajallisten asioiden säilyttämiseen. Mitään lämpötilavaihteluille arkaa tavaraa ei tällaiseen kylmään ullakkoon kannata säilöä. Ullakko on kuitenkin mahdollista ottaa hyötykäyttöön eristämällä se. Eristettyä ja lämmintä ullakkoa voi käyttää asumiseen ja varastointiin paljon kylmää ullakkoa paremmin.

Toisaalta ullakko voi olla lämmin, mutta ei kovin tehokkaasti eristetty. Se voi tuntua pakkasella kolealta ja lisälämmitystä tarvitaan usein. Kesällä voi puolestaan olla kuumaa ja ullakon lisälämmöneristys ratkaisee tällaiset ongelmat. Saat meiltä ullakon eristys- ja lisälämmöneristystyöt pitkällä kokemuksella toteutettuina. Käytämme moderneja eristystuotteita, jotka hylkivät kosteutta ja ovat paloturvallisia. Lisäksi niiden eristyskyky on korkea, verrattuna vaikkapa vuosikymmenten takaisiin vastaaviin tuotteisiin. Materiaalikehitys on mennyt eteenpäin myös perustuotteissa, kuten eristeissä. Eristämistöihin ei kannata omin toimin ryhtyä, sillä ullakon osalta on olemassa riskitekijöitä, jotka voivat johtaa vakaviin vaurioihin, ellei tiedä mitä tekee ja mikä voi mennä vikaan. Me huomioimme jo eristetuotteita valitessa ja kohteeseen sopivaa eristeiden paksuutta arvioidessamme kaiken oleellisen huonekorkeudesta ja -leveydestä lähtien. Pidämme huolen, etteivät tuulettuvat rakenteet katossa kärsi uuden eristyksen myötä.

Kun on aika teettää ullakon eristys tai ullakon lisälämmöneristys, tavoitat alan parhaat tekijät helposti niin kotisivujemme tarjouspyyntölomakkeen, sähköpostin kuin puhelimenkin välityksellä. Meiltä saat aina avaimet käteen -tasoista palvelua, eivätkä eristykset ole tässä asiassa poikkeus. Kun teetät vaikkapa energiaremonttia Kattokorjaus Pro:lla, olet useimmissa tapauksissa oikeutettu hakemaan koitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi. Kotitalousvähennykset saa haettua omassa veroilmoituksessa. Jos työ vaatii rahoitusta toteutuakseen, löydät yhden rahoitusvaihtoehdon suoraan kotisivujemme kautta. Se on haettavissasi silloin kun haluat ja tarvitsemallesi summalle meistä riippumatta.

Joissain kattotöissä käymme hyvin mielellämme tutustumassa kohteeseen jo siinä vaiheessa, kun saamme tarjouspyyntösi. Moni seikka vaikuttaa siihen, millainen prosessi vaikkapa ullakon eristys tai ullakon lisälämmöneristys on. Eristettävän tilan korkeus ja neliömäärä, rakennuksen kuntokin voi toisinaan vaikuttaa, sillä mahdolliset vauriot on tietysti syytä korjata ennen uusien eristeiden asentamista jne. Tarvittaessa siis käymme tutustumassa kohteeseen jo työsuunnitelmaa laatiessamme ja tarjousta laskiessamme. Tämä takaa rakennuskohtaisen suunnitelma sekä tarkemman tarjouksen. Vastaavasti toimimme joissain suuremmissa kattotöissä, joissa esimerkiksi katon kunto määrittää hyvin pitkälle työn laajuuden. Esimerkiksi kattoremontti tai katteen uudelleenpinnoitus ovat sellaisia töitä, joissa katon tutkiminen suunnitteluvaiheessa on hyvin kannattavaa. Toisaalta kaikki työt eivät etukäteiskäyntiä vaadi vaan voimme selvittää oleelliset asiat kanssasi, kun kartoitamme toiveitasi katon töiden suhteen. Katon kunnon lisäksi meitä kiinnostaa aina se, mitä itse toivot katollesi. Tällöinkin katon tarkistus kuitenkin kuuluu asiaan, suoritamme sen töihin saapuessamme. Meillä katon kunnon yleiskatsaus sisältyy siis kaikkiin kattotöihin, jotka meiltä tilaat. Mikäli tällaisen työn ohessa tehdyn tarkistuksen yhteydessä jotain korjaus- ja huoltotarpeita löytyy, me jätämme sinulle niistä tarjouksen ja konkreettisen ehdotuksen, mitä katolle tulisi tehdä.

Ullakon eristys tai lisälämmöneristys

Katon energiaremontti ja perusasiat mitä siitä tulisi tietää

Kun katon energiaremontti kiinnostaa, on muutamiin seikkoihin syytä perehtyä ennen hommiin ryhtymistä. Me suosittelemme osaavan tekijän käyttämistä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä energiaremontissakin voi mennä asioita pahasti pieleen. Katon energiaremontti tarkoittaa siis katon eristyksen parantamista niin, että rakennuksen lämmitykseen kuluu vähemmän energiaa. Katon osalta energiaremontti tarkoittaa siis käytännössä katon eristyksen parantelua niin että lämpöhävikki vähenee olemattomiin. Hyvin useinhan katon energiaremontti on osa koko talon tai muun rakennuksen energiaremonttia, jolloin rakennuksen eristyksiä parannellaan kauttaaltaan ja vetoa aiheuttavat ikkunat, ovet ja muut rakenteet tiivistetään paremmin. Tavallisimmin eristeremontti siis aloitetaan seinistä, sillä niiden energiahävikki on suhteessa suuri, ellei eristys ole kunnossa. Katto ei yleensä ole merkittävin tekijä, mutta sillä on oma roolinsa kokonaisuudessa, kuten kaikilla muillakin rakennuksen osilla.

Mitä iäkkäämpi rakennus on, sitä suurempi hyöty eristeremontista myös katon suhteen saadaan. Eristeet eivät ole olleet yhtä eristyskykyisiä kuin nyt, vuosikymmenten saatossa eristeet voivat myös painua kasaan, kärsiä kattovuodoista ja pieneläinten tekemistä tuhoista sekä liikkua pois paikoiltaan, jos yläpohjassa on käyty, työskennelty jne. Eristyksen kuntoa on hyvä tarkastaa aina välillä ja meillä eristeiden tilanne tsekataan kyllä katon yleisen tarkistuksen yhteydessä jokaisen huollon ja muun käynnin aikana. Eristeidän ikä ei kuitenkaan yksistään ole pakollinen syy vaihtaa eristeitä uusiin ja silloin, kun kaikki näyttää olevan kunnossa, ei eristeistä tarkistusraporttiin huomatusta synny. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö parempaa eristystä olisi saatavilla vuosikymmeniä vanhojen villojen tilalle. Useimmiten ajatus energiaremontista kuitenkin syntyy rakennuksen omistajan tai vuokralaisen toiveesta, kun lämmityslaskujen ja rakennuksen käyttöön liittyvien kulujen seuranta osoittaa kulujen olevan korkeanpuoleiset. Energiaremontin tavoitteena on usein säästää rahaa mutta samalla se on myös ekoteko, energiantuotantoon kuluu vähemmän luonnonvaroja.

On kuitenkin tärkeää huolehtia energiaremontin laadukkaasta toteutuksesta, jotta rakennukseen ei remontin myötä synny odottamattomia riskejä. Ihan tärkein seikka on huolehtia katon riittävästä tuuletuksesta, eli eristys ei saa estää ilmaa kulkemasta kattorakenteissa, koska tuuletus on erittäin tärkeä osa toimivaa kattoa. Tuuletus poistaa mm. rakennuksen sisältä kohoavaa ilmankosteutta sekä kondenssivettä, jopa mahdollista vesikatteen vuodoista tulevaa vettä pois katon rakenteista. Varsinkin matalassa ullakkotilassa tulee hyvin herkästi kiusaus maksimoida käyttötila, tällöin tuuletusvälit täytetään eristeellä, jotta huoneesta saadaan vähän korkeampi. Olemme käyneet korjaamassa tällaisia ullakoneristyksiä ja myös lisälämmöneristyksiä sekä katon kosteusvaurioita, joita tällä tavalla, usein osaamattomuutta tehdyt eristykset ovat aiheuttaneet. Taloudellisinta on tietysti tehdä remontit ja eristykset kerralla oikein, ilman että katto toimista kärsii.

Kattokorjaus Pro:lta saat aina osaavaa palvelua ja kokeneet tekijät kaikkiin katon eristystöihin. Laaja kokemuksemme kaikenlaisten kohteiden lisäeristyksistä ja energiaremonteista on käytössäsi. Huolehdimme niin eristystyöt kuin kokonaisvaltaisesti myös riittävän katon tuuletuksen toteutumisesta ja kaikista muistakin oleellisista asioista. Saat meiltä kustannustehokkaasti toimivan käyttöullakon tai energiatehokkaan katon. Toimimme eristetöissäkin täyden palvelun periaatteella.

Eristyksen toteuttaminen ammattitaidolla ja huolella

Kuten jo mainittua, eristys vaatii osaamista ja huolellisuutta mutta ennen kaikkea ymmärrys katon toiminnasta ja varsinkin katon tuuletuksen merkityksestä ovat tärkeitä. Ullakon eristäminen ei eroa varsinaisesti muiden huoneiden eristämisestä, samanlaisia työvaiheita on luvassa, materiaalit ovat saman tyyppisiä jne. Ullakko kuitenkin on lähellä rakennuksen kattoa ja tämän vuoksi siinä on omat huomiokohteensa erityisesti rakenteiden tuuletuksen suhteen. Siitä ei voi tinkiä, muita tärkeitä seikkoja ovat kosteuspisteistä, höyrysuluista sekä paloturvallisuudesta jne. huolehtiminen. Kokonaisvaltainen ote katon töihin huomioi kaikki oleelliset tekijät riskeistä materiaalivalintoihin ja kattokohtaisista ratkaisuista kokonaisuuden tekniseen toimivuuteen. Tekemämme eristeremontti ratkaisee myös katon mahdolliset lämpövuodot ja sulkee kylmäsillat, tietysti voimme huolehtia näistä ongelmista myös muulloin, kuin täyden eristeremontin myötä. Helpoiten näiden ongelmia jäljitys onnistuu talvella, tällöin voimme parannella eristyksiä ja tiivistyksiä lämpöä ulos falskaavista kohdista. Varsinkin katolle ja vuotokohtien läheisyyteen räystäälle ilmestyvät jäämuodostelmat paljastavat varsinaisten lämpövuotojen kohdat helposti.

Suurimmat riskit liittyvät rakennuksen kosteudenhallintaan, pahimmillaan rakennuksen sisäilma voi pilaantua, mikä vaikuttaa asumismukavuuteen ja aiheuttaa jopa terveysriskejä. Tämä on valitettavasti turhankin yleistä, kun ihmiset innoissaan remontoivat kylmiä ullakoita käyttötiloiksi tajuamatta rakennuksen kosteusteknisistä asioita tarpeeksi. Yleensä kyse on juuri osaamattomuudesta, harvemmin kukaan tarkoituksella omaa kotiaan tai muuta rakennusta huonosti remontoi. Suunnittelu ja toteutus täytyy siis suorittaa tuuletus huomioiden, jotta turhilta murheilta ja kuluilta jatkossa vältytään. Vaikka tee-se-itse asenteella voi säästää työn ensivaiheessa rahaa niin myöhemmin edessä voi olla moninkertainen lasku. Tämän vuoksi työn tilaaminen alun perinkin osaavalta tekijältä voi olla lopulta kannattavin ja edullisinkin ratkaisu. Toteutamme laadukkaasti, teknisessä mielessä aina toimivat eristystyöt kaikille ullakoille ja vinteille. Käytämme aina laadukkaita ja kohteeseen sopivia tuotteita.

Katon varsinaisen eristyksen ohessa yläpohjan eristystöihin lukeutuvat myös ilmastointiputkien eristykset. Yläpohjan läpi kulkee monia varsinkin ilmanvaihtoon liittyviä putkia, joiden eristäminen on osa yläpohjan oikeaoppista eristystä. Putkien eristäminen on tärkeää, jotta niiden kautta sisään tuleva ilma ei ole liian kylmää. Lämpötilojen vaihtelu aiheuttaa kondenssiveden syntymistä niin putken sisään kuin ulkopinnoillekin, ellei eristystä ole tai eristys on hyvin niukkaa. Ulkopinnalle tiivistynyt kosteus saattaa valua yläpohjan puuosiin tai lämmön eristeisiin aiheuttaen siellä kosteusvaurioita. Putken sisään kertynyt kosteus saattaa jäätyä ja sulaessaan vesi valuu alas aiheuttaen erilaisia kosteusvahinkoja myös rakennuksen käyttötiloissa.

Nykyrakentamisessa erilaiset lämpöä talteen ottavat järjestelmät ovat yleisiä energiankulutuksen minimoimiseksi. Tällaisia järjestelmiä käytettäessä eristyksen merkitys korostuu muun muassa sisään tulevan ilman lämmön säätelyssä. Ongelmia Ilmanvaihtokanavien huonosta eristyksestä johtuen ovat yleisesti monet kosteus- ja sisäilmaongelmat. Näiden ongelmien ehkäisyssä juuri huolellisesti tehty eristys on ensisijaisen tärkeää myös putkien kannalta tarkasteltuna.

Saat meiltä aina laadukkaat ilmastointiputkien eristystyöt joko katon muun eristyksen yhteydessä tai erikseen. Saat näin pidettyä koko katon kunnossa myös eristysten avulla. Osaamme huomioida monia muuttujia, joihin rakennusalaa tuntemattomat eivät ehkä osaa kiinnittää huomiota tai ymmärrä niiden tärkeyttä.

Lisäeristyksen toteutus onnistuu hyväkuntoisen eristyksen tai seinärakenteen päälle

On siis pari vaihtoehtoa, kuinka lisäeristys on mahdollista toteuttaa ja toteutustapa ratkaistaan aina kattokohtaisesti. Ei siis ole yhtä ainoaa tapaa hoitaa eristystyötä, tilanne riippuu kohteesta ja sen tarpeista. Meillä kaikki katon työt suunnitellaan ja toteutetaan kattokohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tutustumme kohteeseen sekä sinun toiveisiisi töiden suhteen. Huomioimme rakennuksen erityispiirteet, kuten katon mallin ja materiaalit kaikissa töissä. Ullakon eristyksessä ja lisälämmöneristyksessä huomioimme muutamia seikkoja.

Silloin kun ullakko on jo eristetty ja suunnitteilla on lisäeristysten asentaminen, syy voi olla joko energiatehokkuus tai puolilämpimän tilan muokkaaminen asuttavaksi tilaksi. Näissä tapauksissa lisäeristys onnistuu yleensä niin, että uutta eristettä lisätään vanhan eristekerroksen päälle. Eristekerroksen paksuus kyllä kasvaa, joten huonetila kutistuu lisäeristyksen myötä hieman. Tämän menettelyn hyviin puoliin kuitenkin lukeutuu se, että vanhaa eristekerrosta ei tarvitse purkaa pois. Säästyy siis työaikaa eikä uuden eristekerroksen tarvitse olla kovin paksu, eli uutta eristettäkin tarvitaan maltillisesti. Tämä menetelmä siis säästää työaikaa ja usein myös materiaalia eli kulut ovat pienemmät. Tällöin vanhan eristyksen tulee tietysti olla vielä kunnossa.

Mikäli vanhat eristeet ovat heikkokuntoiset tai heikot eristysomaisuuksiltaan, voi niiden purkaminen olla kannattavaa, jopa pakollista. Toinen syy voi olla myös tilan säästäminen, sillä nykyaikaiset eristeet ovat hyvin lämmöneristyskykyisiä: ohuempi eristys modernilla eristeellä voi olla parempi, kuin vanha ja paksu eriste. Jos käyttötilan koosta ei haluta tinkiä, voi tämä olla paras ratkaisu. Kun vaihdamme vanhat eristeet nykyaikaisiin tehokkaisiin eristeisiin, säästyy tilaa ja lämmityskustannuksia.

Toisinaan joudumme tietysti tutkimaan lähemmin, millainen eristys kohteessa on. Joissain tapauksissa voimme vasta ensikäden tietojen pohjalta voimme antaa suosituksemme siitä, kumpi tapa on parempi kyseisessä tapauksessa. Tietysti sinun toiveillasi on merkitystä, eli jos toivot mahdollisimman hyvää eristystä tilaa kaventamatta, lähdemme useimmiten suunnittelemaan jo lähtökohtaisesti vanhojen eristeiden purkamista ja uusien asentamista tilalle. Jos taas toivot mahdollisimman nopeaa ja edullista eristeremonttia, voi vanhan eristeen jättäminen paikoilleen olla paras ratkaisu, jos eristeet ovat kunnossa eli tässäkin tapauksessa voimme tarvittaessa ensin perehtyä rakennuksen tilanteeseen ja kertoa sitten, onko tämä vaihtoehto suositeltava tai edes mahdollinen.

Voimme tässä vaiheessa myös tarkastella rakennuksen ikää, mistä voimmekin jonkin verran päätellä millainen eristys rakennuksesta löytyy, ellei siihen ole missään vaiheessa vielä puututtu. Vanhemmat eristeet eivät välttämättä vastaa enää nykypäivän standardeja eristyskyvyn tai paloturvallisuudenkaan kannalta tutkittuna. Ikä lisää myös todennäköisyyttä sille, että eristeet eivät ole enää käyttökunnossa tai ainakaan ihanteellisessa kunnossa. Eristeiden kunnon tarkkailu voi olla monissa kohteissa haastavaa eikä esimerkiksi seinien tai välipohjan aukominen kiinnosta, ellei jotain painavia syitä epäillä vaurioita ole olemassa. Mutta eristeremonttia suunnitellessa viimeistään olisi hyvä perehtyä tilanteeseen, meillä näin tehdään rakennukselle sopivimman ratkaisun löytymiseksi. Toisinaan vasta työn myötä voimme varmistua eristeidenkin kokonaistilanteesta, jos jotain yllätyksiä löytyy, niin pidämme kanssasi heti palaverin. Voimme tarvittaessa uusia jonkin kohdan eristeistä kokonaan, jos sieltä jokin ongelma paljastuu, vaikka muuten asentaisimme lisäeristeet vanhojen päälle. Joustava ongelmanratkaisukyky on vahvuuksiamme, mutta ongelmia ei ratkota ikinä teknisen toimivuuden kustannukselle. Pidämme sinut myös aina ajan tasalla, jos jotain varsinkin aikatauluun, työn toteuttamissuunnitelmaan tai kustannuksiin liittyviä muuttujia tulee vastaan.

Toimenpidelupa tai rakennuslupa tarvitaan ullakon eristykseen

Ullakon eristäminen vaatii rakennus- tai toimenpideluvan. Moni ihmettelee, että miksi näin. Siihen on syynsä. Tavallisimmin kattoon ja tekemiimme töihin tarvitaan luvista keveämpi, eli toimenpidelupa. Se on tarpeen julkisivuun ja teknisiin järjestelmiin sekä rakennusosien muutoksia koskevissa töissä. Rakennuslupa voi kuitenkin olla ullakon eristystöissä tarpeen. Silloin kun kylmästä ullakkotilasta tehdään asuintilaa, tarvitaan rakennuslupa. Tällöinhän asunnon neliömäärä muuttuu, neliömäärään lasketaan kaikki asuinkelpoinen, eristetty ja lämmitettävä tila ja rakennuslupa on alun perin haettu tietylle neliömäärälle. Kun neliömäärä kasvaa, täytyy hakea rakennuslupa uusillekin käyttöön tuleville neliöille. Rakennusluvan saaminen vaatii aina sen, että rakennusoikeutta on vielä jäljellä. Eli ullakon muokkaaminen asuintilaksi kannattaa aloittaa paperitöistä. Tällaiset asiat tulevat toisinaan yllätyksenä omatoimiremontoijille, me kartoitamme lupatarpeen aina, kun on pientäkään viitettä siitä, että lupia tarvitaan. Kun teetät ullakon eristykset ja lisälämmöneristyksen meillä, huolehdimme siitä, että luvat ovat kunnossa. Mikäli tarvitse apua lupa-asioissa niin saat meiltä kaiken tarvittavan tuon niidenkin hoitamiseen.

Poikkeus ullakkotilan suhteen muodostuu silloin, kun huonekorkeus jää alle 160 cm. Tällöinkin tila on täysin mahdollista eristää ja varsinkin lämmintä varastotilaa kaivatessa se voikin olla mitä mainioin ratkaisu käyttää tehokkaasti tilaa. Tällöin rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, koska asuintiloiksi lasketaan vain tuon 160 cm korkeudeltaan ylittävät huoneet. Eihän kukaan voi estää käyttämästä hyvin matalaakin tilaa lämmitettynä jonkinlaisena ihmisoleskeluunkin tarkoitettuna tilana, vaikka se varmasti melko epäkäytännöllistä olisikin. Tavallisimmin matalat lämmittämättömät ullakot muutetaan nimenomaan varastotilaksi, jossa erilaiset materiaalit säilyvät hyväkuntoisina. Kylmä ullakkohan ei sovi läheskään kaikkeen säilytykseen, lämpötilavaihtelut tuhoavat herkästi erilaisia materiaaleja ja säilytetyt tavarat ovat pian käyttökelvottomia. Mikäli eristys pitää lämpötilan ainakin lämpimän puolella, laajenee varastointimahdollisuus jo huomattavasti. Hyvä eristys estää kylmän lisäksi myös lämpötilan nousua vaikkapa helteellä. Ullakko voikin kuumalla kesäsäällä olla tukalan kuuma, kun sisällä rakennuksessa oleva lämpö kohoaa ylöspäin ja lisäksi aurinko paahtaa kattoa täysillä.

Rakennuslupaa ja jäljellä olevaa rakennusoikeutta vaaditaan myös silloin, kun rakennukseen muodostetaan kattoa korottamalla uusi asuinkerros tai vaikkapa jokin talon yhteydessä oleva autotalli- tai varastotila muutetaan asuinkäyttöön sopivaksi, tällöinkin työt voivat liittyä kattoon ja sen eristämiseen. Pääosin muulloin pärjätään joko ilman erityisiä lupia tai toimenpideluvan kanssa. Vaikkapa julkisivun muutokset, eli vaikkapa katon mallin, katemateriaalin tai värityksen muuttaminen voi vaatia toimenpidelupaa. Toisinaan myös aurinkopaneelien asennus katolle vaatii toimenpidelupaa.

Kaikki mahdolliset ja tarvittavat luvat kannattaa tietysti hoitaa kuntoon, ennen töihin ryhtymistä. Meillä teetetyissä töissä se ei ole ongelma, huolehdimme asiasta ja autamme sinua tarvittaessa lupien hakemisessa. Kun lupahakemuksen laitetaan liikkeelle ajoissa, eivät työt viivästy päätöksiä odotellessa. Eikä ongelmia synny myöskään jälkikäteen. Luvat haetaan oman kunnan tai kaupungin rakennusasioista päättävästä toimistosta, useimmissa paikoissa on tarjolla neuvontaa ja nykyään hakeminen onnistuu pääosin sähköisesti.

Scroll to Top